logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Gujarati

શ્રી શોણાદ્રિનાથાષ્ટકમ - Shri ShonAdrinath Ashtakam

shrI shoNAdrinAthAShTakam

This Page is courtesy of Sanskrit Documents List. Please send your corrections

»ÐÐênÐÐÑ¢ú¥ÐÐrÐÐÀcúKú®Ð

 

һкÐЯР´¢úЯРһкÐÐÒSÐüoÐЯР®ÐÅúÐ¥Ð׬ÐкÐЯР®ÐÅêú¿Ð³úЯР.

ÁÐÐê®ÐЯРÁÐÚN®ÐЯРÁÐ׳êú¿Ð³úЯР»ÐÐênÐÐÑ¢ú¥ÐÐrÐЯР¥Ð®ÐìһкÐЯР.. 1..

 

ÑsúJ§ÐжХÐÐrÐЯРҺЬÐкХÐЯРSÐ¥¢úФÐüSÐÚhúЯРÁÐ¥ÐÐoÐ¥ÐЯР.

ÁÐïÁÐгús×úìOÐÐnÐüºÐoÐгúnÐЯР»ÐÐênÐÐÑ¢ú¥ÐÐrÐЯР¥Ð®ÐìһкÐЯР.. 2..

 

VúPÐҦкÐÐÁÐЯРVúPÐÒwúoÐЯРÁÐê¥ÐÐҥХÐÐrÐЯРVú¯Ð§ÐõsúЯР.

§ÐÚnÐÐü¯Ð §Ð×n¯ÐЯР§Ð׳úÐoÐ¥ÐЯР»ÐÐênÐÐÑ¢ú¥ÐÐrÐЯР¥Ð®ÐìһкÐЯР.. 3..

 

ºÐÐPÐջкХ¡Ð¯Ð ºÐ³ú§ÐõsúЯРD®ÐФÐüsêúÅúЯРPÐnÐê¿Ð³úЯР.

SÐ¥¢úÐKüúºÐë¿ÐХгú¶ÐÐêSÐ¥ÐЯР»ÐÐênÐÐÑ¢ú¥ÐÐrÐЯР¥Ð®ÐìһкÐЯР.. 4..

 

³úrÐÐҤеkúЯР³úÁÐФгúЯРºÐêsúпЯÐ×JoÐЯРҺÐÒ¤ÐÁoÐ×oÐЯР.

SÐ¥¢úÐKüúSÐMúЯР»ÐһЧÐõ¬ÐЯР»ÐÐênÐÐÑ¢ú¥ÐÐrÐЯР¥Ð®ÐìһкÐЯР.. 5..

 

ÒºÐѳúÔbSÐÁÐгúr¯ÐҺгúÐÓVúoÐЯРÒPгúÕ¥¢úSÐЧÐЯРÒPгúտгúЯР.

©úжÐÐÔP¥Ð¥ÐêqÐЯР©únÐտгúЯР»ÐÐênÐÐÑ¢ú¥ÐÐrÐЯР¥Ð®ÐìһкÐЯР.. 6..

 

PÐÐêҺХsú«ÐÐnÐЯРPÐ×nÐqЯÐЯРҺпÐÁ¯Ð ¥ÐÐrÐЯРºÐBÀФºÐW¯Ð .

§Ð׳úÁ¯Ð ҺФºÐïÁÐ¥ÐsúÕÒNÐoÐЯР»ÐÐênÐÐÑ¢ú¥ÐÐrÐЯР¥Ð®ÐìһкÐЯР.. 7..

 

Vú³úÐÑsúºÐU¯ÐÐü¯Ð VúcúФгúЯРAÒSÐ¥o¯Ðµ§ÐЯРÅúѳúÒ§Ðõ¯ÐЯР.

¬ÐJoÐÁ¯Ð §ÐЧÐÐëQÐҺХÐлХÐЯР»ÐÐênÐÐÑ¢ú¥ÐÐrÐЯР¥Ð®ÐìһкÐЯР.. 8..

 

ÁoÐ×ÒoÐñ »ÐÐênÐÐSжÐê»ÐÁ¯Ð §ÐfúoÐÐï ÁкÐüÓÁÐÒwúsú®Ð .

ÁкÐüÁÐï§Ðo§Ðõsïú §Ð×ïÁÐÐï ÁÐêºÐ¥oÐÐï ÁкÐüoÐÐê Vú¥ÐÐì .. 9..

 

 .. »Ð׬ЮÐÁoÐ×..

 

Related Content

ਸਦਾਸ਼ਿਵਾਸ਼੍ਟਕਮ - Sadashivashtakam

শ্রী শোণাদ্রিনাথাষ্টকম - shri shonadrinathashtakam

ਅੱਟਾਲਸੁਨ੍ਦਰਾਸ਼੍ਟਕਮ - Attalasundarashtakam

ਸ਼ੋਣਾਦ੍ਰਿਨਾਥਾਸ਼੍ਟਕਮ - Shri shonadrinathashtakam

સદાશિવાષ્ટકમ - Sadashivashtakam