பேர்ணாம்பாக்கம் அ/மி ஸ்ரீ மங்களாம்பாள் உடனுறை அ/மி ஸ்ரீ ருணஹரேஸ்வரர் சுவாமி திருக்கோயில் திருப்பணி
- - - - - - - - -

Pernampakkam SrI Mangalambal Udanurai Sri Runahareswarar swamy temple thiruppaNi (Renovation)
* * * * *


அமைவிடம்:

அ/மி. ஸ்ரீ ருணஹரேஸ்வரர் சுவாமி திருக்கோயில், போளூர் வட்டம், திருவண்ணாமலை மாவட்டம், தமிழ்நாடு, இந்தியா.

சுவாமி: ருணஹரேஸ்வரர்
அம்பாள்: மங்களநாயகி
தீர்த்தம்: மங்கள தீர்த்தம், ருணஹர தீர்த்தம்

திருக்கோயில் விபரம்:

(பின் குறிக்கப்பட்ட நாளில் நமது இணையதளத்திற்கு வந்த மின்னஞ்சலின்படி - Date: Wed, Jan 5, 2011 at 2:38 PM)

Dear Sir

Namaskarams.

I am Srihari from chennai writing this mail to you. I have got your ID through google search engine.

My native is peranambakkam village, Polur Taluk , Thiruvanna Malai District.

One miracle happend fewdays back in the village. For my borther who is living in vijayawada, one prasanna jothidar told that there is one sivan temple at your native place and you have to construct the temple.

My brother came last month to our village and came to know that one particular area belonging to temple and there is no idols at the temple place. He called JCP and start searching in the temple area, nothing was happened in first day. On second day a siva lingam found in 3 to 4 feet below depth with aavudaiyar ( in ground). That time one snake came from that area and raining also for few minutes.

I would like to share this miracle with every one particularly to all sivanadiyars.

At present we arranged some small shed for swami. We have met an experienced kanchi chandrasekara acharya prasanna jothidar at chennai and came to know that swami name is "Runa hareshwarar".

Here with I am attaching some photographs of "Runa Hareshwarar" and also prasannam details.

We would like to construct the sivan temple at the same place. We need your help and support in all aspects.

Looking forward to your favourable reply,

Thanking you with regards

N Srihari
Jindal Steel & Power LTd
chennai
M-9840237966

Land Mark : Pernambakkam is 16 KM from Polur ( Thiruvannamalai - Vellore) and 8 Kms from DevikaPuram


Back to thirupaNi page
Back to Shaiva Siddhantha Home Page
Back to Shaivam Home Page