logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Gujarati

અસિતકૃતં શિવસ્તોત્રમ - Asitakrutam Shivastotram

Asitakrutam Shivastotram


અસિત કૃતં શિવ સ્તોત્રમ

અસિત ઉવાચ || 

જગદ્ગુરો નમ્સ્તુભ્યં શિવાય શિવદાય ચ | 
યોગીન્દ્રાણાં ચ યોગીન્દ્ર ગુરૂણાં ગુરવે નમઃ ||૧|| 

મૃત્યોર્મૃત્યુસ્વરૂપેણ મૃત્યુસંસારખણ્ડન | 
મૃત્યોરીશ મૃત્યુબીજ મૃત્યુઞ્જય નમોઽસ્તુ  તે ||૨||

કાલરૂપં કલયતાં કાલકાલેશ કારણ | 
કાલાદતીત કાલસ્થ કાલકાલ નમોઽસ્તુ તે ||૩|| 

ગુણાતીત ગુણાધાર ગુણબીજ ગુણાત્મક | 
ગુણીશ ગુણિનાં બીજ ગુણિનાં ગુરવે નમઃ ||૪|| 

બ્રહ્મસ્વરૂપ બ્રહ્મજ્ઞ બ્રહ્મભાવે ચ તત્પર | 
બ્રહ્મબીજ સ્વરૂપેણ બ્રહ્મબીજ નમોઽસ્તુ તે ||૫||

ઇતિ સ્તુત્વા શિવં નત્વા પુરસ્તસ્થૌ મુનીશ્વરઃ | 
દીનવત્સાશ્રુનેત્રશ્ચ પુળકાઞ્ચિતવિગ્રહઃ ||૬|| 

અસિતેન કૃતં સ્તોત્રં ભક્તિયુક્તશ્ચ યઃ પઠેત | 
વર્ષમેકં હવિષ્યાશી શઙ્કરસ્ય મહાત્મનઃ ||૭|| 

સ લભેદ્વૈષ્ણવં પુત્રં જ્ઞાનિનં ચિરજીવિનમ | 
દરિદ્રો ભવેદ્ધનાઢ્યો મૂકો ભવતિ પણ્ડિતઃ ||૮|| 

અભાર્યો લભતે ભાર્યાં સુશીલાં ચ પતિવ્રતામ | 
ઇહ લોકે સુખં ભુક્ત્વા યાત્યન્તે શિવસન્નિધિમ ||૯|| 

ઇદં સ્તોત્રં પુરા દત્તં બ્રહ્મણા ચ પ્રચેતસે | 
પ્રચેતસા સ્વપુત્રાયાસિતાય દત્તમુત્તમમ ||૧૦|| 

ઇતિ શ્રીબ્રહ્મવૈવર્તે મહાપુરાણે શ્રીકૃષ્ણજન્મખણ્ડે 
અસિતકૃતં શિવસ્તોત્રં સંપૂર્ણમ || 

Related Content

চন্দ্রচূডালাষ্টকম - Chandrachoodaalaa Ashtakam

কল্কি কৃতম শিৱস্তোত্র - kalki kritam shivastotra

প্রদোষস্তোত্রম - Pradoshastotram

মেধাদক্ষিণামূর্তি সহস্রনামস্তোত্র - Medha Dakshinamurti Saha

দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ স্তোত্রম্ - Dvadasha Jyothirlinga Stotr