logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Gujarati

ભવભઞ્જન સ્તોત્રમ - Bhavabhanjana Stotram

Bhavabhanjana Stotram


રદચ્છદાધઃ કૃતબિમ્બગર્વઃ પદપ્રણમ્રાહિતસર્વવિદ્યઃ | 
કૈલાસશ્રૃઙ્ગાદૃતનિત્યવાસો ધુનોતુ શીઘ્રં ભવબન્ધમીશઃ ||૧|| 

 

રાકાશશાઙ્કપ્રતિમાનકન્તિઃ કોકાહિતપ્રોલ્લસદુત્તમાઙ્ગ | 
શૈલેન્દ્રજાલિઙ્ગિતવામભાગી ધુનોતુ શીઘ્રં ભવબન્ધમીશઃ ||૨|| 

 

ય ઇદં પરમં સ્તોત્રં ભવભઞ્જનનામકમ | 
સંપઠેત પ્રાતરુત્થાય શુચિર્ભૂત્વા સમાહિતઃ ||૩|| 

 

ભવદુઃખવિનિર્મુક્તો જાયતે સુરપૂજિતઃ | 
ન પુનર્લભતે જન્મ ભુવિ શંભુપ્રસાદતઃ ||૪|| 

 

ઇતિ ભવભઞ્જન સ્તોત્રં સંપૂર્ણમ ||
 

Related Content

Abhayankaram Shivaraksha Stotram

About the Saints in English

Articles from Siddhanta Deepika in English

Bengali Devotional stotra

chandramaulIshastotram - Chandramoulisha Stotram