logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Gujarati

શ્રીકણ્ઠેશ સ્તોત્રમ - Srikantesha Stotram

Srikantesha Stotram


આર્દ્રાન્તઃકરણસ્ત્વં યસ્માદીશાન ભક્તવૃન્દેષુ | 
આર્દ્રોત્સવપ્રિયોઽતઃ શ્રીકણ્ઠાત્રાસ્તિ નૈવ સન્દેહઃ ||૧||

 

દ્રષ્ટૄંસ્તવોત્સવસ્ય હિ લોકાન્પાપાત્તથા મૃત્યોઃ | 
મા ભીરસ્ત્વિતિ શંભો મધ્યેતિર્યગ્ગ તાગતૈર્બ્રૂષે ||૨|| 

 

પ્રકરોતિ કરુણયાર્દ્રાન શંભુર્નમ્રાનિતિ પ્રબોધાય | 
ધર્મોઽયં કિલ લોકાનાર્દ્રાન્કુરુતેઽદ્ય ગૌરીશ ||૩||

 

આર્દ્રા નટેશસ્ય મનોઽબ્જવૃત્તિરિત્યર્થસંબોધકૃતે જનાનામ | 
આર્દ્રર્ક્ષ એવોત્સવમાહ શસ્તં પુરાણજાલં તવ પાર્વતીશ ||૪|| 

 

બાણાર્ચને ભગવતઃ પરમેશ્વરસ્ય 
પ્રીતિર્ભવેન્નિરુપમેતિ યતઃ પુરાણૈઃ | 
સંબોધ્યતે પરશિવસ્ય યથાન્ધકં તતઃ કરોતિ 
બાણાર્ચનં જગતિ ભક્તિયુતા જનાળિઃ ||૫|| 

 

યથાન્ધકં ત્વં વિનિહત્ય શીઘ્રં લોકસ્ય રક્ષામકરોઃ કઋપાબ્ધે |
તથાજ્ઞતાં મે વિનિવાર્ય શીઘ્રં વિદ્યાં પ્રયચ્છાશુ સભાધિનાથ ||૬|| 

 

ઇતિ શ્રીકણ્ઠેશસ્તોત્રં સંપૂર્ણમ ||

Related Content