logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Gujarati

શિવાષ્ટકમ - Shivashtakam

Shivashtakam


શિવ અષ્ટકમ્

પ્રભું પ્રાણનાથં વિભું વિશ્વનાથં જગન્નાથનાથં સદાનન્દભાજમ્ .
ભવદ્ભવ્યભૂતેશ્વરં ભૂતનાથં શિવં શઙ્કરં શંભુમીશાનમીડે ..૧..

ગલે રુણ્ડમાલં તનૌ સર્પજાલં મહાકાલકાલં ગણેશાધિપાલમ્ .
જટાજૂટગઙ્ગોત્તરઙ્ગૈર્વિશાલં શિવં શઙ્કરં શંભુમીશાનમીડે ..૨..

મુદામાકરં મણ્ડનં મણ્ડયન્તં મહામણ્ડલં ભસ્મભૂષાધરં  તમ્ .
અનાદિં હ્યપારં મહામોહમારં શિવં શઙ્કરં શંભુમીશાનમીડે ..૩..

તટાધોનિવાસં મહાટ્ટાટ્ટહાસં મહાપાપનાશં સદા સુપ્રકાશમ્ .
ગિરીશં ગણેશં સુરેશં મહેશં શિવં શઙ્કરં શંભુમીશાનમીડે ..૪.

ગિરીન્દ્રાત્મજાસઙ્ગૃહીતાર્ધદેહં ગિરૌ સંસ્થિતં સર્વદા સન્નિગેહમ્ .
પરબ્રહ્મ બ્રહ્માદિભિર્વન્દ્યમાનં શિવં શઙ્કરં શંભુમીશાનમીડે ..૫..

કપાલં ત્રિશૂલં કરાભ્યાં દધાનં પદાંભોજનમ્રાય કામં દદાનમ્ .
બલીવર્દયાનં સુરાણાં પ્રધાનં શિવં શઙ્કરં શંભુમીશાનમીડે ..૬..

શરચ્ચન્દ્રગાત્રં ગુણાનન્દપાત્રં ત્રિનેત્રં પવિત્રં ધનેશસ્ય મિત્રમ્ .
અપર્ણાકળત્રં ચરિત્રં વિચિત્રં શિવં શઙ્કરં શંભુમીશાનમીડે ..૭..

હરં સર્પહારં ચિતાભૂવિહારં ભવં વેદસારં સદા નિર્વિકારમ્ .
શ્મશાને વસન્તં મનોજં દહન્તં શિવં શઙ્કરં શંભુમીશાનમીડે ..૮..

સ્તવં યઃ પ્રભાતે નરઃ શૂલપાણેઃ પઠેત્સર્વદા ભર્ગભાવાનુરક્તઃ .
સ પુત્રં ધનં ધાન્યમિત્રં કળત્રં વિચિત્રૈઃ સમારાદ્ય મોક્ષં પ્રયાતિ ..૯..

ઇતિ શ્રીશિવાષ્ટકં સંપૂર્ણમ્ ..

Related Content

સદાશિવાષ્ટકમ - Sadashivashtakam

સદાશિવાષ્ટકમ - Sadashivashtakam

પરમશિવ પઞ્ચરત્નસ્તુતિઃ - Paramashiva Pancharatnastutih

શ્રી શિવરાત્રિ વ્રત પૂજાવિધિ- How to observe the Puja with m

શિવમહિમ્નઃ સ્તોત્રમ - Shivamahimnah Stotram