logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Gujarati

કાલભૈરવાષ્ટકં - Kaalabhairavaashtakam

kaalabhairavaaShTakaM

This Page is courtesy of Sanskrit Documents List. Please send your corrections

¾ÐÕ KúжЬÐë³úºÐлÅÍcúKïú

 

sêúºÐ³úÐVúÁÐ꺯ЮÐХЧÐкХÐÐïÒQÐô§ÐnKúVïú

º¯ÐжЯÐQù¯ÐÁÐÚqÐҮХs×ú»ÐêOгïú KÝú§ÐÐKú³ú®Ð.Åú .

¥ÐгúsúÐÑsú¯ÐÐêÒPкÐÝ¥súºÐÔ¥súoÐï ÑsúPÐï«Ð³ïú

KúÐÒ»ÐKúЧÐ׳úÐҤХÐÐrÐKúжЬÐë³úºÐï ¬ÐVúê .. 1..

 

¬ÐÐ¥Ð×KúÐêÑcú¬ÐÐÁºÐ³ïú ¬ÐºÐÐÔ«¤ÐoÐгúKïú §Ð³ïú

¥ÐÕ¶ÐKúnfú®ÐÕÔ§ÁÐoÐÐrÐüsúЯÐKïú ÒqжÐÐêSХЮÐ.Åú .

KúжÐKúжЮÐï«Ð×WJ»Ð®ÐJ»Ð»ÐڶЮÐJ»Ð³ïú

KúÐÒ»ÐKúЧÐ׳úÐҤХÐÐrÐKúжЬÐë³úºÐï ¬ÐVúê .. 2..

 

»ÐÚ¶ÐcïúKú§ÐлÐsúnhú§ÐÐÓnЮÐÐÑsúKúгúnÐï

»¯ÐЮÐKúЯЮÐÐÑsúsêúºÐ®ÐJ»Ð³ïú ҥгúЮЯЮÐ.Åú .

¬ÐÕ®ÐÒºÐMú®Ðï §Ðõ¬Ð×ï ÒºÐÒSÐqÐoÐÐnhúºÐÒ§Ðõ¯Ðï

KúÐÒ»ÐKúЧÐ׳úÐҤХÐÐrÐKúжЬÐë³úºÐï ¬ÐVúê .. 3..

 

¬Ð×ÔJoЮÐ×ÔJoÐsúЯÐKïú §Ðõ»ÐÁoÐSÐдҺÐPÐõÅïú

¬ÐJoкÐoÁжÐï ÔÁrÐoÐï ÁЮÐÁoжÐÐêKúÒºÐPÐõÅú®Ð.Åú .

ÒºÐÒ¥ÐJºÐnÐ¥®Ð¥ÐÐêQù¯ÐÅêú®ÐÑKúÔnKúnÐÕ¶ÐÁÐoKúÑcñú

KúÐÒ»ÐKúЧÐ׳úÐҤХÐÐrÐKúжЬÐë³úºÐï ¬ÐVúê .. 4..

 

¤Ð®ÐüÁÐêoÐקÐжÐKïú oºÐ¤Ð®Ðü®ÐÐPÐü¥ÐлХÐï

Kú®Ðü§ÐлЮÐÐêSÐKïú ÁÐ׻ЮÐü¤ÐЯÐKïú ҺЬÐ×®Ð.Åú .

ÁºÐnÐüºÐnÐü»Ðê»Åú§ÐллÐÐêÓ¬ÐoÐÐïPЮÐnhú¶Ðï

KúÐÒ»ÐKúЧÐ׳úÐҤХÐÐrÐKúжЬÐë³úºÐï ¬ÐVúê .. 5..

 

³úo¥Ð§ÐÐs×úKúЧÐõ¬ÐÐӬгúЮЧÐÐsú¯Ð×P®ÐKïú

Ò¥Ðo¯Ð®ÐÒ£úoÐÕ¯ÐҮлÅÍcúsëúºÐoÐï ҥгïúVú¥Ð®Ð.Åú .

®ÐÝo¯Ð×sú§Ðü¥ÐлХÐï Kú³úжÐsïú»ÅÍc÷ú®ÐÐêJ»ÐnÐï

KúÐÒ»ÐKúЧÐ׳úÐҤХÐÐrÐKúжЬÐë³úºÐï ¬ÐVúê .. 6..

 

AdúÅúÐÁÐӬЦЧÐzWnhúKúÐê»ÐÁÐïoÐÒoÐñ

sÝúÔ»ÅÍcú§ÐÐpХлÅÍcú§ÐЧÐW¶Ð®Ð×PÐõ»ÐÐÁХЮÐ.Åú .

A»ÅÍcúÓÁÐÒwúsúЯÐKïú Kú§ÐжЮÐÐÒ¶ÐKúФгïú

KúÐÒ»ÐKúЧÐ׳úÐҤХÐÐrÐKúжЬÐë³úºÐï ¬ÐVúê .. 7..

 

¬ÐÚoÐÁÐïQÐ¥ÐЯÐKïú ҺлÐжÐKúÕÒoÐüsúЯÐKïú

KúÐһкÐÐÁжÐÐêKú§Ð×n¯Ð§ÐЧлÐÐê¤ÐKïú ҺЬÐ×®Ð.Åú .

¥ÐÕÒoЮÐÐPÐüKúÐêÒºÐsïú §Ð׳úÐoÐ¥Ðï VúPÐo§ÐÒoÐñ

KúÐÒ»ÐKúЧÐ׳úÐҤХÐÐrÐKúжЬÐë³úºÐï ¬ÐVúê .. 8..

 

          .. ©ú¶Ð ¾Ð×ÒoÐ ..

KúжЬÐë³úºÐлÅÍcúKïú §ÐfïúÒoÐ ¯Ðê ®Ð¥ÐÐêÅú³ïú

Qù¯ÐХЮÐ×ÔJoÐÁÐФХÐï ÒºÐÒSÐqЧÐ×n¯ÐºÐ¤Ðü¥Ð®Ð.Åú .

»ÐÐêKú®ÐÐêÅúsëú¥¯Ð¶ÐÐê¬ÐKúÐê§ÐoÐЧХÐлХÐï

§Ðõ¯ÐÐÔ¥oÐ KúжЬÐë³úºÐÐïÒQÐôÁÐÒ¦ÐÒ¤Ðñ ¥Ð³úÐ ¤Ðô׺ЮÐ.Åú

 

.. BÒoÐ ¾ÐÕ®ÐSÅïúKú³úÐSÐЯÐüҺгúÒSÐoÐï

¾ÐÕ KúжЬÐë³úºÐлÅÍcúKïú ÁÐï§ÐÚnÐü®Ð.Åú ..

 

 

Related Content

Kaalabhairava Ashtakam

Kalabhairavashtakam in English (Roman) Script

Kaalabhairavaashtakam-ஸ்ரீ காலபைரவாஷ்டகம்

Shree Batuka Bhairava Ashtottara Shata Namavali

Shrii Kaalabhairava Ashtaka