logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Mallikarjuna Mangalasasanam

umaakaaMtaaya kaaMtaaya kaamitaartha pradaayinE 
SreegireeSaaya dEvaaya mallinaathaaya maMgaLam ||

 

sarvamaMgaLa roopaaya Sree nagEMdra nivaasinE 
gaMgaadharaaya naathaaya SreegireeSaaya maMgaLam ||

 

satyaanaMda svaroopaaya nityaanaMda vidhaayanE 
stutyaaya Srutigamyaaya SreegireeSaaya maMgaLam ||

 

muktipradaaya mukhyaaya bhaktaanugrahakaariNE 
suMdarESaaya saumyaaya SreegireeSaaya maMgaLam ||

 

SreeSailE SikharESvaraM gaNapatiM Sree haTakESaM 
punassaaraMgESvara biMduteerthamamalaM ghaMTaarka siddhESvaram |
gaMgaaM Sree bhramaraaMbikaaM girisutaamaaraamaveerESvaraM 
SaMkhaMcakra varaahateerthamaniSaM SreeSailanaathaM bhajE ||

 

hastEkuraMgaM girimadhyaraMgaM SRuMgaaritaaMgaM girijaanuShaMgam 
moordEMdugaMgaM madanaaMga bhaMgaM SreeSailaliMgaM Sirasaa namaami ||
 

Related Content