logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Sanskrit

शिवपंचाक्षरस्तोत्रम् - Shivapanchakshara Stotram

Shivapanchakshara Stotram

sanskrit PDF


 

शिवपञ्चाक्षर स्तोत्रम्

नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय 
भस्मांगरागाय महेश्वराय । 
नित्याय शुद्धाय दिगंबराय 
तस्मै नकाराय नमः शिवाय ॥*१॥

मन्दाकिनीसलिल चन्दनचर्चिताय 
नन्दीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय । 
मन्दार मुख्यबहुपुष्प सुपूजिताय 
तस्मै मकाराय नमः शिवाय ॥२॥

शिवाय गौरी वदनाब्जवृन्द सूर्याय 
दक्षाध्वर नाशकाय । 
श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय  
तस्मै शिकाराय नमः शिवाय ॥३॥

वसिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चितशेखराय । 
चद्रार्क वैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय ॥४॥

यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय । 
दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय ॥५॥

पञ्चाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेच्छिवसन्निधौ । 
शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते ॥६॥

इति श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचितं शिवपञ्चाक्षरस्तोत्रं संपूर्णम् ॥

 

Related Content

upamanyukrutam shivastotram

shivabhujanga prayaata stotram

shivastutiH (langkeshvara virachitaa)

Sadashiva Mahendra StSadashiva Mahendra Stutihutih

Shiva Stutih (Shri Mallikuchisoorisoonu Narayana Panditaach