logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

shivajayavaada stotram

(Shivajayavaada Stotram)

 

jaya jaya girijaala~gkRutavigraha, jaya jaya vinataaKiladikpaala |
jaya jaya sarvavipattivinaashana, jaya jaya sha~gkara dInadayaaLa ||1||

jaya jaya sakalasuraasurasevita, jaya jaya vaaMCitadaanavitandra |
jaya jaya lokaalokadhurandhara jaya jaya naageshvara dhRutachandra ||2||

jaya jaya himaachalanivaasin jaya jaya karuNaakalpitali~gga |
jaya jaya saMsRutirachanaashilpin jaya jaya bhaktahRudaMbujabhRu~gga ||3||

jaya jaya bhogiphaNaamaNira~jjita, jaya jaya bhootivibhooShitadeha |
jaya jaya pitRuvanakeliparaayaNa, jaya jaya gaurIvibhramageha ||4||

jaya jaya gaa~ggatara~ggalulitajaTa, jaya jaya ma~ggaLapoorasamudra |
jaya jaya bodhavijRuMbhaNakaaraNa , jaya jaya maanasapoortivinidra ||5||

jaya jaya dayaatara~ggitalocana, jaya jaya citracharitrapavitra |
jaya jaya shabdabrahmavikaashaka, jaya jaya kilbiShataapadhavitra ||6||

jaya jaya tantraniroopaNatatpara, jaya jaya yogavikasvaradhaama |
jaya jaya madanamahaabhaTabha~jjana, jaya jaya pooritapoojakakaama ||7||

jaya jaya ga~ggaadhara vishveshvara, jaya jaya patitapavitravidhaana |
jaya jaya baMbaMnaada kRupaakara, jaya jaya shiva shiva sauKyanidhaana ||8||

ya imaM shivajayavaadamudaaraM paThati sadaa shivadhaamni |
tasya sadaashivashaasanayogaanmaadyati saMpannaamni ||9||

iti shivajayavaadastotraM saMpoorNam ||

Related Content

शिवजयवाद स्तोत्रम - Shivajayavaada Stotram

शिवजयवाद स्तोत्रम् - Shivajayavaada Stotram

শিৱজযৱাদ স্তোত্রম - Shivajayavaada Stotram

ਸ਼ਿਵਜਯਵਾਦ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Shivajayavaada Stotram

શિવજયવાદ સ્તોત્રમ - Shivajayavaada Stotram