logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Gujarati

શ્રી શિવ નીરાઞ્જનમ - Shri Shivaneeraanjanam

shrI shiva nIrAnjanam

This Page is courtesy of Sanskrit Documents List. Please send your corrections

¾ÐÕ Ò»ÐºÐ ¥ÐÕ³úÐïVú¥Ð®Ð

 

Åúѳúì AÐEð ¥Ð®ÐÐê.AoºÐ¥Ð¥oÐЯРÁÐÅúÂЮÐÚoÐü¯Ðê ÁÐÅúÂЧÐÐsúÐÒNÐһгúÐê´ºÐÐÅúºÐê .

ÁÐÅúÂÐ¥ÐЮ¥Ðê §Ð×´ÀÐЯР»ÐпÐoÐê ÁÐÅúÂÐKúÐêÑcú¯Ð×PФÐÐѳúnÐê ¥Ð®Ðì .. 1..

 

AÐEð Vú¯Ð PÐRÍPÐФгú Åú³ú һкÐ\, Vú¯Ð ÒPÐѳúW¤ÐջРһкÐ\, Vú¯Ð

PÐÐë³úÕ¥ÐÐrÐ .

oºÐï ®ÐÐï §ÐжЯРҥÐo¯Ðï\, oºÐï ®ÐÐï §ÐжЯР»Ð®¬ÐÐê\, KÝú§Ð¯ÐÐ VúPÐsúջР.

AÐEð Åú³ú Åú³ú Åú³ú ®ÐÅúÐsêúºÐ .. 2..

 

Këú¶ÐÐÁÐê ÒPÐѳúÒ»ÐOгêú Kú¶§Ð¢×ú®ÐÒºÐҧХÐê\, һкРKú¶§Ð¢×ú®ÐÒºÐҧХÐê

PÐ×bVúÒoÐ ®Ð¤Ð×Kú³ú §Ð×bVêú\, PÐ×bVúÒoÐ ®Ð¤Ð×Kú³ú§Ð×bVêú PÐÅú¥Ðê .

KúÐêÑKú¶Ðì KÚúVúÒoÐ OÐê¶ÐÒoÐ\, ÅïúÁÐкÐҶжÐÒ¶ÐoÐÐ ³úSЯÐÒoÐ

Kú¶ÐÐKú¶ÐЧÐï ³úSЯÐÒoÐ\, Kú¶ÐÐKú¶ÐЧÐï ¥ÐÝo¯ÐÒoÐ ®Ð×súÁÐÑÅúoÐÐ .

AÐEð Åú³ú Åú³ú Åú³ú ®ÐÅúÐsêúºÐ .. 3..

 

oÐÔÁ®Ð.n¶¶ÐÒ¶ÐoÐÁÐ×sêú»Ðê »ÐжÐЮÐÓnгúÒSÐoÐÐ\, һкР»ÐжÐЮÐҧгúÒSÐoÐÐ\,

oÐ¥®Ð¤¯Ðê Åú³úÒ¥ÐKúcêú oÐ¥®Ð¤¯Ðê Åú³úÒ¥ÐKúcêú\, PÐÐë³úÕ ®Ð×súÁÐÑÅúoÐÐ .

MúÕhúÐï ³úSЯÐÒoÐ ¬ÐÚÀÐÐï ³úÔbVúoÐÒ¥ÐVú®ÐջЮÐ\, һкР³úÔbVúoÐÒ¥ÐVú®ÐÕ»Ðï

B¥¢úÐÑsúKúÁÐ׳úÁÐêÒºÐoÐ «ÐõÈÐÑsúKúÁÐ׳úÁÐêÒºÐoÐ\, §ÐõnЮÐÒoÐ oÐê »ÐÕÀÐü®Ð.Åú\,

AÐEð Åú³ú Åú³ú Åú³ú ®ÐÅúÐsêúºÐ .. 4..

 

ҺЫÐפкФÐÚ«ÐüÅ×ú ¥ÐÝo¯ÐÒoÐ Äsú¯Ðê ®Ð×súÁÐÑÅúoÐÐ\, һкРÄsú¯Ðê ®Ð×súÁÐÑÅúoÐÐ\,

ÑKú¦Ð³úPÐÐ¥Ðï K×ú´oÐê ÑKú¦Ð³úPÐÐ¥Ðï K×ú´oÐê\, ÁЧoÐÁºÐ³ú ÁÐÑÅúoÐÐ .

ҤХÐKúoÐ rÐë rÐë ҤХÐKúoÐ ®ÐÝsúRÍPÐï ºÐÐsú¯ÐoÐê\, һкÐ

®ÐÝsúRÍPÐï ºÐÐsú¯ÐoÐê\,

JºÐnÐJºÐ§Ð¶ÐÒ¶ÐoÐÐ ºÐênÐ×ï ®Ð¤Ð׳ïú ¥ÐÐsú¯ÐoÐê .

AÐEð Åú³ú Åú³ú Åú³ú ®ÐÅúÐsêúºÐ .. 5..

 

KúnÐ KúnÐ-SгúnÐê ³úSЯÐÒoÐ ¥ÐÚ§Ð׳ú®Ð×UºÐÒ¶ÐoÐï\, һкХÐÚ§Ð׳ú®Ð×UºÐÒ¶ÐoÐï\.

SÐMúÐKúгïú ¬Ðõ®Ð¯ÐÒoÐ SÐMúÐKúгïú ¬Ðõ®Ð¯ÐÒoÐ\, K×ú´oÐê oÐÐï Ò¤ÐKúoÐЮÐ.Åú .

oÐÐï oÐÐï ¶ÐקÐ\-SÐקРoÐжÐï ¥ÐÐsú¯ÐoÐê\, һкРoÐжÐï ¥ÐÐsú¯ÐoÐê\,

ARÍPÐ×ÀfúÐRÍPÐ×ҶХÐÐsïú ARÍPÐ×ÀfúÐRÍPÐ×ҶХÐÐsïú ¶ÐÐÁ¯ÐKúoÐÐï K×ú´oÐê .

AÐEð Åú³ú Åú³ú Åú³ú ®ÐÅúÐsêúºÐ .. 6..

 

Kú§Ð×ü³ú¡×ÒoÐPÐÐë³ïú §ÐbSÐХХÐÁÐÑÅúoЮÐ\, һкР§ÐbSÐХХÐÁÐÑÅúoÐï\,

ҺХЯХР»Ð»Ð¤Ð³ú®ÐÐë¶Ðê\, ҺХЯХРҺÐÀФгú®ÐÐë¶Ðê Kúnfú¯Ð×oЮÐ.Åú .

ÁÐ×¥sú³úVúcúÐKú¶ÐЧÐï §ÐкÐKú¯Ð×oÐ ©úжЮÐ\, һкР§ÐкÐKú»ÐһЩúжÐï\,

hú®Ð´ÒqлÐÚ¶ÐҧХÐÐKïú hú®Ð´ÒqлÐÚ¶ÐҧХÐÐKïú Kú³ú¤ÐÝoÐ¥ÐÝKú§ÐжЮÐ.Åú .

AÐEð Åú³ú Åú³ú Åú³ú ®ÐÅúÐsêúºÐ .. 7..

 

»ÐRÍOХХÐÐsïú KÝúoºÐÐ aú¶¶Ðѳú ¥ÐÐsú¯ÐoÐê\, һкРaú¶¶Ðѳú ¥ÐÐsú¯ÐoÐê\,

¥ÐÕ³úÐVú¯ÐoÐê «ÐõÈÐ\, ¥ÐÕ³úÐVú¯ÐoÐê ÒºÐÀnÐ׺Ðêüsú\-FSÐï §ÐfúoÐê .

BÒoÐ ®ÐÝs×úSгúnÐÁгúÐêVïú ÄÑsú Kú®Ð¶Ðê ¤ÐÝoºÐÐ\, һкРÄÑsú Kú®Ð¶Ðê ¤ÐÝoºÐÐ

AºÐ¶ÐÐêKú¯ÐÒoÐ ®ÐÅêú»Ðï\, һкжÐÐêKú¯ÐÒoÐ ÁÐ׳êú»Ðï\, C»Ðï AӬХÐoºÐÐ .

AÐEð Åú³ú Åú³ú ®ÐÅúÐsêúºÐ .. 8..

 

´nhëú ³úSЯÐÒoÐ ®ÐжÐÐï §Ð¦ÐPЮÐקкÐÕoÐï\, һкР§Ð¦ÐPЮÐקкÐÕoÐï\,

ºÐЮÐҺЬÐÐPÐê ÒPÐѳúW\, ºÐЮÐҺЬÐÐPÐê PÐÐë³úÕ\, µ§Ðï AÒoжÐÒ¶ÐoЮÐ.Åú .

ÁÐ×¥sú³úÁÐKú¶Ð»Ð³úÕ³êú KÝúoЬÐÁ®ÐЬгúnÐï\, һкРKÝúoÐ ¬ÐÁ®ÐЬгúnЮÐ.Åú\,

BÒoÐ ºÐÝÀЬФºÐVúµ§Ðï\, Åú³ú\-һкÐ\-»ÐRÍKú³ú\-µ§Ðï oÐЧÐqЯÐÅú³únЮÐ.Åú .

AÐEð Åú³ú Åú³ú Åú³ú ®ÐÅúÐsêúºÐ .. 9..

 

¤¯ÐÐ¥Ðï AгúÒoÐÁЮЯÐê Äsú¯Ðê BÒoÐ KÝúoºÐÐ\, һкРÄsú¯Ðê BÒoÐ KÝúoºÐÐ\,

³úЮÐï ÒqÐVúcúÐ¥ÐÐrÐï\, »Ð®¬Ð×ï ÒºÐVúcúÐ¥ÐÐrÐï C»Ðï AӬХÐoºÐÐ .

ÁÐRÍPÐÕoЮÐêºÐï §ÐõÒoÐÑsú¥Ð§Ðfú¥Ðï ¯Ðì K×ú´oÐê\, һкР§Ðfú¥Ðï ¯Ðì K×ú´oÐê\,

һкÐÁÐЯÐ×U¯Ðï PÐSSÅúÒoÐ\, Åú³úÁÐЯÐ×U¯Ðï PÐSSÅúÒoÐ\, ¬ÐJo¯ÐÐ ¯Ðì »ÐÝnÐ×oÐê .

AÐEð Åú³ú Åú³ú Åú³ú ®ÐÅúÐsêúºÐ .. 10..

 

AÐEð Vú¯Ð PÐRÍPÐФгú Åú³ú һкÐ\, Vú¯Ð ÒPÐѳúW¤ÐջРһкÐ\, Vú¯Ð

PÐÐë³úÕ¥ÐÐrÐ .

oºÐï ®ÐÐï §ÐжЯРҥÐo¯Ðï oºÐï ®ÐÐï §ÐжЯР»Ð®¬ÐÐê KÝú§Ð¯ÐÐ VúPÐsúջР.

AÐEð Åú³ú Åú³ú Åú³ú ®ÐÅúÐsêúºÐ .. 11..

 

 

Related Content

ശ്രീ ശിവ നീരാംജനമ് - shri shiva niranjanam

Shri Shiva Niranjanam-ஸ்ரீஷிவ நீராஞ்ஜனம்

Sri Shiva Neeranjanam

श्री शिव नीरान्जनम - Shri Shiva Neeraanjanam

শ্রী শিৱ নীরাঞ্জনম - shrI shiva niranjanam