logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Gujarati

ગૌરીગિરીશસ્તોત્રમ - Gaurigirisha Stotram

Gaurigirisha Stotram


ગૌરીગિરીશ સ્તોત્રમ

ચન્દ્રાર્ધપ્રવિભાસિમસ્તકતટૌ તન્દ્રાવિહીનૌ સદા
ભક્તૌઘપ્રતિપાલને નિજતનુચ્છાયાજિતાર્કાયુતૌ | 
શૃઙ્ગાદ્રિસ્થવિવાહમણ્ડપગતૌ કારુણ્યવારાન્નિધી 
કલ્યાણં તનુતાં સમસ્તજગતાં ગૌરીગિરીશૌ મુદા ||૧|| 

અન્યોન્યાર્ચનતત્પરૌ મધુરવાક્સન્તોષિતાન્યોન્યકૌ 
ચન્દ્રાર્ધાંચિતશેખરા પ્રણમતામિષ્ટર્થદૌ સત્વરમ | 
શૃઙ્ગાદ્રિસ્થવિવાહમણ્ડપગતૌ શૃઙ્ગારજન્માવની 
કલ્યાણં તનુતાં સમસ્તજગતાં ગૌરીગિરીશૌ મુદા ||૨|| 

સૌન્દર્યેણ પરસ્પરં પ્રમુદિતાવન્યોન્યચિત્તસ્થિતૌ 
રાકાચન્દ્રસમાનવક્ત્રકમલૌ પાદાબ્જકાલઙ્કૃતૌ |
શૃઙ્ગાદ્રિસ્થવિવાહમણ્ડપગતૌ ગઙ્ગાતટાવાસિનૌ 
કલ્યાણં તનુતાં સમસ્તજગતાં ગૌરીગિરીશૌ મુદા ||૩||

સિંહોક્ષાગ્ર્યગતી મહોન્નતપદં સંપ્રાપયન્તૌ નતા-
નંહોરાશિનિવારણૈકનિપુણૌ બ્રહ્મોગ્રવિષ્ણ્વર્ચિતૌ |
શૃઙ્ગાદ્રિસ્થવિવાહમણ્ડપગતૌ ગાઙ્ગેયભૂષોજ્જ્વલૌ 
કલ્યાણં તનુતાં સમસ્તજગતાં ગૌરીગિરીશૌ મુદા ||૪|| 

કસ્તૂરીઘાનસારચર્ચિતતનૂ પ્રસ્તૂયમાનૌ સુરૈ-
રસ્તૂક્ત્યા પ્રણતેષ્ટપૂરણકરૌ વસ્તૂપલબ્ધિપ્રદૌ | 
શૃઙ્ગાદ્રિસ્થવિવાહમણ્ડપગતાવઙ્ગાવધૂતેન્દુભૌ 
કલ્યાણં તનુતાં સમસ્તજગતાં ગૌરીગિરીશૌ મુદા ||૫|| 

વાણીનિર્જિતહંસકોકિલરવૌ પાણીકૃતાંભોરુહૌ 
વેણીકેશવિનિર્જિતાહિચપલૌ ક્ષોણીસમાનક્ષમૌ | 
શૃઙ્ગાદ્રિસ્થવિવાહમણ્ડપગતૌ તુઙ્ગેષ્ટજાલપ્રદો 
કલ્યાણં તનુતાં સમસ્તજગતાં ગૌરીગિરિશૌ મુદા||૬||

કામાપત્તિવિભૂતિકારણદશૌ સોમાર્ધભૂષોજ્જ્વલૌ 
સામામ્નાયસુગીયમાનચરિતૌ રામાર્ચિતાઙ્ઘ્રિદ્વયૌ |
શૃઙ્ગાદ્રિસ્થવિવાહમણ્ડપગતૌ માણિક્યભૂષાન્વિતૌ 
કલ્યાણં તનુતાં સમસ્તજગતાં ગૌરીગિરીશૌ મુદા ||૭||

દંભાહઙ્કૄતિદોષશૂન્યપુરુષૈઃ સંભાવનીયૌ સદા
જંભારાતિમુખામરેન્દ્રવિનુતૌ કુંભાત્મજાદ્યર્ચિતૌ |
શૃઙ્ગાદ્રિસ્થવિવાહમણ્ડપગતૌ વાગ્દાનદીક્ષાધરૌ 
કલ્યાણં તનુતાં સમસ્તજગતાં ગૌરીગિરીશૌ મુદા||૮||

શાપાનુગ્રહશક્તિદાનનિપુણૌ તાપાપનોદક્ષમૌ 
સોપાનક્રમતોઽધિકારેભિરનુપ્રાપ્યૌ ક્ષમાસાગરૌ | 
શૃઙ્ગાદ્રિસ્થવિવાહમણ્ડપગતૌ લાવણ્યપાથોનિધી 
કલ્યાણં તનુતાં સમસ્તજગતાં ગૌરીગિરીશૌ મુદા ||૯|| 

શોણાંભોરુહતુલ્યપાદયુગળૌ બાણાર્ચનાતોષિતૌ 
વીણાધૃઙ્મુનિગીયમાનવિભવૌ બાલારુણાભાંબરૌ | 
શૃઙ્ગાદ્રિસ્થવિવાહમણ્ડપગતૌ તુલ્યાધિકૈર્વર્જિતૌ 
કલ્યાણં તનુતાં સમસ્તજગતાં ગૌરીગિરીશૌ મુદા ||૧૦|| 

ઇતિ ગૌરીગિરીશસ્તોત્રં સંપૂર્ણમ ||

Related Content

आर्तिहर स्तोत्रम - Artihara stotram

दक्षिणामूर्ति वर्णमालास्तोत्रम - DhakshiNamurthi varnamala

शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम - shiva praataH smaraNa stotram

श्री शिवापराधक्षमापण स्तोत्रम - Shivaaparaadhakshamaapana

ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Pradoshastotram