logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

daaridrya dahana shiva stotram (दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्रम्)

(दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्रम्)

 


daaridryadahanashivastotram

vishveshvaraaya narakaarNavataaraNaaya karNaamRutaaya shashisheKaradhaaraNaaya | 
karpoorakaantidhavaLaaya jaTaadharaaya daaridryaduHKadahanaaya namaH shivaaya ||1|| 

gauripriyaaya rajanIshakalaadharaaya kaalaantakaaya bhujagaadhipaka~gkaNaaya | 
ga~ggaadharaaya gajaraajavimardanaaya daaridryaduHKadahanaaya namaH shivaaya ||2|| 

bhaktipriyaaya bhayarogabhayaapahaaya ugraaya durgabhavasaagarataaraNaaya | 
jyotirmayaaya guNanaamasunRutyakaaya daaridryaduHKadahanaaya namaH shivaaya ||3|| 

charmaaMbaraaya shavabhasmavilepanaaya bhaalekShaNaaya maNikuNDalamaNDitaaya | 
ma~jjIrapaadayugaLaaya jaTaadharaaya daaridryaduHKadahanaaya namaH shivaaya ||4|| 

pa~jcaananaaya phaNiraajavibhooShaNaaya hemaaMshukaaya bhuvanatrayamaNDitaaya | 
aanandabhoomivaradaaya tamomayaaya daaridryaduHKadahanaaya namaH shivaaya ||5|| 

bhaanupriyaaya bhavasaagarataaraNaaya kaalaantakaaya kamalaasanapoojitaaya | 
netratrayaaya shubhalakShaNalakShitaaya daaridryaduHKadahanaaya namaH shivaaya ||6|| 

raamapriyaaya raghunaathavarapradaaya naagapriyaaya narakaarNava taaraNaaya | 
puNyeShu puNYabharitaaya suraarcitaaya daaridryaduHKadahanaaya namaH shivaaya ||7|| 

mukteshvaraaya phaladaaya gaNeshvaraaya gItapriyaaya vRuShabheshvaravaahanaaya | 
maata~ggacharmavasanaaya maheshvaraaya daaridryaduHKadahanaaya namaH shivaaya ||8|| 

vasiShThena kRutaM stotraM sarvaroganivaaraNam | 
sarvasaMpatkaraM shIghraM putrapautraadivardhanam | 
trisandhyaM yaH paThennityaM sa hi svargamavaapnuyaat ||9|| 

iti shrIvasiShThavirachitaM daaridryadahanashivastotraM saMpoorNam || 

Related Content

आर्तिहर स्तोत्रम - Artihara stotram

दक्षिणामूर्ति वर्णमालास्तोत्रम - DhakshiNamurthi varnamala

शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम - shiva praataH smaraNa stotram

श्री शिवापराधक्शमापण स्तोत्रम - Shivaaparaadhakshamaapana

ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Pradoshastotram