logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Marathi

Marathi PDF

 

  Marathi PDF
 • श्रीशिवलिंगोपासना - Sri Shivalingopasana

 • अर्धनारी नटेश्वर स्तोत्रम - PDF

 • चन्द्रशेखर अष्टक स्तोत्रम - PDF

 • द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग स्तोत्रम - PDF

 • पशुपति अष्टकम - PDF

 • मृत्युञ्जय मानस पूजा स्तोत्रम - PDF

 • अपमृत्युहरं महामृत्युञ्जय स्तोत्रम - PDF

 • शिव अष्टोत्तर नामशतक स्तोत्रम - PDF

 • अनादि कल्पेश्वर स्तोत्रम - PDF

 • शिवस्तुतिः (श्री मल्लिकुचिसूरिसूनु नारयण पण्डिताचार्य विरचिता) - PDF

 • सदाशिव महेन्द्र स्तुतिः - PDF

 • शिवानन्दलहरी स्तोत्रम - PDF

 • सदाशिव पञ्चरत्नम - PDF

 • शिव नामावलि अष्टकम - PDF

 • प्रदोष स्तोत्राष्टकम - PDF

 • निर्वाण दसकं - PDF

 • अभयङ्करं शिवरक्ष स्तोत्रम - PDF

 • श्रीकाशीविश्वनाथस्तोत्रम - PDF

 • शिवपादादिकेशान्तवर्णनस्तोत्रम - PDF

 • शिवकेशादिपादान्तवर्णनस्तोत्रम - PDF

 • कालभैरवाष्टकम - PDF

 • शिवभुजङ्गप्रयातस्तोत्रम - PDF

 • शङ्कराष्टकम - PDF

 • हिमालयकृतं शिवस्तोत्रम - PDF

 • शिवाष्टकम - PDF

 • द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग स्मरणम - PDF

 • दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्रम - PDF

 • ईश्वर प्रार्थना स्तोत्रम - PDF

 • असितकृतं शिवस्तोत्रम - PDF

 • कल्किकृतं शिवस्तोत्रम - PDF

 • चन्द्रचूडालाष्टकम - PDF

 • रावणकृतं शिवताण्डव स्तोत्रम - PDF

 • शिवमहिम्नः स्तोत्रम - PDF

 • शिवपञ्चाक्षर स्तोत्रम - PDF

 • उपमन्युकृतं शिवस्तोत्रम - PDF

 • शिवभुजङ्ग प्रयात स्तोत्रम - PDF

 • शिवस्तुतिः (लङ्केश्वर विरचिता) - PDF

 • वेदसार शिवस्तव स्तोत्रम (छंकराचार्य विरचितो) - PDF

 • shiv stuti _PDF

 

 

Related Content