logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Gujarati

શિવતાણ્ડવ સ્તુતિઃ - Shivatandava Stutih

Shivatandava Stutih


દેવા દિક્પતયઃ પ્રયાત પરતઃ ખં મુઞ્ચતામ્ભોમુચઃ 
પાતાળં વ્રજ મેદિનિ પ્રવિશત ક્ષોણીતલં ભૂધરાઃ | 
બ્રહ્મન્નુન્નય દૂરમાત્મભુવનં નાથસ્ય નો નૄત્યતઃ 
શંભોઃ સઙ્કટમેતદિત્યવતુ વઃ પ્રોત્સારણા નન્દિનઃ ||૧|| 

 

દોર્દણ્ડદ્વયલીલયાઽચલગિરિભ્રામ્યત્તદુચ્ચૈરવ-
ધ્વાનોદ્ભીતજગદ્ભ્રમત્પદભરાલોલત્ફણાગ્ર્યોરગમ | 
ભૃઙ્ગાપિઙ્ગજટાટવીપરિસરોદ્ગઙ્ગોર્મિમાલાચલ-
ચ્ચન્દ્રં ચારુ મહેશ્વરસ્ય ભવતાં નિઃશ્રેયસે મઙ્ગળમ ||૨||

 

સન્ધ્યાતાણ્ડવડમ્બર વ્યસનિનો ભર્ગસ્ય ચણ્ડભ્રમિ-
વ્યાનૃત્યદ્ભુજદણ્ડમણ્ડલ ભુવો ઝંઝાનિલાઃ પાન્તુ વઃ | 
યેષામુચ્છલતાં જવેન ઝગિતિ વ્યૂહેષુ ભૂમીભૃતા-
મુડ્ડીનેષુ બિડૌજસા પુનરસૌ દમ્ભોલિરાલોકિતઃ ||૩||

 

શર્વાણીપાણિતાલૈશ્ચલવલયઝણત્કારિભિઃ શ્લાઘ્યમાનં 
સ્થાને સંભાવ્યમાનં પુળકિતવપુષા શંભુના પ્રેક્ષકેણ | 
ખેલત્પિચ્છાળિકેકાકલકલકલિતં ક્રૌઞ્ચમિદ્વર્હિયૂના 
હેરમ્બાકાણ્ડવબૃંહાતરળિતમનસસ્તાણ્ડવં ત્વા ધિનોતુ ||૪||

 

દેવ-સ્તૈ ગુણ્યમેદાત્સૃજતિ વિતનુતે સંહરત્યેષ લોકા-
નસ્યૈવ વ્યાપિનીભિસ્તનુભિરપિ જગદ્વ્યાપ્તમષ્ટભિરેવ || 
વન્દ્યો નાસ્યેતિ પશ્યન્નિવ ચરણગતઃ પાતુ પુષ્પાઞ્જલિર્વઃ 
શંભોર્નૃત્યાવતારે વલયમણિફણાફૂત્કૃતૈર્વિપ્રકીર્ણઃ ||૫|| 

 

ઇતિ શિવતાણ્ડવસ્તુતિઃ સમાપ્તા ||

Related Content