logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Punjabi

ਦ੍ਵਾਦਸ਼ ਜ੍ਯੋਤਿਰ੍ਲਿਙ੍ਗ ਸ੍ਮਰਣਮ - Dvadasha Jyotirlinga Smaranam

Dvadasha Jyotirlinga Smaranam


ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਜ੍ਯੋਤਿਰ੍ਲਿਙ੍ਗਸ੍ਮਰਣਮ੍

ਸੌਰਾਸ਼਼੍ਟ੍ਰੇ ਸੋਮਨਾਥੰ ਚ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ੈਲੇ ਮੱਲਿਕਾਰ੍ਜੁਨਮ੍ ।
ਉੱਜਯਿਨ੍ਯਾਂ ਮਹਾਕਾਲ਼ਮ੍ ਓਙ੍ਕਾਰਮਮਲੇਸ਼੍ਵਰਮ੍ ॥1॥

ਪਰਲ੍ਯਾਂ ਵੈਦ੍ਯਨਾਥੰ ਚ ਡਾਕਿਨ੍ਯਾਂ ਭੀਮਸ਼ਙ੍ਕਰਮ੍ ।
ਸੇਤੁਬਨ੍ਧੇ ਤੁ ਰਾਮੇਸ਼ੰ ਨਾਗੇਸ਼ੰ ਦਾਰੁਕਾਵਨੇ ॥2॥

ਵਾਰਾਣਸ੍ਯਾਂ ਤੁ ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼ੰ ਤ੍ਰ੍ਯੰਬਕੰ ਗੌਤਮੀਤਟੇ ।
ਹਿਮਾਲਯੇ ਤੁ ਕੇਦਾਰੰ ਘੁਸ਼੍ਮੇਸ਼ੰ ਚ ਸ਼ਿਵਾਲਯੇ ॥3॥

ਏਤਾਨਿ ਜ੍ਯੋਤਿਰ੍ਲਿਙ੍ਗਾਨਿ ਸਾਯੰ ਪ੍ਰਾਤਃ ਪਠੇੰਨਰਃ ।
ਸਪ੍ਤਜਨ੍ਮਕ੍ਰੁਤੰ ਪਾਪੰ ਸ੍ਮਰਣੇਨ ਵਿਨਸ਼੍ਯਤਿ ॥4॥

ਇਤਿ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਜ੍ਯੋਤਿਰ੍ਲਿਙ੍ਗਸ੍ਮਰਣੰ ਸੰਪੂਰ੍ਣਮ੍ ॥

12 JyotirLinga Temples of Lord Shankar

Related Content

आर्तिहर स्तोत्रम - Artihara stotram

दक्षिणामूर्ति वर्णमालास्तोत्रम - DhakshiNamurthi varnamala

शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम - shiva praataH smaraNa stotram

श्री शिवापराधक्षमापण स्तोत्रम - Shivaaparaadhakshamaapana

ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Pradoshastotram