logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Gujarati

સદાશિવાષ્ટકમ - Sadashivashtakam

સદાશિવાષ્ટકમ

પત~ન્જલિરુવાચ

સુવર્ણપદ્મિની\-તટાન્ત\-દિવ્યહર્મ્ય\-વાસિને
સુપર્ણવાહન\-પ્રિયાય સૂર્યકોટિ\-તેજસે .
અપર્ણયા વિહારિણે ફણાધરેન્દ્ર\-ધારિણે
સદા નમશ્શિવાય તે સદાશિવાય શ.ન્ભવે .. ૧..

સતુ~ણ્ગ ભ~ણ્ગ જહ્નુજા સુધા.ન્શુ ખણ્ડ મૌળયે
પત~ણ્ગપ~ણ્કજાસુહ‍ઇત્ક‍ઇપીટયોનિચઉષે .
ભુજ~ણ્ગરાજ\-મણ્ડલાય પુણ્યશાલિ\-બન્ધવે
સદા નમશ્શિવાય તે સદાશિવાય શ.ન્ભવે .. ૨..

ચતુર્મુખાનનારવિન્દ\-વેદગીત\-ભૂતયે
ચતુર્ભુજાનુજા\-શરીર\-શોભમાન\-મૂર્તયે .
ચતુર્વિધાર્થ\-દાન\-શૌણ્ડ તાણ્ડવ\-સ્વરૂપિણે
સદા નમશ્શિવાય તે સદાશિવાય શ.ન્ભવે .. ૩..

શરન્નિશાકર પ્રકાશ મન્દહાસ મ~ન્જુલા
ધરપ્રવાળ ભાસમાન વક્ત્રમણ્ડલ શ્રિયે .
કરસ્પુરત્કપાલમુક્તરક્ત\-વિષ્ણુપાલિને
સદા નમશ્શિવાય તે સદાશિવાય શ.ન્ભવે .. ૪..

સહસ્ર પુણ્ડરીક પૂજનૈક શૂન્યદર્શનાત\-
સહસ્રનેત્ર કલ્પિતાર્ચનાચ્યુતાય ભક્તિતઃ .
સહસ્રભાનુમણ્ડલ\-પ્રકાશ\-ચક્રદાયિને
સદા નમશ્શિવાય તે સદાશિવાય શ.ન્ભવે .. ૫..

રસારથાય રમ્યપત્ર ભ‍ઇદ્રથા~ણ્ગપાણયે
રસાધરેન્દ્ર ચાપશિ~ન્જિનીક‍ઇતાનિલાશિને .
સ્વસારથી\-ક‍ઇતાજનુન્નવેદરૂપવાજિને
સદા નમશ્શિવાય તે સદાશિવાય શ.ન્ભવે .. ૬..

અતિ પ્રગલ્ભ વીરભદ્ર\-સિ.ન્હનાદ ગર્જિત
શ્રુતિપ્રભીત દઅયાગ ભોગિનાક સદ્મનામ .
ગતિપ્રદાય ગર્જિતાખિલ\-પ્રપ~ન્ચસાઇણે
સદા નમશ્શિવાય તે સદાશિવાય શ.ન્ભવે .. ૭..

મ‍ઇકણ્ડુસૂનુ રઅણાવધૂતદણ્ડ\-પાણયે
સુગન્ધમણ્ડલ સ્ફુરત્પ્રભાજિતામ‍ઇતા.ન્શવે .
અખણ્ડભોગ\-સમ્પદર્થલોક\-ભાવિતાત્મને
સદા નમશ્શિવાય તે સદાશિવાય શ.ન્ભવે .. ૮..

મધુરિપુ\-વિધિ શક્ર મુખ્ય\-દેવૈરપિ નિયમાર્ચિત\-પાદપ~ણ્કજાય .
કનકગિરિ\-શરાસનાય તુભ્ય.ન રજત સભાપતયે નમશ્શિવાય .. ૯..

હાલાસ્યનાથાય મહેશ્વરાય હાલાહલાલ.ન્ક‍ઇત કન્ધરાય .
મીનેઅણાયાઃ પતયે શિવાય નમો\-નમસ્સુન્દર\-તાણ્ડવાય .. ૧૦..

.. ઇતિ શ્રી હાલાસ્યમાહાત્મ્યે પત~ન્જલિક‍ઇતમિદ.ન સદાશિવાષ્ટકમ ..

 

Related Content

Sadashiva Ashtakam

सदाशिवाष्टकम - Sadashiva Ashtakam

ஸதாசிவாஷ்டகம் - Sadasivaashtakam

సదాశివాష్టకమ్ - Sadasivaashtakam

ಸದಾಶಿವಾಷ್ಟಕಮ್ - Sadasivaashtakam