logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Srimadrushyashrungeshvara Stutih - Romanized script


kaShTaarivargadalanaM shiShTaalisamarcitaa~gghripaathojam | 
naShTaavidyairgamyaM puShTaatmaaraadhakaalimaakalaye ||1|| 

 

praaNaayaamairdhyaanairnaShTa~jchittaM vidhaaya munivaryaaH | 
yatpashyanti hRudabje shaantaabhaagyaM namaami tatka~Jcit ||2|| 

 

vedottamaa~ggageyaM naadopaastyaadisaadhanaatmaaKyam | 
KedonmoolanadakShaM bhedopaadhyaadivarjitaM naumi ||3|| 

 

shaantaamaanasahaMsaM kaantaaraasaktamunivaraiH sevyam | 
shaantaaha~gkRutivedyaM kaantaardhaM naumi shRu~ggashivam ||4|| 

 

iti shrImadRuShyashRu~ggeshvarastutiH saMpoorNaa ||

Related Content

श्रीमदृष्यशृङ्गेश्वर स्तुतिः - Srimadrushyashrungeshvara Stu

श्रीमदृष्यशृङ्गेश्वर स्तुतिः - Srimadrushyashrungeshvara Stu

শ্রীমদৃষ্যশৃঙ্গেশ্ৱর স্তুতিঃ - Srimadrushyashrungeshvara Stu

શ્રીમદૃષ્યશૃઙ્ગેશ્વર સ્તુતિઃ - Srimadrushyashrungeshvara Stu

ஸ்ரீமத்ருஷ்யச்ருங்கேச்வர ஸ்துதி: - Srimadrushyashrungeshvara