logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Gujarati

શ્રીશિવજટાજૂટ સ્તુતિઃ - Sri Shiva Jataajoota Stutih

Sri Shiva Jataajoota Stutih


સ ધૂર્જટિજટાજૂટો જાયતાં વિજયાય વઃ | 
યત્રૈકપલિતભ્રાન્તિં કરોત્યદ્યાપિ જાહ્નવી ||૧|| 

 

ચૂડાપીડકપાલસઙ્કુલગલન્મન્દાકિનીવારયો 
વિદ્યત્પ્રાયલલાટલોચનપુટજ્યોતિર્વિમિશ્રત્વિષઃ | 
પાન્તુ ત્વામકઠોરકેતકશિખાસન્દિગ્ધમુગ્ધેન્દવો 
ભૂતેશસ્ય ભુજઙ્ગવલ્લિવલયસ્રઙ્નદ્ધજૂટાજટાઃ ||૨|| 

 

ગઙ્ગાવારિભિરુક્ષિતાઃ ફણિફણૈરુત્પલ્લવાસ્તચ્છિખા-
રત્નૈઃ કોરકિતાઃ સિતાંશુકલયા સ્મેરૈકપુષ્પશ્રિયઃ | 
આનન્દાશ્રુપરિપ્લુતાક્ષિહુતભુગ્ધૂમૈર્મિલદ્દોહદા 
નાલ્પં કલ્પલતાઃ ફલં દદતુ વોઽભીષ્ટં જટા ધૂર્જટેઃ ||૩|| 

 

ઇતિ શ્રીશિવજટાજૂટસ્તુતિઃ સમાપ્તા ||

Related Content

Sri Shiva Jataajoota Stutih - Romanized

श्रीशिवजटाजूट स्तुतिः - Sri Shiva Jataajoota Stutih

श्रीशिवजटाजूट स्तुतिः - Sri Shiva Jataajoota Stutih

শ্রীশিৱজটাজূট স্তুতিঃ - Sri Shiva Jataajoota Stutih

ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਿਵਜਟਾਜੂਟ ਸ੍ਤੁਤਿਃ - Sri Shiva Jataajoota Stutih