logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Gujarati

શિવપઞ્ચાક્ષર નક્ષત્રમાલા સ્તોત્રમ - Shivapanchakshara Nakshatramala Stotram

Shivapanchakshara Nakshatramala Stotram


શ્રીમદાત્મને ગુણૈકસિન્ધવે નમઃ શિવાય 
ધામલેશધૂતકોકબન્ધવે નમઃ શિવાય | 
નામશેષિતાનમદ્ભવાન્ધવે નમઃ શિવાય
પામરેતરપ્રધાનવન્ધવે નમઃ શિવાય ||૧|| 

 

કાલભીતવિપ્રબાલપાલ તે નમઃ શિવાય 
શૂલભિન્નદુષ્ટઅદક્ષફાલ તે નમઃ શિવાય | 
મૂલકારણાય કાલકાલ તે નમઃ શિવાય 
પાલયાધુના દયાળવાલ તે નમઃ શિવાય || ૨|| 

 

ઇષ્ટવસ્તુમુખ્યદાનહેતવે નમઃ શિવાય 
દુષ્ટદૈત્યવંશધૂમકેતવે નમઃ શિવાય | 
સૃષ્ટિરક્ષણાય ધર્મસેતવે નમઃ શિવાય 
અષ્ટમૂર્તયે વૃષેન્દ્રકેતવે નમઃ શિવાય ||૩||  

 

આપદદ્રિભેદટઙ્કહસ્ત તે નમઃ શિવાય 
પાપહારિ દિવ્યસિન્ધુમસ્ત તે નમઃ શિવાય | 
પાપહારિણે લસન્નમસ્તતે નમઃ શિવાય 
શાપદોષખણ્ડનપ્રશસ્ત તે નમઃ શિવાય||૪|| 

 

વ્યોમકેશ દિવ્યભવ્યરૂપ તે નમઃ શિવાય 
હેમમેદિનીધરેન્દ્રચાપ તે નમઃ શિવાય | 
નામમાત્રદગ્ધસર્વપાપ તે નમઃ શિવાય 
કામનૈકતાનહૃદ્દુરાપ તે નમઃ શિવાય ||૫|| 

 

બ્રહ્મમસ્તકાવલીનિબદ્ધ તે નમઃ શિવાય 
જિહ્મગેન્દ્રકુણ્ડલપ્રસિદ્ધ તે નમઃ શિવાય |
બ્રહ્મણે પ્રણીતવેદપદ્ધતે નમઃ શિવાય 
જિહ્મકાલદેહદત્તપદ્ધતે નમઃ શિવાય ||૬|| 

 

કામનાશનાય શુદ્ધકર્મણે નમઃ શિવાય 
સામગાનજાયમાનશર્મણે નમઃ શિવાય | 
હેમકાન્તિચાકચક્યવર્મણે નમઃ શિવાય 
સામજાસુરાઙ્ગલબ્ધચર્મણે નમઃ શિવાય ||૭|| 

 

જન્મમૃત્યુઘોરદુઃખહારિણે નમઃ શિવાય  
ચિન્મયૈકરૂપદેહધારિણે નમઃ શિવાય | 
મન્મનોરથાવપૂર્તિકારિણે નમઃ શિવાય 
સન્મનોગતાય કામવૈરિણે નમઃ શિવાય ||૮|| 

 

યક્ષરાજબન્ધવે દયાળવે નમઃ શિવાય 
દક્ષપાણિશોભિકાઞ્ચનાલવે નમઃ શિવાય| 
પક્ષિરાજવાહહૃચ્છયાલવે નમઃ શિવાય 
અક્ષિફાલવેદપૂતતાલવે નમઃ શિવાય ||૯|| 

 

દક્ષહસ્તનિષ્ઠજાતવેદસે નમઃ શિવાય 
હ્યક્ષરાત્મને નમદ્વિડૌજસે નમઃ શિવાય | 
દીક્ષિતપ્રકાશિતાત્મતેજસે નમઃ શિવાય 
ઉક્ષરાજવાહ તે સતાં ગતે નમઃ શિવાય ||૧૦|| 

 

રાજતાચલેન્દ્રસાનુવાસિને નમઃ શિવાય 
રાજમાનનિત્યમન્દહાસિને નમઃ શિવાય | 
રાજકોરકાવતંસભાસિને નમઃ શિવાય 
રાજરાજમિત્રતા પ્રકાશિને નમઃ શિવાય ||૧૧|| 

 

દીનમાનબાલિકામધેનવે નમઃ શિવાય 
સૂનવાણદાહકૃત્કૃશાનવે નમઃ શિવાય | 
સ્વાનુરાગભક્તરત્ન સાનવે નમઃ શિવાય 
દાનવાન્ધકારચણ્ડભાનવે નમઃ શિવાય ||૧૨|| 

 

સર્વમઙ્ગળાકુચાગ્રશાયિને નમઃ શિવાય 
સર્વદેવતાગણાતિશાયિને નમઃ શિવાય | 
પૂર્વદેવનાશસંવિધાયિને નમઃ શિવાય 
સર્વમન્મનોજભઙ્ગદાયિને નમઃ શિવાય ||૧૩|| 

 

સ્તોકભક્તિતોઽપિ ભક્તપોષિણે નમઃ શિવાય 
માકરન્દસારવર્ષિભાષિણે નમઃ શિવાય | 
એકબિલ્વદાનતોઽપિ તોષિણે નમઃ શિવાય 
નૈકજન્મપાપજાલશોષિણે નમઃ શિવાય ||૧૪|| 

 

સર્વજીવરક્ષણૈકશીલિને નમઃ શિવાય 
પાર્વતીપ્રિયાય ભક્તપાલિને નમઃ શિવાય | 
દુર્વિદગ્ધદૈત્યસૈન્યદારિણે નમઃ શિવાય 
શર્વરીશધારિણે કપાલિને નમઃ શિવાય ||૧૫|| 

 

પાહિ મામુમામનોજ્ઞદેહ તે નમઃ શિવાય 
દેહિ મે વરં સિતાદ્રિગેહ તે નમઃ શિવાય | 
મોહિતર્ષિકામિનીસમૂહ તે નમઃ શિવાય 
સ્વેહિતપ્રસન્ન કામદોહ તે નમઃ શિવાય ||૧૬|| 

 

મઙ્ગળપ્રદાય ગોતુરઙ્ગ તે નમઃ શિવાય 
ગઙ્ગયા તરઙ્ગિતોત્તમાઙ્ગ તે નમઃ શિવાય | 
સઙ્ગરપ્રવૃત્તવૈરિભઙ્ગ તે નમઃ  શિવાય 
અઙ્ગજારયે કરેકુરઙ્ગ તે નમઃ શિવાય ||૧૭|| 

 

ઈતિતક્ષણપ્રદાનહેતવે નમઃ શિવાય 
આહિતાગ્નિપાલકોક્ષકેતવે નમઃ શિવાય | 
દેહકાન્તિધૂતરૌપ્યધાતવે નમઃ શિવાય 
ગેહદુઃખપુઞ્જધૂમકેતવે નમઃ શિવાય ||૧૮|| 

 

ત્ર્યક્ષ દીનસત્કૃપાકટાક્ષ તે નમઃ શિવાય 
દક્ષસપ્તતન્તુનાશદક્ષ તે નમઃ શિવાય | 
ઋક્ષરાજભાનુપાવકાક્ષ તે નમઃ શિવાય 
રક્ષ માં પ્રપન્નમાત્રરક્ષ તે નમઃ શિવાય ||૧૯|| 

 

ન્યઙ્કુપાણયે શિવઙ્કરાય તે નમઃ શિવાય 
સઙ્કટાબ્ધિતીર્ણકિઙ્કરાય તે નમઃ શિવાય | 
પઙ્કભીષિતાભયઙ્કરાય તે નમઃ શિવાય 
પઙ્કજાનનાય શઙ્કરાય તે નમઃ શિવાય ||૨૦||

 

કર્મપાશનાશ નીલકણ્ઠ તે નમઃ શિવાય 
શર્મદાય નર્યભસ્મકણ્ઠ તે નમઃ શિવાય | 
નિર્મમર્ષિસેવિતોપકણ્ઠ તે નમઃ શિવાય 
કુર્મહે નતીર્નમદ્વિકુણ્ઠ તે નમઃ શિવાય ||૨૧|| 

 

વિષ્ટપાધિપાય નમ્રવિષ્ણવે નમઃ શિવાય 
શિષ્ટવિપ્રહૃદ્ગુહાચરિષ્ણવે નમઃ શિવાય | 
ઇષ્ટવસ્તુનિત્યતુષ્ટજિષ્ણવે નમઃ શિવાય 
કષ્ટનાશનાય લોકજિષ્ણવે નમઃ શિવાય ||૨૨|| 

 

અપ્રમેયદિવ્યસુપ્રભાવ તે નમઃ શિવાય 
સત્પ્રપન્નરક્ષણસ્વભાવ તે નમઃ શિવાય | 
સ્વપ્રકાશ નિસ્તુલાનુભાવ તે નમઃ શિવાય 
વિપ્રડિમ્ભદર્શિતાર્દ્રભાવ તે નમઃ શિવાય ||૨૩|| 

 

સેવકાય મે મૃડ પ્રસીદ તે નમઃ શિવાય 
ભાવલભ્ય તાવકપ્રસાદ તે નમઃ શિવાય | 
પાવકાક્ષ દેવપૂજ્યપાદ તે નમઃ શિવાય 
તાવકાઙ્ઘ્રિભક્તદત્તમોદ તે નમઃ શિવાય ||૨૪|| 

 

ભુક્તિમુક્તિદિવ્યભોગદાયિને નમઃ શિવાય 
શક્તિકલ્પિતપ્રપઞ્ચભાગિને નમઃ શિવાય | 
ભક્તસઙ્કટાપહારયોગિને નમઃ શિવાય 
યુક્તસન્મનઃ સરોજયોગિને નમઃ શિવાય ||૨૫|| 

 

અન્તકાન્તકાય પાપહારિણે નમઃ શિવાય 
શન્તમાય દન્તિચર્મધારિણે નમઃ શિવાય | 
સન્તતાશ્રિતવ્યથાવિદારિણે નમઃ શિવાય 
જન્તુજાતનિત્યસૌખ્યકારિણે નમઃ શિવાય ||૨૬|| 

 

શૂલિને નમો નમઃ કપાલિને નમઃ શિવાય 
પાલિને વિરિઞ્ચિતુણ્ડમાલિને નમઃ શિવાય | 
લીલિને વિશેષરુણ્ડમાલિને નમઃ શિવાય 
શીલિને નમઃ પ્રપુણ્યશાલિને નમઃ શિવાય ||૨૭|| 

 

શિવપઞ્ચાક્ષરમુદ્રાં ચતુષ્પદોલ્લાસપદ્યમણિઘટિતામ | 
નક્ષત્રમાલિકામિહ દધદુપકણ્ઠં નરો ભયેત્સોમઃ ||૨૮|| 

 

ઇતિ શ્રીમત્પરમહંસપરિબ્રાજકાચાર્યસ્ય શ્રીગોવિન્દભગવત્પૂજ્યપાદશિષ્યસ્ય શ્રીમચ્છઙ્કરભગવતઃ કૃતૌ શિવપઞ્ચાક્ષરનક્ષત્રમાલાસ્તોત્રં સંપૂર્ણમ ||

Related Content