logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Gujarati

શિવલોચન સ્તુતિઃ - Shivalochana Stutih

Shivalochana Stutih


જયતિ લલાટકટાક્ષઃ શશિમૌલેઃ પક્ષ્મલઃ પ્રિયપ્રણતૌ | 
ધનુષિ સ્મરેણ નિહિતઃ સકણ્ટકઃ કેતકેપુરિવ ||૧|| 

 

સાનન્દા ગણગાયકે સપુલકા ગૌરીમુખામ્ભોરુહે 
સક્રોધા કુસુમાયુધે સકરુણા પાદાનતે વજ્રિણિ | 
સસ્મેરા ગિરિજાસખીષુ સનયા શૈલાધિનાથે વહન
ભૂમીન્દ્ર પ્રદિશન્તુ શર્મ વિપુલં શમ્ભોઃ કટાક્ષચ્છટાઃ ||૨|| 

 

એકં ધ્યાનનિમીલનાન્મુકુલિતં ચક્ષુર્દ્વિતીયં પુનઃ 
પાર્વત્યા વદનામ્બુજસ્તનતટે શ્રૃઙ્ગારભારાલસમ | 
અન્યદ્દૂરવિકૃષ્ટચાપમદનક્રોધાનલોદ્દીપિતં 
શંભોર્ભિન્નરસં સમાધિસમયે નેત્રત્રયં પાતુ વઃ ||૩|| 

 

પક્ષ્માલીપિઙ્ગલિમ્નઃ કણ ઇવ તડિતાં યસ્ય કૃત્સ્નઃ 
સમૂહો યસ્મિન બ્રહ્માણ્ડમીષદ્વિઘટિતમુકુલે કાલયજ્વા જુહાવ | 
અર્ચિર્નિષ્ટપ્તચૂડાશશિગણિતસુધાઘોરઝાઙ્કારકોણં 
તાર્તીયં યત્પુરારેસ્તદવતુ મદનપ્લોષણં લોચનં વઃ ||૪|| 

 

ઇતિ શિવલોચનસ્તુતિઃ સંપૂર્ણા ||

Related Content

Shivalochana Stutih - transliteration script

शिवलॊचन स्तुतिः - Shivalochana Stutih

शिवलॊचन स्तुतिः - Shivalochana Stutih

শিৱলোচন স্তুতিঃ - Shivalochana Stutih

ਸ਼ਿਵਲੋਚਨ ਸ੍ਤੁਤਿਃ - Shivalochana Stutih