logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Punjabi

ਸ਼੍ਰੀਕਾਲਾਨ੍ਤਕਾਸ਼੍ਟਕਮ - Shrikalantaka Ashtakam

Shrikalantaka Ashtakam


ਸ਼੍ਰੀਕਾਲਾਨ੍ਤਕ ਅਸ਼੍ਟਕਮ

ਕਮਲਾਪਤਿਮੁਖਸੁਰਵਰਪੂਜਿਤ ਕਾਕੋਲਭਾਸਿਤਗ੍ਰੀਵ | 
ਕਾਕੋਦਰਪਤਿਭੂਸ਼ਣ ਕਾਲਾਨ੍ਤਕ ਪਾਹਿ ਪਾਰ੍ਵਤੀਨਾਥ ||੧|| 

ਕਮਲਾਭਿਮਾਨਵਾਰਣਦਕ੍ਸ਼ਾਙ੍ਘ੍ਰੇ ਵਿਮਲਸ਼ੇਮੁਸ਼ੀਦਾਯਿਨ | 
ਨਤਕਾਮਿਤਫਲਦਾਯਕ ਕਾਲਾਨ੍ਤਕ ਪਾਹਿ ਪਾਰ੍ਵਤੀਨਾਥ ||੨|| 

ਕਰੁਣਾਸਾਗਰ ਸ਼ਂਭੋ ਸ਼ਰਣਾਗਤਲੋਕਰਕ੍ਸ਼ਣਧੁਰੀਣ | 
ਕਾਰਣ ਸਮਸ੍ਤਜਗਤਾਂ ਕਾਲਾਨ੍ਤਕ ਪਾਹਿ ਪਾਰ੍ਵਤੀਨਾਥ ||੩|| 

ਪ੍ਰਣਤਾਰ੍ਤਿਹਰਣਦਕ੍ਸ਼ ਪ੍ਰਣਵਪ੍ਰਤਿਪਾਦ੍ਯ ਪਰ੍ਵਤਾਵਾਸ | 
ਪ੍ਰਣਮਾਮਿ ਤਵ ਪਦਾਬ੍ਜੇ ਕਾਲਾਨ੍ਤਕ ਪਾਹਿ ਪਾਰ੍ਵਤੀਨਾਥ  ||੪|| 

ਮਨ੍ਦਾਰਨਤਜਨਾਨਾਂ ਵ੍ੜੁਨ੍ਦਾਰਕਵ੍ੜੁਨ੍ਦਗੇਯਸੁਚਰਿਤ੍ਰ | 
ਮੁਨਿਪੁਤ੍ਰਮ੍ੜੁਤ੍ਯੁਹਾਰਿਨ ਕਾਲਾਨ੍ਤਕ ਪਾਹਿ ਪਾਰ੍ਵਤੀਨਾਥ ||੫|| 

ਮਾਰਾਰਣ੍ਯਦਵਾਨਲ ਮਾਯਾਵਾਰੀਨ੍ਦ੍ਰਕੁਂਭਸਞ੍ਜਾਤ | 
ਮਾਤਙ੍ਗਚਰ੍ਮਵਾਸਃ ਕਾਲਾਨ੍ਤਕ ਪਾਹਿ ਪਾਰ੍ਵਤੀਨਾਥ ||੬|| 

ਮੋਹਾਨ੍ਧਕਾਰਭਾਨੋ ਮੋਦਿਤਗਿਰਿਜਾਮਨਃਸਰੋਜਾਤ | 
ਮੋਕ੍ਸ਼ਪ੍ਰਦ ਪ੍ਰਣਮਤਾਂ ਕਾਲਾਨ੍ਤਕ ਪਾਹਿ ਪਾਰ੍ਵਤੀਨਾਥ ||੭|| 

ਵਿਦ੍ਯਾਨਾਯਕ ਮਹ੍ਯਂ ਵਿਦ੍ਯਾਂ ਦੱਤ੍ਵਾ ਨਿਵਾਰ੍ਯ ਚਾਵਿਦ੍ਯਾਮ |
ਵਿਦ੍ਯਾਧਰਾਦਿਸੇਵਿਤ ਕਾਲਾਨ੍ਤਕ ਪਾਹਿ ਪਾਰ੍ਵਤੀਨਾਥ ||੮||

ਕਾਲਾਨ੍ਤਕਾਸ਼੍ਟਕਮਿਦਂ ਪਠਤਿ ਜਨੋ ਯਃ ਕ੍ੜੁਤਾਦਰੋ ਲੋਕੇ
ਕਾਲਾਨ੍ਤਕਪ੍ਰਸਾਦਾਤ੍ਕਾਲਕ੍ੜੁਤਾ ਭੀਰ੍ਨ ਸਂਭਵੇੱਤਸ੍ਯ ||੯|| 

ਇਤਿ ਕਾਲਾਨ੍ਤਕਾਸ਼੍ਟਕਂ ਸਂਪੂਰ੍ਣਮ ||

Related Content

आर्तिहर स्तोत्रम - Artihara stotram

दक्षिणामूर्ति वर्णमालास्तोत्रम - DhakshiNamurthi varnamala

शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम - shiva praataH smaraNa stotram

श्री शिवापराधक्शमापण स्तोत्रम - Shivaaparaadhakshamaapana

ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Pradoshastotram