logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Gujarati

બાણલિઙ્ગકવચમ - Banalingakavacham

bANalingakavacham

This Page is courtesy of Sanskrit Documents List. Please send your corrections

«ÐÐnÐÒ¶ÐRÍPÐ KúºÐSЮÐ

 

AÁ¯Ð «ÐÐnÐÒ¶ÐRÍPÐ KúºÐSÐÁ¯Ð ÁÐïÅúгú¬Ðë³úºÐFÒÀÐPÐÐü¯ÐqÐÕSSÅú¥súì\,

ÅúÐëñ «ÐÕVïú\, ÅÚïú »ÐÔJoÐì\, ¥Ð®Ðì KúÕ¶ÐKïú\, ¾ÐÕ«ÐÐnÐÒ¶ÐRÍPÐ ÁÐsúÐһкÐÐê sêúºÐoÐÐ\,

®Ð®ÐЬÐÕÀcú ÓÁÐsͤ¯ÐrÐüò Vú§Ðê ÒºÐҥЯÐÐêPÐì ||

 

AÐêï KúгúÐê ®Ðê һгúì §ÐÐoÐ× ¥Ð®Ðì §ÐÐoÐ× ¶Ð¶ÐÐcúKú®Ð |

һкÐÁ¯Ð Kúnfúsêú»Ðï ®Ðê ºÐNÐÐêsêú»Ðï ÀÐhúNгú®Ð || 1||

 

«ÐÐnÐê¿Ð³úì KúcúÕñ §ÐÐoÐ× £úкÐÚµ SÐ¥¢ú»ÐêOгúì |

§ÐÐsúÐë ҺпÐê¿Ð³úì ÁÐÐNÐÐoÐ ÁкºÐÐüRÍPÐï Ò¶ÐRÍPе§Ð¤ÐÝKú || 2||

 

BÒoÐsïú KúºÐSÐï §ÐÚººÐüò «ÐÐnÐÒ¶ÐRÍPÐÁ¯Ð KúÐ¥oÐê

§ÐfúÒoÐ ¯ÐÑsú ®Ð¥Ð×À¯Ðì §ÐõÐbVúÒ¶Ðì »Ð×wúÒSÐpÐì |

ºÐõVúÒoРһкÐÁЮÐÕ§Ðï ³úÐêPÐÐê»ÐÐêKú§Ðõ®Ð×JoÐÐê

«ÐÅ×ú¤Ð¥ÐÁÐ×OЬÐÐêPÐÕ «ÐÐnÐÒ¶ÐRÍPÐ §ÐõÁÐÐsúoÐì || 3||

 

BÒoÐ «ÐÐnÐÒ¶ÐRÍPÐ KúºÐSÐï ÁЮÐЧoЮÐ.Åú ||

 

Related Content

ਬਾਣਲਿਣ੍ਗ ਕਵਚਮ - Banalingakavacham

Amogha Shivakavacha

Amogha shivakavacha- அமோக ஷிவகவசம்

bANalingakavacham

Banalingakavacham-பாணலிங்க கவசம்