logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Gujarati

શ્રીશિવ નવરત્નમાલા સ્તવઃ - Srishiva Navaratnamala Stavah

Srishiva Navaratnamala Stavah


કલય કલાવિત્પ્રવરં કલયા નીહારદીધિતેઃ શીર્ષમ | 
સતતમલઙ્કુર્વાણ પ્રયતાવનદીક્ષ યક્ષરાજસખ ||૧|| 

 

કાન્તાગેન્દ્રસુતાયાઃ શાન્તાહઙ્કારચિન્ત્યચિદ્રૂપ | 
કાન્તારખેલનરુચે શાન્તાન્તઃકરણમેનમવ શંભો ||૨|| 

 

દાક્ષાયણીમનોઽમ્બુજભાનો વીક્ષાવિતીર્ણવિનતેષ્ટ | 
દ્રાક્ષામધુરિમમદભરશિક્ષાકર્ત્રીં પ્રદેહિ મમ વાચમ ||૩|| 

 

પારદસમાનવર્ણો નીરદનીકાશદિવ્યગલદેશઃ | 
પાદનતદેવસઙ્ઘઃ પશુનિશં પાતુ મામીશઃ ||૪|| 

 

પ્રત્યક્ષો ભવ શંભો ગુરુરૂપેણાશુ મેઽદ્ય કરુણાબ્ધે |
ચિરતરમિહ વાસં કુરુ જગતીં રક્ષન્પ્રબોધદાનેન ||૫|| 

 

યક્ષાધિપસખમનિશં રક્ષાચતુરં સમસ્તલોકાનામ | 
વીક્ષાદાપિતકવિતં દાક્ષાયણ્યાઃ પતિં નૌમિ ||૬|| 

 

યમનિયમનિરતલભ્યં શમદમમુખષટ્કદાનકૃતદીક્ષમ | 
રમણીયપદસરોજં શમનાહિતમાશ્રયે સતતમ ||૭|| 

 

યમિહૃન્માનસહંસં શમિતાઘૌઘં પ્રણામમાત્રેણ | 
અમિતાયુઃપ્રદપૂજં કમિતારં નૌમિ શૈલતનયાયાઃ ||૮|| 

 

યેન કૃતમિન્દુમૌલે માનવવર્યેણ તાવકસ્મરણમ | 
તેન જિતં જગદખિલં કો ન બ્રુતે સુરાર્યતુલ્યેન ||૯|| 

 

ઇતિ શિવનવરત્નમાલાસ્તવઃ સંપૂર્ણઃ ||

Related Content