logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Gujarati

નન્દિકેશ્વર અશ્ટોત્તરશતનામાવલી - Nandikeshvara Ashtottara Shatanamavali

nandikeshvara ashTottarashatanAmAvalI

This Page is courtesy of Sanskrit Documents List. Please send your corrections

¥ÐÔ¥súKêú¿Ð³ú AÀcúÐêpгú»ÐoÐ¥ÐЮÐкÐÒ¶Ðì

 

ҺЬÐõÐnÐï §Ð³ú»Ð×ï ®ÐÝPÐï Kú³úoжÐë³úջЧÐõnÐЮÐÐbVúÒ¶Ðñ

¬ÐÁ®ÐÐêwÚú¶Ð¥Ð\-§ÐÐnhú³ïú »ÐÒ»ÐKú¶ÐÐ\-PÐïPÐÐ\-Kú§ÐsúÐêüUºÐ¶Ð®Ð.

§Ð¯ÐÐü¯Ð\-ÒqЧÐ׳úÐ¥oÐKïú §Ðõ®ÐrЧÐ\-¾ÐêÀcïú PÐnÐï sëúºÐoÐï

«ÐõÇêû¥¢úÐS¯Ð×oÐ\-§ÐÚÓVúoÐÐïÒQÐôKú®Ð¶Ðï ¾ÐÕ¥ÐÔ¥súKêú»Ðï ¬ÐVúê..

 

AÐêï ¥ÐÔ¥súKêú»ÐЯР¥Ð®Ðì |

AÐêï «ÐõȵҧÐnÐê ¥Ð®Ðì |

AÐêï һкФ¯ÐХЧгúЯÐnÐЯР¥Ð®Ðì |

AÐêï oÐÕ»nлÐÝRÍPÐЯР¥Ð®Ðì |

AÐêï ºÐêsú§ÐÐsúЯР¥Ð®Ðì

AÐêï Һе§ÐЯР¥Ð®Ðì |

AÐêï ºÐÝÀЬÐЯР¥Ð®Ðì |

AÐêï oÐ×RÍPлÐë¶ÐЯР¥Ð®Ðì |

AÐêï sêúºÐsêúºÐЯР¥Ð®Ðì |

AÐêï һкÐÒ§Ðõ¯ÐЯР¥Ð®Ðì | 10|

 

AÐêï ҺгúÐVú®ÐÐ¥ÐЯР¥Ð®Ðì |

AÐêï ¥Ðcú¥ÐЯР¥Ð®Ðì |

AÐêï AÔP¥Ðµ§ÐЯР¥Ð®Ðì |

AÐêï ¤Ð¥ÐÒ§Ðõ¯ÐЯР¥Ð®Ðì |

AÐêï ÓÁÐoÐSÐЮгú¤ÐÐѳúnÐê ¥Ð®Ðì

AÐêï ºÐêsúÐRÍPÐЯР¥Ð®Ðì |

AÐêï Kú¥ÐKúÒ§Ðõ¯ÐЯР¥Ð®Ðì |

AÐêï Këú¶ÐÐÁкÐÐÓÁÐ¥Ðê ¥Ð®Ðì |

AÐêï sêúºÐЯР¥Ð®Ðì |

AÐêï ÔÁrÐoЧÐÐsúÐAЯР¥Ð®Ðì | 20|

 

AÐêï ¾Ð×ÒoÐÒ§Ðõ¯ÐЯР¥Ð®Ðì |

AÐêï ¿ÐêoÐÐê§ÐºÐÕÒoÐ¥Ðê ¥Ð®Ðì |

AÐêï ¥ÐÐc±¥Ð¥súKúЯР¥Ð®Ðì |

AÐêï ÑKñúÑKúnÐդгúЯР¥Ð®Ðì |

AÐêï ®ÐpлÐÝÔRÍPÐnÐê ¥Ð®Ðì

AÐêï ÅúÐcúKêú»ÐЯР¥Ð®Ðì |

AÐêï Åêú®Ð¬ÐÚÀÐnÐЯР¥Ð®Ðì |

AÐêï ÒºÐÀnÐ×µÒ§ÐnÐê ¥Ð®Ðì |

AÐêï §ÐÝrºÐÕµÒ§ÐnÐê ¥Ð®Ðì |

AÐêï ҥФÐÕ»ÐЯР¥Ð®Ðì | 30|

 

AÐêï һккÐÐÅú¥ÐЯР¥Ð®Ðì |

AÐêï PÐ׶ÐÒ§Ðõ¯ÐЯР¥Ð®Ðì |

AÐêï SÐдÅúÐÁÐЯР¥Ð®Ðì |

AÐêï »ÐÝÔRÍPÐnÐê ¥Ð®Ðì |

AÐêï ¥ÐºÐoÐÝnÐÒ§Ðõ¯ÐЯР¥Ð®Ðì

AÐêï ºÐêsúÁÐгúЯР¥Ð®Ðì |

AÐêï ®Ð¥qÐÁÐгúЯР¥Ð®Ðì |

AÐêï §Ðõo¯Ð»ÐЯР¥Ð®Ðì |

AÐêï Kú´nÐÐKú³úЯР¥Ð®Ðì |

AÐêï »ÐÕQÐôЯР¥Ð®Ðì | 40|

 

AÐêï ¶Ð¶ÐЮÐKúÒ¶ÐKúЯР¥Ð®Ðì |

AÐêï һкЯÐÐêÒPÐ¥Ðê ¥Ð®Ðì |

AÐêï Vú¶ÐÐҤЧÐЯР¥Ð®Ðì |

AÐêï SÐ䵧ÐЯР¥Ð®Ðì |

AÐêï ºÐÝÀÐê»ÐЯР¥Ð®Ðì

AÐêï ÁÐÐê®ÐÁÐÚ¯ÐÐüÔP¥Ð¶ÐÐêSÐ¥ÐЯР¥Ð®Ðì |

AÐêï ÁÐ×¥sú³úЯР¥Ð®Ðì |

AÐêï ÁÐÐê®Ð¬ÐÚÀÐЯР¥Ð®Ðì |

AÐêï ÁÐ׺ÐJqÐЯР¥Ð®Ðì |

AÐêï KúҶХÐлÐÐ¥ÐЯР¥Ð®Ðì | 50|

 

AÐêï ÁÐקÐõKúлÐЯР¥Ð®Ðì |

AÐêï ®ÐÅúкÐÕ¯ÐÐü¯Ð ¥Ð®Ðì |

AÐêï ÅïúÁÐЯР¥Ð®Ðì |

AÐêï AÔP¥Ð®Ð¯ÐЯР¥Ð®Ðì |

AÐêï §Ðõ¬ÐºÐê ¥Ð®Ðì

AÐêï ºÐ³úsúЯР¥Ð®Ðì |

AÐêï ´¢úµ§ÐЯР¥Ð®Ðì |

AÐêï ®Ð¤Ð׳úЯР¥Ð®Ðì |

AÐêï KúÐÒ®ÐKúÒ§Ðõ¯ÐЯР¥Ð®Ðì |

AÐêï ÒºÐÒ»ÐÀcúЯР¥Ð®Ðì | 60|

 

AÐêï Ñsúº¯Ðµ§ÐЯР¥Ð®Ðì |

AÐêï DUºÐҶХÐê ¥Ð®Ðì |

AÐêï UºÐжХÐêqÐЯР¥Ð®Ðì |

AÐêï ÁÐïºÐoÐÐü¯Ð ¥Ð®Ðì |

AÐêï KúжÐЯР¥Ð®Ðì

AÐêï Kêú»ÐºÐЯР¥Ð®Ðì |

AÐêï ÁкÐüsêúºÐoÐЯР¥Ð®Ðì |

AÐêï ¿ÐêoкÐnÐÐü¯Ð ¥Ð®Ðì |

AÐêï һкÐÐÁÐÕ¥ÐЯР¥Ð®Ðì |

AÐêï ÒSÐ¥®Ð¯ÐЯР¥Ð®Ðì | 70|

 

AÐêï »ÐÝRÍPЧÐdúЯР¥Ð®Ðì |

AÐêï ¿ÐêoÐSÐЮгú¬ÐÚÀÐЯР¥Ð®Ðì |

AÐêï sêúºÐ³úÐW¯Ð ¥Ð®Ðì |

AÐêï §Ðõ¬ÐÐ¥ÐÔ¥sú¥Ðê ¥Ð®Ðì |

AÐêï §ÐÔnhúoÐЯР¥Ð®Ðì

AÐêï §Ð³ú®Ðê¿Ð³úЯР¥Ð®Ðì |

AÐêï Һе§ÐЯР¥Ð®Ðì |

AÐêï ҥгúÐKúгúЯР¥Ð®Ðì |

AÐêï ÒTú¦Ðsëúo¯ÐЯР¥Ð®Ðì |

AÐêï ¥ÐÐÁÐÐÁÐÚÒqÐnÐê ¥Ð®Ðì | 80|

 

AÐêï A¥Ð¥oÐê»ÐЯР¥Ð®Ðì |

AÐêï ÒoжÐoÐnh×ú¶Ð¬Ð»ÐnÐЯР¥Ð®Ðì |

AÐêï ºÐгú¥ÐÔ¥sú¥Ðê ¥Ð®Ðì |

AÐêï ÁгúÁÐЯР¥Ð®Ðì |

AÐêï ҺЮжÐЯР¥Ð®Ðì

AÐêï §ÐdúÁÐÚqÐЯР¥Ð®Ðì |

AÐêï KúжÐKúnfúЯР¥Ð®Ðì |

AÐêï »Ðë¶ÐÐÑsú¥Ðê ¥Ð®Ðì |

AÐêï һжÐÐsú¥ÐÁÐץХsú¥ÐЯР¥Ð®Ðì |

AÐêï KúгúnÐЯР¥Ð®Ðì | 90|

 

AÐêï ¾Ð×ÒoЬÐJoÐЯР¥Ð®Ðì |

AÐêï ºÐÕ³úQÐncúФгúЯР¥Ð®Ðì |

AÐêï ¤Ð¥¯ÐЯР¥Ð®Ðì |

AÐêï ÒºÐÀnÐ×¥ÐÔ¥sú¥Ðê ¥Ð®Ðì |

AÐêï һкÐUºÐжÐÐPÐõÐÑÅúnÐê ¥Ð®Ðì

AÐêï ¬Ð¢úЯР¥Ð®Ðì |

AÐêï A¥ÐQÐЯР¥Ð®Ðì |

AÐêï ºÐÕ³úЯР¥Ð®Ðì |

AÐêï ¤Ðô׺ÐЯР¥Ð®Ðì |

AÐêï ¤ÐÐqÐê ¥Ð®Ðì | 100|

 

AÐêï »ÐпÐoÐЯР¥Ð®Ðì |

AÐêï §ÐõsúÐêÀÐÒ§Ðõ¯ÐµÒ§ÐnÐê ¥Ð®Ðì |

AÐêï ºÐÝÀÐЯР¥Ð®Ðì |

AÐêï K×únhú¶Ð¤ÐÝoÐê ¥Ð®Ðì |

AÐêï ¬ÐÕ®ÐЯР¥Ð®Ðì

AÐêï ÓÁÐoкÐnÐüÁºÐµÒ§ÐnÐê ¥Ð®Ðì |

AÐêï ÁкÐÐüo®Ð¥Ðê ¥Ð®Ðì |

AÐêï ÁкÐüÒºÐO¯ÐÐoÐЯР¥Ð®Ðì | 108|

Related Content

নন্দিকেশ্ৱর অশ্টোত্তরশতনামাৱলী - Nandikeshvara ashtottarasha

Nandikeshvara Ashtottara Shata Namavali

നന്ദികേശ്വര അശ്ടോത്തരശതനാമാവലീ - Nandikeshvara Ashtottarash

ਨਨ੍ਦਿਕੇਸ਼੍ਵਰ ਅਸ਼੍ਟੋੱਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿ: - Nandikeshvara ashtottaras

Nandikeshvara ashtottarashatanamavalI-நந்திகேஷ்வர அஷ்டோத்தர