logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Gujarati

શિવકણ્ઠ સ્તુતિઃ - Shivakanta Stutih

Shivakanta Stutih


પાતુ વો નીલકણ્ઠસ્ય કણ્ઠઃ શ્યામામ્બુદોપમઃ | 
ગૌરીભુજલતા યત્ર વિદ્યુલ્લેખેવ રાજતે ||૧||

 

પાતુ વઃ શિતિકણ્ઠસ્ય તમાલસદૃશશ્યામળો ગળઃ | 
સંસક્તપાર્વતીબાહુસુવર્ણનિકષોપલઃ ||૨||

 

કસ્તુરેતિલકન્તિ ભાલફલકે દેવ્યા મુખામ્ભોરુહે 
રોલમ્બન્તિ તમાલબાલમુકુળોત્તંસન્તિ મૌલિં પ્રતિ | 
યાઃ કર્ણે વિકચોત્પલન્તિ કુચયોરંસે ચ કાલાગુરુ-
સ્થાસન્તિ પ્રથયન્તુ તાસ્તવ શિવં શ્રીકણ્ઠકણ્ઠત્વિષઃ ||૩|| 

 

કસ્તુરીયન્તિ ભાલે તદનુ નયનયોઃ કજ્જલીયન્તિ કર્ણ-
પ્રાન્તે નીલોત્પલીયન્ત્યુરસિ મરકતાલઙ્કૃતીયન્તિ દેવ્યાઃ | 
રોમાલીયન્તિ નાભેરુપરિ મધ્યે કલ્યાણં કુર્યુરેતે 
ત્રિજગતિ પુરુજિત્કણ્ઠભાસાં વિલાસાઃ ||૪|| 

 

ઇતિ શિવકણ્ઠસ્તુતિઃ સમાપ્તા ||

Related Content

Shivakanta Stutih - Romanized script

शिवकण्ठ स्तुतिः - Shivakanta Stutih

शिवकण्ठ स्तुतिः - Shivakanta Stutih

শিৱকণ্ঠ স্তুতিঃ - Shivakanta Stutih

சிவகண்ட ஸ்துதி: - Shivakanta Stutih