logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Sanskrit

शशाङ्कमौलीश्वर स्तोत्रम् - Shashaangamoulishvara Stotram

Shashaangamoulishvara Stotram
 

माङ्गल्यदाननिरत प्रणमज्जनानां 
मान्धातृमुख्यधरणीपतिचिन्तिताङ्घ्रे । 
मान्द्यान्धकारविनिवारणचण्डभानो 
मां पाहि धीरगुरुभूत शशाङ्कमौले ॥१॥

 

मां प्राप्नुयादखिलसौख्यकरी सुधीश्च
माकन्दतुल्यकविता सकलाः कलाश्च ।
क्वाचित्कयत्पदसरोजनतेर्हि स त्वं
मां पाहि धीरगुरुभूत शशाङ्कमौले ॥२॥

 

मातङ्गकृत्तिवसन प्राणतार्तिहारिन्
मायासरित्पतिविशोषणवाडवाग्ने ।
मानोन्नतिप्रद निजाङ्घ्रिजुषां नराणां
मां पाहि धीरगुरुभूत शशाङ्कमौले ॥३॥

 

इति शशाङ्कमौलीश्वरस्तोत्रं संपूर्णम् ॥
 

Related Content

आर्तिहर स्तोत्रम - Artihara stotram

दक्षिणामूर्ति वर्णमालास्तोत्रम - DhakshiNamurthi varnamala

शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम - shiva praataH smaraNa stotram

श्री शिवापराधक्शमापण स्तोत्रम - Shivaaparaadhakshamaapana

ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Pradoshastotram