logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Gujarati

હૃદયબોધનસ્તોત્રમ - Hrudayabodhana Stotram

Hrudayabodhana Stotram


હૃદય સદા સ્મર પરમવિતારં હૈમવતીકમિતારમ || 
વિષયભ્રમણં વિશ્રમવિધુરં વ્યર્થં માસ્મ કૃથાસ્ત્વમ || 

 

આધિવ્યાધિશતાકુલમનિભૄતસુખલોભાહિતવિવિધક્લેશમ || 
આયુશ્ચઞ્ચલકમલદલાઞ્ચલગતજલબિન્દુસદૃશક્ષેમમ || 
અશુચિનિકાયેઽવશ્યવિનાશિનિ કાયે બાલિશમમતાકાઽયે 
નિયતાપાયી ન ચિરસ્થાયી ભોગોઽપ્યસુભગપર્યવસાયી ||૧|| 

 

આન્તરરિપુવશમશિવોદર્કં પીતવિતર્કં વિશસિ વૃથા 
ત્વમ કિં તવ લબ્ધં તત્પ્રેરણયા  સન્તતવિષયભ્રાન્ત્યેયત્યા ||
સઙ્કટસઙ્ઘવિદારણનિપુણે શઙ્કરચરણે કિઙ્કરશરણે 
સઙ્ઘટય રતિં સઙ્કલય ધૃતિં સફલય નિભૃતં જનિલાભં ચ ||૨|| 

 

સઙ્કલ્પૈકસમુદ્ભાવિતજગદુત્પત્ત્યાદિભિરાત્તવિનોદે 
યસ્મિન્નેવમહેશ્વરશબ્દઃ સ્વાર્થસમન્વયમજહજ્જયતિ || 
અખિલાંહોપહમમિતશુભાવહમભયદુહન્તં સ્મરદેહદહં 
કરુણામૃતરસવરુણાલયમયિ હરિણાઙ્કોજ્જ્વલમૌલિમુપાસ્વ ||૩|| 

 

ત્રિજગદતીતમ યન્મહિમાનં ત્રય્યપિ ચકિતૈવાભિદધાતિ 
પ્રણમદમર્ત્યપ્રવરશિરોમણિદીધિતિદીપિતપાદસરોજમ || 
ભક્તાભ્યર્થિતસાર્થસમર્થનસામર્થ્યોદ્ધૃતકલ્પકકર્પં 
કન્દર્પારિમૃતેઽન્યઃ કોઽપિ વદાન્યો જગતિ ન માન્યો જયતિ ||૪|| 

 

ઇતિ હૃદયબોધનસ્તોત્રં સંપૂર્ણમ ||

Related Content

Abhayankaram Shivaraksha Stotram

About the Saints in English

Articles from Siddhanta Deepika in English

Bengali Devotional stotra

chandramaulIshastotram - Chandramoulisha Stotram