logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Srikameshvara Stotram - Romanized script


kakaararoopaaya karaattapaashasRUNIkShupuShpaaya kaleshvaraaya | 
kaakodarasragvilasadgalaaya kaameshvaraayaastu nateH sahasram ||1|| 

 

kanatsuvarNaabhajaTaadharaaya sanatkumaaraadisunIDitaaya | 
namatkalaadaanadhurandharaaya kaameshavaraayaastu nateH sahasram ||2|| 

 

karaambujaatamradimaavadhootapravaalagarvaaya dayaamayaaya | 
daaridryadaavaamRutavRuShTaye te kaameshavaraayaastu nateH sahasram ||3|| 

 

kalyaaNashaileShughaye&hiraajaguNaaya lakShmIdhavasaayakaaya |
pRuthvIrathaayaagamasaindhavaaya kaameshavaraayaastu nateH sahasram ||4|| 

 

kalyaaya balyaasharasa~gghabhede tulyaa na santyeva hi yasya loke | 
shalyaapahartre vinatasya tasmai kaameshavaraayaastu nateH sahasram ||5|| 

 

kaantaaya shailaadhipateH sutaaya ghaTodbhavaatreyamuKaarcitaaya |  
aghaughavidhvaMsanapaNDitaaya kaameshavaraayaastu nateH sahasram ||6|| 

 

kaamaraye kaa~gkShitadaaya shIghraM traatre  suraaNaaM niKilaadbhayaacca | 
chalatphaNIndrashritakandharaaya kaameshavaraayaastu nateH sahasram || 7||

 

kaalaantakaaya praNataartihantre tulaavihInaasyasaroruhaaya | 
nijaa~ggasaundaryajitaa~ggajaaya kaameshavaraayaastu nateH sahasram ||8|| 

 

kailaasavaasaadaramaanasaaya kaivalyadaaya praNatavrajasya | 
padaambujaanamrasureshvaraaya kaameshavaraayaastu nateH sahasram ||9|| 

 

hataariShaTkairanubhooyamaananijasvaroopaaya niraamayaaya | 
niraakRutaanekavidhaamayaaya kaameshavaraayaastu nateH sahasram ||10|| 

 

hataasuraaya praNateShTadaaya prabhaavinirdhootajapaasumaaya | 
prakarShadaaya praNamajjanaanaaM kaameshavaraayaastu nateH sahasram ||11|| 

 

haraaya taaraadhipasheKaraaya tamaalasa~gkaashagalojjvalaaya | 
taapatrayaambhonidhivaaDavaaya kaameshavaraayaastu nateH sahasram ||12|| 


hRudyaani padyaani viniHsaranti muKaambujaadyatpadapoojakaanaam | 
vinaa prayatnaM kamapIha tasmai kaameshvaraayaastu nateH sahasram ||13||

 

iti kaameshvarastotraM saMpoorNam ||

Related Content

श्रीकामेश्वर स्तोत्रम - Srikameshvara Stotram

श्रीकामेश्वर स्तोत्रम् - Srikameshvara Stotram

শ্রীকামেশ্ৱর স্তোত্রম - Srikameshvara Stotram

ਸ਼੍ਰੀਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Srikameshvara Stotram

શ્રીકામેશ્વર સ્તોત્રમ - Srikameshvara Stotram