logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Gujarati

પ્રદોષ સ્તોત્રાષ્ટકમ - Pradhosha Stotrashtakam

Pradhosha Stotrashtakam


પ્રદોષસ્તોત્રાષ્ટકમ |

સત્યં બ્રવીમિ પરલોકહિતં બ્રવીમિ સારં બ્રવીમ્યુપનિષદ્ધૃદયં બ્રવીમિ | 
સંસારમુલ્બણમસારમવાપ્ય જન્તોઃ સારોઽયમીશ્વરપદાંબુરુહસ્ય સેવા ||૧|| 

યે નાર્ચયન્તિ ગિરિશં સમયે પ્રદોષે યે નાર્ચિતં શિવમપિ પ્રણમન્તિ ચાન્યે | 
એતત્કથાં શ્રુતિપુટૈર્ન પિબન્તિ મૂઢાસ્તે જન્મજન્મસુ ભવન્તિ નરા દરિદ્રાઃ ||૨|| 

યે વૈ પ્રદોષસમયે પરમેશ્વરસ્ય કુર્વન્ત્યનન્યમનસોંઽઘ્રિસરોજપૂજામ | 
નિત્યં પ્રવૃદ્ધધનધાન્યકળત્રપુત્રસૌભાગ્યસંપદધિકાસ્ત ઇહૈવ લોકે ||૩|| 

કૈલાસશૈલભુવને ત્રિજગજ્જનિત્રીં ગૌરીં નિવેશ્ય કનકાચિતરત્નપીઠે | 
નૃત્યં વિધાતુમમિવાઞ્ચતિ શૂલપાણૌ દેવાઃ પ્રદોષસમયે નુ ભજન્તિ સર્વે ||૪|| 

વાગ્દેવી ધૃતવલ્લકી શતમુખો વેણું દધત્પદ્મજસ્તાલોન્નિદ્રકરો રમા ભગવતી ગેયપ્રયોગાન્વિતા | 
વિષ્ણુઃ સાન્દ્રમૄદઙ્ગવાદનપટુર્દેવાઃ સમન્તાત્સ્થિતાઃ સેવન્તે તમનુ પ્રદોષસમયે દેવં મૃડાનીપતિમ ||૫|| 

ગન્ધર્વયક્ષપતગોરગસિદ્ધસાધ્યવિદ્યાધરામરવરાપ્સરસાં ગણાંશ્ચ | 
યેઽન્યે ત્રિલોકનિલયાઃ સહભૂતવર્ગાઃ પ્રાપ્તે પ્રદોષસમયે હરપાર્શ્વસંસ્થાઃ ||૬|| 

અતઃ પ્રદોષે શિવ એક એવ પૂજ્યોઽથ નાન્યે હરિપદ્મજાદ્યાઃ | 
તસ્મિન્મહેશે વિધિનેજ્યમાને સર્વે પ્રસીદન્તિ સુરાધિનાથાઃ ||૭|| 

એષ તે તનયઃ પૂર્વજન્મનિ બ્રાહ્મણોત્તમઃ | 
પ્રતિગ્રહૈર્વયો નિન્યે ન દાનાદ્યૈઃ સુકર્મભિઃ ||૮||

અતો દારિદ્ર્યમાપન્નઃ પુત્રસ્તે દ્વિજભામિનિ | 
દદ્દોષપરિહારાર્થં શરણં યાતુ શઙ્કરમ ||૯|| 

ઇતિ શ્રીસ્કાન્દોક્તં પ્રદોષસ્તોત્રાષ્ટકં સંપૂર્ણમ ||

Related Content

आर्तिहर स्तोत्रम - Artihara stotram

दक्षिणामूर्ति वर्णमालास्तोत्रम - DhakshiNamurthi varnamala

शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम - shiva praataH smaraNa stotram

श्री शिवापराधक्षमापण स्तोत्रम - Shivaaparaadhakshamaapana

ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Pradoshastotram