logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Shiva Kavacham.h

 

 • Please send your corrections

  śiva kavacam

  asya śrī śivakavaca stotramahāmantrasya
  ṛṣabhayogīśvara ṛṣiḥ |
  anuṣṭup chandaḥ |
  śrīsāmbasadāśivo devatā |
  
  oṁ bījam |
  namaḥ śaktiḥ |
  śivāyeti kīlakam |
  mama sāmbasadāśivaprītyarthe japeviniyogaḥ |
  
  (karanyāsaḥ )
  oṁ sadāśivāya aṁguṣṭhābhyāṁ namaḥ |
  naṁ gaṁgādharāya tarjanībhyāṁ namaḥ |
  maṁ mṛtyuñjayāya madhyamābhyāṁ namaḥ |
  śiṁ śūlapāṇaye anāmikābhyāṁ namaḥ |
  vāṁ pinākapāṇaye kaniṣṭhikābhyāṁ namaḥ |
  yaṁ umāpataye karatalakarapṛṣṭhābhyāṁ namaḥ |
  
  (hṛdayādi aṁganyāsaḥ )
  oṁ sadāśivāya hṛdayāya namaḥ |
  naṁ gaṁgādharāya śirasesvāhā |
  maṁ mṛtyuñjayāya śikhāyaivaṣaṭ |
  śiṁ śūlapāṇaye kavacāya huṁ |
  vāṁ pinākapāṇaye netratrayāya vauṣaṭ |
  yaṁ umāpataye astrāyaphaṭ |
  bhūrbhuvassuvaromiti digbandhaḥ ||
  
  (dhyānam )
  vajradaṁśṭraṁ trinayanaṁ kālakaṇṭha mariṁdamam |
  sahasrakaramatyugraṁ vande śaṁbhu mumāpatim ||
  
  rudrākṣakaṅkaṇalasa tkaradaṇḍayugmaḥ
    pālāntarālasitabhasmadhṛtatripuṇḍraḥ |
  pañcākṣaraṁ paripaṭhan varamantrarājaṁ
    dhyāyan sadā paśupatiṁ śaraṇaṁ vrajethāḥ ||
  
  ataḥ paraṁ sarvapurāṇaguhyaṁ
    niḥśeṣapāpaughaharaṁ pavitram |
  jayapradaṁ sarvavipatpramocanaṁ
    vakṣyāmi śaivam kavacaṁ hitāya te ||
  
  (pañcapūjā )
  laṁ pṛthivyātmane gandhaṁ samarpayāmi |
  haṁ ākāśātmane puṣpaiḥ pūjayāmi |
  yaṁ vāyvātmane dhūpamāghrāpayāmi |
  raṁ agnyātmane dīpaṁdarśayāmi |
  vaṁ amṛtātmane amṛtaṁ mahā naivedyam nivedayāmi |
  saṁ sarvātmane sarvopacārapūjāṁ samarpayāmi ||
  
  (mantraḥ )
  ṛṣabha uvāca 
  namaskṛtya mahādevaṁ viśva vyāpina mīśvaram |
  vakṣye śivamayam varma sarva rakṣākaraṁ nṛṇām ||
  
  śucau deśe samāsīno yathāvatkalpitāsanaḥ |
  jitendriyo jitaprāṇaścintayecchivamavyayam ||
  
  hṛtpuṇḍarīkāntarasaṁniviṣṭaṁ
    svatejasā vyāptanabho'vakāśam |
  atīndriyaṁ sūkṣma manantamādyaṁ
    dhyāyt parānandamayaṁ maheśam ||
  
  dhyānāvadhūtākhilakarmabandha-
    ściraṁ cidānanda nimagnacetāḥ |
  ṣaḍakṣaranyāsa samāhitātmā
    śaivena kuryātkavacena rakṣām ||
  
  māṁ pātu devo'khiladevatātmā
    saṁsārakūpe patitaṁ gabhīre |
  tannāma divyaṁ paramantramūlaṁ
    dhunotu me sarvamaghaṁ hṛdistham ||
  
  sarvatra māṁ rakṣatu viśvamūrti-
    rjyotirmayānandaghanaścidātmā |
  aṇoraṇiyānuruśaktirekaḥ
    sa īśvaraḥ pātu bhayādaśeṣāt ||
  
  yo bhūsvarūpeṇa bibharti viśvaṁ
    pāyātsa bhūmergiriśo'ṣtamūrtiḥ |
  yo'pāṁ svarūpeṇa nṛṇāṁ karoti
    saṁjīvanaṁ so'vatu māṁ jalebhyaḥ ||
  
  kalpāvasāne bhuvanāni dagdhvā
    sarvāṇi yo nṛtyati bhūrilīlaḥ |
  sa kālarudro'vatu māṁ davāgneḥ
    vātyādibhīte rakhilācca tāpāt ||
  
  pradīptavidyutkanakāvabhāso
    vidyāvarābhīti kuṭhārapāṇiḥ |
  caturmukhastatpuruṣastrinetraḥ
    prācyāṁ sthito rakṣatu māmajasram ||
  
  kuṭhārakheṭāṅkuśa śūlaḍhakkā-
    kapālapāśākṣa guṇāndadhānaḥ |
  caturmukho nīlarucistrinetraḥ
    pāyādaghoro diśi dakṣiṇasyām ||
  
  kundenduśaṅkha sphaṭikāvabhāso
    vedākṣamālā varadābhayāṅkaḥ |
  tryakṣaścaturvaktra uruprabhāvaḥ
    sadyo'dhijāto'vatu māṁ pratīcyām ||
  
  varākṣamālābhaya ṭaṅkahastaḥ
    saroja kiñjalka samānavarṇaḥ |
  trilocanaścārucaturmukho māṁ
    pāyādudīcyāṁ diśi vāmadevaḥ ||
  
  vedābhayeṣṭāṅkuśa ṭaṅkapāśa-
    kapālaḍhakkākṣaraśūlapāṇiḥ |
  sitadyutiḥ pañcamukho'vatānmāṁ
    īśāna ūrdhvaṁ paramaprakāśaḥ ||
  
  mūrdhānamavyā nmama candramauliḥ
    phālaṁ mamāvyādatha phālanetraḥ |
  netre mamāvyā dbhaganetrahārī
    nāsāṁ sadā rakṣati viśvanāthaḥ ||
  
  pāyāchrutī me śrutigītakīrtiḥ
    kapolamavyā tsatataṁ kapālī |
  vaktraṁ sadā rakṣatu pañcavaktro
    jihvāṁ sadā rakṣatu vedajihvaḥ ||
  
  kaṇṭhaṁ girīśo'vatu nīlakaṇṭhaḥ
    pāṇidvayaṁ pātu pinākapāṇiḥ |
  dormūlamavyānmama dharmabāhuḥ
    vakṣaḥ sthalaṁ dakṣamakhāntako'vyāt ||
  
  mamodaraṁ pātu girīndradhanvā
    madhyaṁ mamāvyā nmadanāntakārī |
  herambatāto mama pātu nābhiṁ
    pāyātkaṭiṁ dhūrjaṭirīśvaro me ||
  
  ūrudvayaṁ pātu kuberamitro
    jānudvayaṁ me jagadīśvaro'vyāt |
  jaṅghāyugaṁ puṅgavaketuravyāt
    pādau mamāvyā tsuravandyapādaḥ ||
  
  maheśvaraḥ pātu dinādiyāme
    māṁ madhyayāme'vatu vāmadevaḥ |
  trilocanaḥ pātu tṛtīyayāme
    vṛṣadhvajaḥ pātu dināntyayāme ||
  
  pāyānniśādau śaśiśekharo māṁ
    gaṅgādharo rakṣatu māṁ niśīthe |
  gaurīpatiḥ pātu niśāvasāne
    mṛtyuṁjayo rakṣatu sarvakālam ||
  
  antaḥsthitaṁ rakṣatu śaṁkaro māṁ
    sthāṇuḥ sadā pātu bahiḥsthitaṁ mām |
  tadantare pātu patiḥ paśūnāṁ
    sadāśivo rakṣatu māṁ samantāt ||
  
  tiṣṭhantamavyād bhuvanaikanāthaḥ
    pāyādvrajantaṁ pramathādhināthaḥ |
  vedāntavedyo'vatu māṁ niṣaṇṇaṁ
    māmavyayḥ pātu śivaḥ śayānam ||
  
  mārgeṣu māṁ rakṣatu nīlakaṇṭhaḥ
    śailādidurgeṣu puratrayāriḥ |
  araṇyavāsādi mahāpravāse
    pāyānmṛgavyādha udāraśaktiḥ ||
  
  kalpāntakālograpaṭuprakopa-
   sphuṭāṭṭahāsoccalitāṇḍakośaḥ |
  ghorārisenārṇava durnivāra-
   mahābhayā drakṣatu vīrabhadraḥ ||
  
  pattyaśvamātaṅgarathāvarūthinī-
    sahasralakṣāyuta koṭibhīṣaṇam |
  akśauhiṇīnāṁ śatamātatāyināṁ
    chindyānmṛḍo ghorakuṭhāra dhārayā ||
  
  nihantu dasyūnpralayānalārciḥ
    jvalattriśūlaṁ tripurāntakasya |
  śārdūlasiṁharkṣavṛkādihiṁsrān
    saṁtrāsaya tvīśadhanuḥ pinākaḥ ||
  
  duḥ svapna duḥ śakuna durgati daurmanasya-
    durbhikṣa durvyasana duḥ saha duryaśāṁsi |
  utpātatāpaviṣabhītimasadgrahārtiṁ
    vyādhīṁśca nāśayatu me jagatāmadhīśaḥ ||
  
  oṁ namo bhagavate sadāśivāya sakalatatvātmakāya sarvamantrasvarūpāya 
  sarvayantrādhiṣṭhitāya sarvatantrasvarūpāya sarvatatvavidūrāya 
  brahmarudrāvatāriṇe nīlakaṇṭhāya pārvatīmanoharapriyāya
  somasūryāgnilocanāya bhasmoddūlita vigrahāya mahāmaṇi mukuṭadhāraṇāya 
  māṇikyabhūṣaṇāya sṛśṭisthiti pralayakālaraudrāvatārāya 
  dakṣādhvaradhvaṁsakāya mahākāla bhedanāya mūladhāraikanilayāya 
  tatvātītāya gaṁgādharāya sarvadevādidevāya ḍāśrayāya vedāntasārāya
   trivargasādhanāya anantakoṭi brahmāṇḍanāyakāya ananta vāsuki 
  takṣaka kārkoṭaka śaṅkha kulika padma mahāpadmeti aṣṭamahānāga
  kulabhūṣaṇāya praṇavasvarūpāya cidākāśāya ākāśa dik svarūpāya
   grahanakṣatramāline sakalāya kalaṅkarahitāya sakalalokaikakartre
   sakalalokaikabhartre sakalalokaikasaṁhartre sakalalokaikagurave 
  sakalalokaikasākṣiṇe sakalanigamaguhyāya sakala vedānta pāragāya 
  sakalalokaikavarapradāya sakalalokaikaśaṁkarāya
  sakaladuritārtibhañjanāya sakalajagadabhayaṁkarāya śaśāṅkaśekharāya
   śāśvatanijāvāsāya nirākārāya nirābhāsāya nirāmayāya nirmalāya 
  nirmadāya niścintāya nirahaṁkārāya niraṁkuśāya niṣkalaṅkāya
   nirguṇāya niṣkāmāya nirūpaplavāya niravadyāya nirantarāya 
  niṣkāraṇāya nirātaṁkāya niṣprapañcāya nissaṅgāya nirdvandvāya
   nirādhārāya nīrāgāya niṣkrodhāya nirlopāya niṣpāpāya 
  nirbhayāya nirvikalpāya nirbhedāya niṣkriyāya nistulāya 
  nissaṁśayāya niraṁjanāya nirupamavibhavāya 
  nityaśuddabuddamuktaparipūrṇasaccidānandādvayāya paramśānatasvarūpāya
   paramaśāntaprakāśāya tejorūpāya tejomayāya tejo'dhipataye jaya
  jaya rudra mahārudra mahāraudra bhadrāvatāra mahābhairava 
  kālabhairava kalpāntabhairava kapālamālādhara khaṭvāṅga 
  carmakhaḍgadhara pāśāṅkuśa ḍamaru triśūla cāpa bāṇa gadā śakti
  bhiṇḍi vāla tomara musala bhuśuṇṭhi mudgara pāśa parighaśataghnī
  cakrādyāyudhabhīṣaṇākāra sahasramukha daṁṣṭrākarālavadana 
  vikaṭāṭṭahāsa visphāritabrahmāṇḍamaṇḍala nāgendrakuṇḍala nāgendrahāra 
  nāgendravalaya nāgendracarmadhara nāgendraniketana mṛtyuñjaya 
  tryambaka tripurāntaka viśvarūpa virūpākṣa viśveśvara 
  vṛṣabhavāhana viṣabhūṣaṇa viśvatomukha sarvatomukha māṁ
  rakṣarakṣa jvala jvala prajvala prajvala mahāmṛtyubhayaṁ 
  śamaya śamaya apamṛtyubhayaṁ nāśaya nāśaya rogabhayaṁ
  utsādayotsādaya viṣasarpabhayaṁ śamaya śamaya corān māraya māraya 
  mama śatrūn uccāṭayoccāṭaya triśūlene vidāraya vidāraya 
  kuṭhārene bhindhi bhindhi khaḍgena chinddi chinddi khaṭvāṅgena
  vipodhaya vipodhaya mama pāpaṁ śodhaya śodhaya musalena niṣpeṣaya
  niṣpeṣaya bāṇaiḥ saṁtāḍaya saṁtāḍaya yakṣa rakṣāṁsi bhīṣaya
  bhīṣaya aśeṣa bhūtān vidrāvaya vidrāvaya 
  kūṣmāṇḍabhūtavetālamārīgaṇabrahmarākṣasagaṇān saṁtrāsaya saṁtrāsaya
   mama abhayaṁ kuru kuru narakbhayānmāṁ uddara uddara vitrastaṁ māṁ
  āśvāsaya āśvāsaya amṛtakaṭākṣavīkṣaṇena māṁ ālokaya ālokaya 
  saṁjīvaya saṁjīvaya kṣuttṛṣṇārtaṁ māṁ āpyāyaya āpyāyaya 
  duḥkhāturaṁ māṁ ānandaya ānandaya śivakavacena māṁ ācchādaya
  ācchādaya hara hara mṛtyuṁjaya tryambaka sadāśiva paramaśiva
   namaste namaste namaḥ ||
  
      pūrvavat - hṛdayādi nyāsaḥ | pañcapūjā ||
      bhūrbhuvassuvaromiti digvimokaḥ ||
  
  (phala śrutiḥ )
  ṛṣabha uvāca -
  ityetatparamaṁ śaivaṁ kavacaṁ vyāhṛtaṁ mayā |
  sarva bādhā praśamanaṁ rahasyaṁ sarva dehinām ||
  
  yaḥ sadā dhārayenmartyaḥ śaivaṁ kavacamuttamam |
  na tasya jāyate kvāpi bhayaṁ śaṁbhoranugrahāt ||
  
  kṣīṇāyuḥ prāptamṛtyurvā mahārogahato'pi vā |
  sadyaḥ sukhamavāpnoti dīrghamāyuśca vindati ||
  
  sarvadāridrayaśamanaṁ saumāṅgalyavivardhanam |
  yo dhatte kavacaṁ śaivaṁ sa devairapi pūjyate ||
  
  mahāpātakasaṅghanātairmucyate copapātakaiḥ |
  dehānte muktimāpnoti śivavarmānubhāvataḥ ||
  
  tvamapi śraddayā vatsa śaivaṁ kavacamuttamam |
  dhārayasva mayā dattaṁ sadyaḥ śreyo hyavāpsyasi ||
  
  śrīsūta uvāca -
  ityuktvā ṛṣabho yogī tasmai pārthiva sūnave |
  dadau śaṅkhaṁ mahārāvaṁ khaḍgaṁ ca ariniṣūdanam ||
  
  punaśca bhasma saṁmantrya tadaṅgaṁ parito'spṛśat |
  gajānāṁ ṣaṭsahasrasya dviguṇasya balaṁ dadau ||
  
  bhasmaprabhāvāt saṁprāptabalaiśvarya dhṛti smṛtiḥ |
  sa rājaputraḥ śuśubhe śaradarka iva śriyā ||
  
  tamāha prāñjaliṁ bhūyaḥ sa yogī nṛpanandanam |
  eṣa khaḍgo mayā dattastapomantrānubhāvataḥ ||
  
  śitadhāramimaṁ khaḍgaṁ yasmai darśayasi sphuṭam |
  sa sadyo mriyate śatruḥ sākṣānmṛtyurapi svayam ||
  
  asya śaṅkhasya nirhrādaṁ ye śṛṇvanti tavāhitāḥ |
  te mūrcchitāḥ patiṣyanti nyastaśastrā vicetanāḥ ||
  
  khaḍgaśaṅkhāvimau divyau parasainyavināśakau |
  ātmasainyasvapakṣāṇāṁ śauryatejovivardhanau ||
  
  etayośca prabhāvena śaivena kavacena ca |
  dviṣaṭsahasra nāgānāṁ balena mahatāpi ca ||
  
  bhasmadhāraṇa sāmarthyācchatrusainyaṁ vijeṣyase |
  prāpya siṁhāsanaṁ pitryaṁ goptāsi pṛthivīmimām ||
  
  iti bhadrāyuṣaṁ samyaganuśāsya samātṛkam |
  tābhyāṁ saṁpūjitaḥ so'tha yogī svairagatiryayau ||
  
  (iti śrīskānde mahāpurāṇe brahmottarakhaṇḍe śivakavaca prabhāva 
  varṇanaṁ nāma dvādaśo'dhyāyaḥ saṁpūrṇaḥ || )
  

Related Content

शिव कवचम - shiva kavacham.h

ਅਮੋਘ ਸ਼ਿਵਕਵਚ - Amogha shivakavacha

Amogha Shivakavacha

Amogha shivakavacha- அமோக ஷிவகவசம்

Shivakavacha Stotram