logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Gujarati

કલ્કિકૃતં શિવસ્તોત્રમ - Kalkikrutam Shiva Stotram

 

Kalkikrutam Shiva Stotram


ગૌરીનાથં વિશ્વનાથં શરણ્યં ભૂતાવાસં વાસુકીકણ્ઠભૂષમ || 
ત્ર્યક્ષં પઞ્ચાસ્યાદિદેવં પુરાણં વન્દે સાન્દ્રાનન્દસન્દોહદક્ષમ ||૧|| 

 

યોગાધીશં કામનાશં કરાળં ગઙ્ગાસઙ્ગક્લિન્નમૂર્ધાનમીશમ || 
જટાજૂટાટોપરિક્ષિપ્તભાવં મહાકાળં ચન્દ્રભાલં નમામિ ||૨|| 

 

શ્મશાનસ્થં ભૂતવેતાળસઙ્ગં નાનાશસ્ત્રૈઃ ખડ્ગશૂલાદિભિશ્ચ || 
વ્યગ્રાત્યુગ્રા બાહવો લોકનાશે યસ્ય ક્રોધોદ્ભૂતલોકોઽસ્તમેતિ ||૩||

 

યો ભૂતાદિઃ પઞ્ચ ભૂતૈઃ સિસૃક્ષુસ્તન્માત્રાત્મા કાલકર્મસ્વભાવૈઃ || 
પ્રહૃત્યેદં પ્રાપ્ય જીવત્વમીશો બ્રહ્માનન્દે ક્રીડતે તં નમામિ ||૪|| 

 

સ્થિતૌ વિષ્ણુઃ સર્વજિષ્ણુઃ સુરાત્મા લોકાન્સાધૂન ધર્મસેતૂન્બિભર્તિ || 
બ્રહ્માદ્યંશે યોઽભિમાની ગુણાત્મા શબ્દાદ્યઙ્ગૈસ્તં પરેશં નમામિ ||૫|| 

 

યસ્યાજ્ઞયા વાયવો વાન્તિ લોકે જ્વલત્યગ્નિઃ સવિતા યાતિ તપ્યન || 
શીતાંશુઃ ખે તારકાસઙ્ગ્રહશ્ચ પ્રવર્તન્તે તં પરેશં પ્રપદ્યે ||૬|| 

 

યસ્ય શ્વાસાત્સર્વધાત્રી ધરિત્રી દેવો વર્ષત્યમ્બુકાલઃ પ્રમાતા || 
મેરુર્મધ્યે ભુવનાનાં ચ ભર્તા તમીશાનં વિશ્વરૂપં નમામિ ||૭|| 

 

ઇતિ શ્રીકલ્કિપુરાણે કલ્કિકૃતં શિવસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ ||

Related Content

Kalkikrutam Shiva Stotram

Raavanakrutam shivataandava stotram

Shiva Tandava Stotram

कल्किकृतं शिवस्तोत्रम  - Kalkikrutam Shiva Stotram

कल्किकृतं शिवस्तोत्रम्  - Kalkikrutam Shiva Stotram