logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Tamil

Shri Shonadrinathashtakam-சோணாத்ரிநாதாஷ்டகம்

சோணாத்ரிநாதாஷ்டகம்

This Page is courtesy of Sanskrit Documents List. Please send your corrections

ஷிவாய ருத்ராய ஷிவார்சிதாய மஹானுபாவாய மஹேஷ்வராய . 
ஸோமாய ஸூக்ஷ்மாய ஸுரேஷ்வராய ஷோணாத்ரிநாதாய நம:ஷிவாய .. 	௧..

திக்பாலனாதாய விபாவனாய சந்த்ரார்தசூடாய ஸனாதனாய .
ஸம்ஸாரது:கார்ணவதாரணாய ஷோணாத்ரிநாதாய நம:ஷிவாய .. 		௨..

ஜகன்னிவாஸாய ஜகத்திதாய ஸேனானிநாதாய ஜயப்ரதாய . 
பூர்ணாய புண்யாய புராதனாய ஷோணாத்ரிநாதாய நம:ஷிவாய .. 		௩..

வாகீஷவன்த்யாய வரப்ரதாய உமார்ததேஹாய கணேஷ்வராய .
சந்த்ரார்கவைஷ்வானரலோசனாய ஷோணாத்ரிநாதாய நம:ஷிவாய .. 		௪..

ரதாதிரூடாய ரஸாதராய வேதாஷ்வயுக்தாய விதிஸ்துதாய . 
சந்த்ரார்கசக்ராய ஷஷிப்ரபாய ஷோணாத்ரிநாதாய நம:ஷிவாய ..		௫..

விரிஞ்சிஸாரத்யவிராஜிதாய கிரீந்த்ரசாபாய கிரீஷ்வராய . 
பாலாக்னினேத்ராய பணீஷ்வராய ஷோணாத்ரிநாதாய நம:ஷிவாய .. 		௬..

கோவிந்தபாணாய குணத்ரயாய விஷ்வஸ்ய நாதாய வ்ருருஷத்வஜாய .
புரஸ்ய வித்வம்ஸனதீக்ஷிதாய ஷோணாத்ரிநாதாய நம:ஷிவாய .. 		௭..

ஜராதிவர்ஜ்யாய ஜடாதராய அசிந்த்யரூபாய ஹரிப்ரியாய .
பக்தஸ்ய பாபௌகவினாஷனாய ஷோணாத்ரிநாதாய நம:ஷிவாய .. 		௮..

ஸ்துதிம் ஷோணாசலேஷஸ்ய படதாம் ஸர்வஸித்திதம் .
ஸர்வஸம்பத்ப்ரதம் பும்ஸாம் ஸேவன்தாம் ஸர்வதோ ஜனா: .. 		௯.. 

		 .. சுபமஸ்து..

 

Related Content

ಶ್ರೀ ಶೋಣಾದ್ರಿನಾಥಾಷ್ಟಕಮ್ - sri shonadrinathashtakam

Sadashivashtakam-ஸதாஷிவாஷ்டகம்

Shri Shonadrinath Ashtakam

श्री शोणाद्रिनाथाष्टकम - Shri Shonadrinatha Ashtakam

અટ્ટાલસુન્દરાષ્ટકમ - Attalasundarashtakam