logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Marathi

द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग स्मरणम् - Dvadasha Jyotirlinga Smaranam

त्वातच ज्योतिर्लिङ्क स्मरणम्

Dvadasha Jyotirlinga Smaranam

 

चिवाय नम: || त्वातचज्योतिर्लिङ्कस्मरणम् सौराष्ट्रे सोमनातम् च श्रीचैले मल्लिकार्जुऩम् | उज्जयिऩ्याम् महाकाळमोङ्कारममलेच्वरम् ||१|| परल्याम् वैत्यनातम् च टाकिन्याम् पीमचङ्करम् | सेतुपन्ते तु रामेचम् नाकेचम् तारुकावऩे ||२|| वाराणस्याम् तु विच्वेचम् त्र्यम्पकम् कौतमीतटे | हिमालये तु केतारम् कुस्रुणेचम् चिवालये ||३|| एताऩि ज्योतिर्लिङ्काऩि सायम् प्रात: पटेन्नर: | सप्तजऩ्मक्रुतम् पापम् स्मरणेऩ विनच्यति ||४|| इति त्वातचज्योतिर्लिङ्कस्मरणम् सम्पूर्णम् ||


Back to Sanskrit Page
Back to Hindu Scriptures and Stotras Main Page

Related Content

श्री दशिणामूर्ति स्तोत्रम - Shri daxinamurti stotram

आर्तिहर स्तोत्रम - Artihara stotram

दक्षिणामूर्ति वर्णमालास्तोत्रम - DhakshiNamurthi varnamala

दक्षिणामूर्ति स्तोत्रं - Shri dakshinaamuurti stotram

शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम - shiva praataH smaraNa stotram