logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

nirvana-dasakam

nirvaaNa dasakaM


Please send your corrections

nirvaaNadashakaM |

na bhoomirna toyaM na tejo na vaayurna KaM nendriyaM  vaa na teShaaM samoohaH | 
anaikaantikatvaatsuShuptyaikasiddhastadeko&vashiShTaH shivaH kevalo&ham ||1|| 

na varNaa na varNaashramaachaaradharmaa na me dhaaraNaadhyaanayogaadayo&pi | 
anaatmaashrayo&haM mamaadhyaasahaanaattadeko&vashiShTaH shivaH kevalo&ham ||2|| 

na maataa pitaa vaa na devaa na lokaa na vedaa na yaj~jaa na tIrthaM bruvanti | 
suShuptau nirastaatishoonyaatmakatvaattadeko&vashiShTaH shivaH kevalo&ham ||3|| 

na saa~gKyaM na shaivaM na tatpaa~jcharaatraM na jainaM na mImaaMsakaadermataM vaa | 
vishiShTaanubhootyaa vishuddhaatmakatvaattadeko&vashiShTaH shivaH kevalo&ham  ||4|| 

na shuklaM na kRuShNaM na raktaM na pItaM na pInaM na ku~jjaM na hrasvaM na dIrgham | 
aroopaM tathaa jyotiraakaarakatvaattadeko&vashiShTaH shivaH kevalo&ham  ||5|| 

na jaagranna me svapnako vaa supuptirna vishvo na vaa taijasaH praaj~jako vaa | 
avidyaatmakatvaantrayaaNaaM turIyaM tadeko&vashiShTaH shivaH kevalo&ham  ||6|| 

na shaastaa na shaastraM na shiShyo na shikShaa na cha tvaM na chaahaM na caayaM prapa~jchaH | 
svaroopaavabodhaadvikalpaasahiShNustadeko&vashiShTaH shivaH kevalo&ham  ||7|| 

na chordhve na chaadho na chaantarna baahyaM na madhyaM na tirya~g na poorvaa paraadik | 
viyadvyaapakatvaadaKaNDaikaroopastadeko&vashiShTaH shivaH kevalo&ham  ||8|| 

api vyaapakatvaaditattvaatprayogaatsvataH siddhabhaavaadananyaashrayatvaat | 
jagattucChametatsamastaM tadanyastadeko&vashiShTaH shivaH kevalo&ham  ||9|| 

na chaikaM tadanyaddvitIyaM kutaH syaanna chaakevalatvaM na vaa kevalatvam | 
na shoonyaM na caashoonyamadvaitakatvaatkathaM sarvavedaantasiddhaM bravImi ||10|| 

iti shrImacCha~gkaraacaaryaviracitaM nirvaaNadashakastotraM saMpoorNam ||

Related Content

आर्तिहर स्तोत्रम - Artihara stotram

दक्षिणामूर्ति वर्णमालास्तोत्रम - DhakshiNamurthi varnamala

शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम - shiva praataH smaraNa stotram

श्री शिवापराधक्शमापण स्तोत्रम - Shivaaparaadhakshamaapana

ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Pradoshastotram