logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Gujarati

નવ વર્ણમાલા - Navavarnamala

navavarNamAlA

This Page is courtesy of Sanskrit Documents List. Please send your corrections

               ¥ÐºÐºÐnÐü®ÐжÐÐ

 

                  ||¾ÐÕì||

   || ¾ÐÕ ÁÐsúÐһкЫÐõÈꥢúҺгúÒSÐoÐÐ ||

 

AÐêïKúгëúKúҥе§¯Ðï §ÐRÍKúVú¬ÐºÐ¥ÐÐÑsú¬ÐÐÒºÐoЧÐsúЫVú®Ð |

ÑKñúKú³úKëú³úºÐ»ÐһХÐï »ÐïKú³ú®ÐêKïú Kú¶Ð¯Ðê|| 1 ||

 

A륢ïú §Ðsú®ÐҧР®Ð¥Ð×oÐê ¥ÐëºÐ ºÐ³ïú ¯ÐÁ¯Ð §Ðsú³úVúìÁ§Ð»ÐÐüoÐ |

ÁÐÐ¥¢úÁÐ×OÐÐêsúҤЮÐêKïú SÐ¥¢úKú¶ÐÐêpÐïÁЮÐջЮÐÐÁÐêºÐê|| 2 ||

 

¥ÐÐPÐê»ÐKÝúÒpкÐÁÐ¥Ðï ºÐÐPÐÕ»ÐСëKúºÐÔ¥súoÐÐÔRÍQÐô¯Ð×PЮР|

¬ÐÐêPÐջЬÐÚÒÀÐoÐÐRÍPÐï ¬ÐÐPÐÕKÝúoÐÁкÐü®ÐRÍPжÐï ¥ÐÐëÒ®Ð|| 3 ||

 

¥ÐPгúÐVúÒ»ÐOгúºÐÐÓÁÐ¥Ðï APÐW®Ð×OÐK×ú®Ð×súKúÐë®Ð×súÕÒ¥ÐKú³ú®Ð |

PÐPÐ¥ÐһгúÐê´Åú®ÐêKïú Ò¥ÐPЮÐһгúÁoÐ¥qÐÒºÐÑsúoЮкжÐï«Ðê|| 4 ||

 

®Ð¥súÔÁ®ÐoжÐÁÐsúХХÐï B¥s×úKú¶ÐÐêpÐïÁЮÐÔ®«ÐKúÐÁÐÒSкЮР|

Kïúsú§ÐüKúÐêÑcú»ÐoÐPÐ×nÐ\-ÁÐ×¥sú³úÑsúº¯ÐÐKÝúÒoÐñ һкÐï ºÐ¥sêú|| 5 ||

 

®ÐÁoÐKú ¥Ð®Ð Kú®Ð¶ÐÐïÒQÐôñ ÁÐïÁoÐ×ÑÅú ¬ÐÐê ºÐÐÓnÐ ºÐ³úPÐ×nÐÐêsúгú®Ð |

ÅúÁoЯÐ×PÐÐSÐü¯Ð »ÐºÐüò ÁºÐÁrÐÐê ҥкÐÁÐÐҮРҥÐVú®ÐÑÅú®¥¯Ð®Ð×¥ÐÐ|| 6 ||

 

ÔJ¶Ð¦Ðê»ÐnЮÐÒoÐKÝú§Ð¯ÐÐ ÁÐï¥Ð×oЮÐÑÅú®ÐХЮÐÐPЮÐһгúÐêÓ¬Ðì |

oÐï ¥ÐÐëҮР§ÐкÐüoÐÕ»Ðï §Ð¦ÐPкгú¬ÐÚÀÐnÐÐêUUºÐ¶ÐKú³úЫVú®Ð|| 7 ||

 

ºÐcúÒºÐcúÒ§ÐÒ¥ÐKúcúҥжЯÐï K×úÑcú¶ÐVúcúÐQÐÑcúoÐÑÅú®ÐKú³úÐêsúгú®Ð |

KúÑcú¶ÐÓÁÐoÐKú³úÑcúKÝúÒpÐñ Ò¥ÐÑcú¶ÐЮ«ÐKú®ÐêKú®ÐжÐï«Ðê||9 ||

 

ºÐЮÐÐRÍKúKúÒ¶ÐoÐKúÐ¥oÐï KúЮÐÐ¥oÐKú®ÐÐÑsúsëúºÐoÐï súÐ¥oЮР|

¬ÐÚ®ÐХХsúQÐ¥Ðï oÐwúЮРÑKú®Ð§¯Ð¥oгúÐ¥oгïú ¬ÐÐÒoÐ|| 10 ||

 

¯Ðsú§ÐÐÔRÍPÐoÐÐo§Ðõ«ÐÐê¤ÐÐo§Ðsú®Ð¶Ð¬Ðê.AOÐÔnhúoÐÐo®Ð®ÐÐqЮÐÅú®Ð |

ÁÐsú¯Ðï ÁÐÐï«ÐһкÐï oÐï ®Ðsú¥ÐÐ¥oÐKú®ÐÐÑsúsëúºÐoÐï ¥ÐÐëÒ®Ð|| 11 ||

 

ÁÐÐëÁ¥ÐÐÒoÐKú®Ð®ÐÝoÐVú¶Ðëì ÁÐ×ÔÁ®ÐoкÐsú¥Ðê¥s×úÁЮÐ×ÑsúoÐÑsúPÐ¥oЮР|

ÁÐïÁoÐ×oЮЮгúPÐnÐëÁoÐï Ò¥ÐÁoÐ׶ЮÐÑÅú®ÐХЮÐÐ¥ÐoÐÐê.AÔÁ®Ð һкЮÐ|| 12 ||

 

¥ÐºÐºÐnÐü®ÐжÐÐÁoÐ×ÒoЮÐêoÐЮÐÐÑsúsêúÒ»ÐKêú¥¢úÁ¯Ð |

¤Ðгú¯ÐoÐì Á¯ÐÐyØúÔJoÐì ÁÐKú¶ÐKú¶ÐкÐÐÔ§oгúrÐ §Ð³úÐ ®Ð×ÔJoÐì|| 13 ||

 

|| BÒoÐ ¾ÐÕ ÁÐsúÐһкЫÐõÈꥢúҺгúÒSÐoÐÐ ¥ÐºÐºÐnÐü®ÐжÐÐ ÁÐï§ÐÚnÐÐü||

Related Content

ਨਵਵਰ੍ਣਮਾਲਾ - Navavarnamala

Navavarna Maala

Navavarnamala-நவ வர்ணமாலா

नववर्णमाला - Navavarnamala

নৱৱর্ণমালা - Navavarnamaia