logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Gujarati

શિવાથર્વ શીર્ષમ - Shivaatharvasheersham

Shivaatharvasheersham


ઓં દેવા હ વૈ સ્વર્ગલોકમાયંસ્તે રુદ્રમપૃચ્છન કો ભવાનિતિ | 
સોઽબ્રવીદહમેકઃ પ્રથમમાસીદ્વર્તામિ ચ 
ભવિષ્યામિ ચ નાન્યઃ કશ્ચિન્મત્તો વ્યતિરિક્ત ઇતિ | 

 

સોઽન્તરાદન્તરં પ્રાવિશદ્દિશશ્ચાન્તરં પ્રાવિશત | 
સોઽહં નિત્યાનિત્યો વ્યક્તાવ્યક્તો બ્રહ્મા બ્રહ્માહં પ્રાઞ્ચઃ 
પ્રત્યઞ્ચોઽહં દક્ષિણાઞ્ચ ઉદઞ્ચોઽહમમધશ્ચોર્ધ્વશ્ચાહં 
દિશશ્ચ પ્રતિદિશશ્ચાહં પુમાનપુમાન સ્ત્રિયશ્ચાહં 
સાવિત્ર્યહં ગાયત્ર્યહં ત્રિષ્ટુબૂજગત્યનુષ્ટુપ ચાઽહં 
છન્દોઽહં સત્યોઽહં ગાર્હપત્યો દક્ષિણાગ્નિરાહવનીયોઽહં 
ગૌરહં ગૌર્યહમૃગહં યજુરહં સામાહમથર્વાઙ્ગિરસોઽહં 
જ્યેષ્ઠોઽહં શ્રેષ્ઠોઽહં વરિષ્ઠોઽહમાસ્વરોં નમ ઇતિ || 

 

ય ઇદમથર્વશિરો બ્રાહ્મણોઽધીતે | 
અશ્રોત્રિયઃ શ્રોત્રિયો ભવતિ | 
અનુપનીત ઉપનીતો ભવતિ | 
સોઽગ્નિપૂતો ભવતિ | 
સ વાયુપૂતો ભવતિ | 
સ સૂર્યપૂતો ભવતિ | 
સ સોમપૂતો ભવતિ | 
સ સત્યપૂતો  ભવતિ | 
સ સર્વૈર્વેદૈર્જ્ઞાતો ભવતિ | 
સર્વૈર્વેદૈરનુધ્યાતો ભવતિ | 
સ સર્વેષુ તીર્થેષુ સ્નાતો ભવતિ | 
તેન સર્વૈઃ ઋતુભિરિષ્ટં ભવતિ | 

 

ગાયત્ર્યાઃ  ષષ્ઠિસહસ્રાણિ જપ્તાનિ ભવન્તિ | 
પ્રણવાનામયુતં જપ્તં ભવતિ | 

 

સ ચક્ષુષઃ પઙ્ક્તિં પુનાતિ | 
આસપ્તમાત પુરુષયુગાન્પુનાતીત્યાહ ભગવાનથર્વશિરઃ 

 

સકૃજ્જપ્ત્વૈવ શુચિઃ સ પૂતઃ કર્મણ્યો ભવતિ | 
દ્વિતીયં જપ્ત્વા ગણાધિપત્યમવાપ્નોતિ | 

 

તૃતીયં જપ્ત્વૈવમેવાનુપ્રવિશત્યોં સત્યમોં સત્યમોં સત્યં | 

ઇત્યથર્વવેદે શિવાથાર્વશીર્ષં સંપૂર્ણમ ||

Related Content

Shivaatharvasheersham

शिवाथर्व शीर्षम - Shivaatharvasheersham

शिवाथर्व शीर्षम् - Shivaatharvasheersham

শিৱাথর্ৱ শীর্ষম - Shivaatharvasheersham

ਸ਼ਿਵਾਥਰ੍ਵ ਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ਮ - Shivaatharvasheersham