logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Gujarati

શ્રીકણ્ઠ અષ્ટકમ - Srikanta Ashtakam

Srikanta Ashtakam


યઃ પાદપપિહિતતનુઃ પ્રકાશતાં પરશુરામેણ | 
નીતઃ સોઽવ્યાત્સતતં શ્રીકણ્ઠઃ પાદનમ્રકલ્પતરુઃ ||૧|| 

 

યઃ કાલં જિતગર્વં કઋત્વા ક્ષણતો મૃકણ્ડુમુનિસૂનુમ | 
નિર્ભયમકરોત્સોઽવ્યચ્છ્રીકણ્ઠઃ પાદનમ્રકલ્પતરુઃ ||૨|| 

 

કુષ્ઠાપસ્મારમુખા રોગા યત્પાદસેવનાત્સહસા | 
પ્રશમં પ્રયાન્તિ સોઽવ્યાચ્છ્રીકણ્ઠઃ પાદનમ્રકલ્પતરુઃ ||૩|| 

 

યદવિદ્યૈવ જગદિદમખિલં પ્રતિભાતિ સત્યવત્પૂર્વમ | 
જ્ઞાનાત્સોઽવ્યાત્સતતં શ્રીકણ્ઠઃ પાદનમ્રકલ્પતરુઃ ||૪|| 

 

યતિવૃન્દવન્દ્યચરણઃ કમિતા ધરણીધરેન્દ્રતનયાયાઃ | 
શ્રીશાદિવન્દિતો‍ઽવ્યાચ્છ્રીકણ્ઠઃ પાદનમ્રકલ્પતરુઃ ||૫|| 

 

યો દક્ષિણાસ્યરૂપં ધૃત્વા વિજ્ઞાનદાનકૃતદીક્ષઃ | 
મુગ્ધેભ્યોઽપિ સ પાયાચ્છ્રીકણ્ઠઃ પાદનમ્રકલ્પતરુઃ ||૬|| 

 

અન્ધોઽપિ યત્કરુણયા ચક્ષુષ્માન્ભવતિ સત્વરં લોકે | 
કરુણાનિધિઃ સ પાયાચ્છ્રીકણ્ઠઃ પાદનમ્રકલ્પતરુઃ ||૭|| 

 

કપિલાતટાદૃતગતિઃ કપિલાદિમુનીન્દ્રવન્દ્યપદપદ્મઃ | 
શ્રીદઃ પાયાત્સતતં શ્રીકણ્ઠઃ પાદનમ્રકલ્પતરુઃ ||૮|| 

 

શ્રીકણ્ઠાષ્ટકમેતત્પઠતિ જનો યઃ કઋતાદરઃ સતતમ | 
શ્રીવિદ્યાસદનં સ પ્રભવેન્નૈવાત્ર સન્દેહઃ ||૯|| 

 

ઇતિ શ્રીકણ્ઠાષ્ટકં સંપૂર્ણમ ||

Related Content