logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Gujarati

જન્મ સાગરોત્તારણ સ્તોત્રમ - Janma Saagarottaarana Stotram

Janma Saagarottaarana Stotram

શ્રીરામપૂજિતપદાંબુજ ચાપપાણે શ્રીચક્રરાજકૃતવાસ કૃપાંબુરાશે |
ષ્રીસેતુમૂલચરણપ્રવણાન્તરઙ્ગ શ્રીરામનાથ લઘુ તારય જન્મવાર્ધિમ ||૧||

નમ્રાઘવૃન્દવિનિવારણબદ્ધદીક્ષ શૈલાધિરાજતનયાપરિરબ્ધવર્ષ્મન |
શ્રીનાથમુખ્યસુરવર્યનિષેવિતાઙ્ઘ્રે શ્રીરામનાથ લઘુ તારય જન્મવાર્ધિમ ||૨||

શૂરહિતેભવદનાશ્રિતપાર્શ્વભાગ કૂરારિવર્ગવિજયપ્રદ શીઘ્રમેવ |
સારાખિલાગમતદન્તપુરાણપઙ્ક્તેઃ શ્રીરામનાથ લઘુ તારય જન્મવાર્ધિમ |૩||

શબ્દાદિમેષુ વિષયેષુ સમીપગેષ્વપ્યાસક્તિગન્ધરહિતાન્નિજપાદનમ્રાન |
ક્રૂર્વાણ કામદહનાક્ષિલસલ્લલાટ શ્રીરામનાથ લઘુ તારય જન્મવાર્ધિમ||૪||

ઇતિ જન્મસાગરોત્તારણસ્તોત્રં સંપૂર્ણમ ||

Related Content

Janma Saagarottaarana Stotram

जन्म सागरोत्तारण स्तोत्रम - Janma Saagarottaarana Stotram

जन्म सागरोत्तारण स्तोत्रम् - Janma Saagarottaarana Stotram

জন্ম সাগরোত্তারণ স্তোত্রম - Janma Saagarottaarana Stotram

ਜਨ੍ਮ ਸਾਗਰੋੱਤਾਰਣ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Janma Saagarottaarana Stotram