பட்டீச்சரம்

இறைவர் திருப்பெயர்		: பட்டீச்சுரர், தேனுபுரீஸ்வரர்.
இறைவியார் திருப்பெயர்		: ஞானாம்பிகை, பல்வளை நாயகி.
தல மரம்			: வன்னி.
தீர்த்தம்				: ஞான தீர்த்தம். (கோடி தீர்த்தம்)
வழிபட்டோர்			: மார்க்கண்டேயர்
தேவாரப் பாடல்கள்		: சம்பந்தர் - பாடன்மறை சூடன்மதி.

தல வரலாறு

 • ஊர் - பழையாறை; கோயில் - பட்டீச்சரம்.

 • காமதேனுவின் புதல்வியருள், "பட்டி" பூசித்தது ஆதலின் பட்டீச்சரம் என்னும் பெயர் பெற்றது.

 • இங்கே அம்பிகை தவஞ்செய்ததால் 'தேவிவனம் ' என்றும் பெயர்.

 • ஞானசம்பந்தர் வரும் காட்சியைக் காண இறைவன் நந்தியை விலகியிருக்குமாறு சொன்னதால், இங்குள்ள (ஐந்து நந்திகள் உள்ளன) நந்திகள் சந்நிதியிலிருந்து விலகியே உள்ளன.

 • இராமேஸ்வரத்தில் இராமர் இராமநாதரைப் பிரதிஷ்டை செய்து வழிபட்டுத் திரும்பியபோது இங்கும் வில்முனையால் கோடி தீர்த்தம் உண்டாக்கி வழிபட்டதாக வரலாறு. இதனையொட்டி, இங்கும் இராமலிங்கச் சந்நிதியும், கோடி தீர்த்தமும் உள்ளது.

 • (மகாவித்வான் மீனாட்சி சுந்தரம்பிள்ளை இத்தலத்திற்கு தலபுராணம் பாடத் தொடங்கினார் என்றும் அது முற்றுப் பெறவில்லை என்றும் சொல்லப்படுகிறது.)

சிறப்புக்கள்

 • இங்கு தலவிநாயகராக அனுக்ஞை விநாயகர், மதவாரணப்பிளையார் உள்ளார்.

 • ஞானசம்பந்தருக்கு இறைவன் முத்துப்பந்தர் அருளிய சிறப்புடைய தலம்.

 • இத்தலத்தில் ஐந்து நந்திகள் உள்ளன; அனைத்தும் சந்நிதியிலிருந்து விலகியே உள்ளன.

 • விசுவாமித்திரர் பிரம்மரிஷி பட்டம் பெற்றது இத்தலத்தில் தான்.

 • இங்குள்ள துர்க்கை சோழர் காலப் பிரதிஷ்டை.

 • ஆனித் திங்கள் முதல் நாளில் ஞானசம்பந்தர் முத்துப்பந்தர் பெற்ற திருவிழா நடைபெறுகிறது.

 • இத்தலபுராணம் சமஸ்கிருதத்தில் உள்ளது. இது தமிழில் உரைநடையில் பட்டீஸ்வரர் மான்மியம் எனும் பெயரில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது.

அமைவிடம்

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
கும்பகோணம் - ஆவூர் சாலையில் சென்று இத்தலத்தை அடையலாம். (சத்திமுற்றமும் பட்டீச்சரமும் அருகருகேயுள்ள தலங்கள் - இடையில் வீதிதான் உள்ளது.)

< PREV <
காவிரி தென்கரை 22வது
தலம் திருச்சத்திமுற்றம்
Table of Contents > NEXT >
காவிரி தென்கரை 24வது
தலம் திருப்பழையாறை வடதளி