logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Mrityunjaya Manasa Pooja Stotram

 

 • This Page is courtesy of Sanskrit Documents List.
  Please send your corrections

  śrī mṛtyuñjaya mānasika pūjā stotram

  kailāse kamanīyaratnakhacite kalpadrumūle sthitaṁ
  karpūrasphaṭikendusundaratanuṁ kātyāyanīsevitam |
  gaṅgātuṅgataraṅgarañjitajaṭābhāraṁ kṛpāsāgaraṁ
  kaṇṭhālaṁkṛtaśeṣabhūṣaṇamamuṁ mṛtyuñjayaṁ bhāvaye || 1||
  
  āgatya mṛtyuñjaya candramaule
  vyāghrājinālaṁkṛta śūlapāṇe |
  svabhaktasaṁrakśaṇakāmadheno
  prasīda viśveśvara pārvatīśa || 2||
  
  bhāsvanmauktikatoraṇe marakatastambhāyudhālaṁkṛte
  saudhe dhūpasuvāsine maṇimaye māṇikyadīpāñcite |
  brahmendrāmarayogipuṅgavagaṇairyukte ca kalpadrumaiḥ
  śrīmṛtyuñjaya susthiro bhava vibho māṇikyasiṁhāsane || 3||
  
  mandāramallīkaravīramādhavī-
  punnāganīlotpalacampakānvitaiḥ |
  karpūrapāṭīrasuvāsitairjalai-
  rādhatsva mṛtyuñjaya pādyamuttamam || 4||
  
  sugandhapuṣpaprakaraiḥ suvāsitai-
  rviyannadīśītalavāribhiḥ śubhaiḥ |
  trilokanāthārtiharārghyamādarā-
  dgṛhāṇa mṛtyuñjaya sarvavandita || 5||
  
  himāmbuvāsitaistoyaiḥ śītalairatipāvanaiḥ |
  mṛtyuñjaya mahādeva śuddhācamanamācara || 6||
  
  guḍadadhisahitaṁ madhuprakīrṇaṁ
  sughṛtasamanvitadhenudugdhayuktam |
  śubhakaramadhuparkamāhara tvaṁ
  trinayana mṛtyuhara trilokavandya || 7||
  
  pañcāsra śānta pañcāsya pañcapātakasaṁhara |
  pañcāmṛtasnānamidaṁ kuru mṛtyuñjaya prabho || 8||
  
  jagatrayīkhyāta samastatīrtha-
  samāhṛtaiḥ kalmaṣahāribhiśca |
  snānaṁ sutoyaiḥ samudācara tvaṁ
  mṛtyuñjayānandaguṇāabhirāma || 9||
  
  ānītenātiśubhreṇa kauśeyenāmaradrumāt |
  mārjayāmi jaṭābhāraṁ śiva mṛtyuñjaya prabho || 10||
  
  nānāhemavicitrāṇi cīracīnāmbarāṇi ca |
  vividhāni ca divyāni mṛtyuñjaya sudhāraya || 11||
  
  viśiddhamuktāphalajālaramyaṁ
  manoharaṁ kāñcanahemasūtram |
  yajñnopavītaṁ paramaṁ pavitra-
  mādhatsva mṛtyuñjaya bhaktigamya || 12||
  
  śrīgandhaṁ ghanasārakuṅkumayutaṁ kastūrikāpūritaṁ
  kāleyena himāmbunā viracittaṁ mandārasaṁvāsitam |
  divyaṁ devamanoharaṁ maṇimaye pātre samāropitaṁ
  sarvāṅgeṣu vilepayāmi satataṁ mṛtyuñjaya śrīvibho || 13||
  
  akśatairdhavalairdivyaiḥ samyaktilasamanvitaiḥ |
  mṛtyuñjaya mahādeva pūjayāmi vṛṣadhvaja || 14||
  
  campakapaṅkajakundaiḥ
  karavīramallikākusumaiḥ |
  vistāraya nijamakuṭaṁ
  mṛtyuñjaya puṇḍarīkanayanāpta || 15||  
  
  māṇikyapādukādvandve maunihṛtpadmamandire |
  pādau sadpadmasadṛśau mṛtyuñjaya niveśaya || 16||
  
  māṇikyakeyūrakirīṭahāraiḥ
  kāñcīmaṇisthāpitakudmalaiśca |
  mañjīramukhyābharaṇairmanojñai-
  raṅgāni mṛtyuñjaya bhūṣayāmi || 17||
  
  gajavadanaskandadhṛte-
  nātisvacchena cāmarayugena |
  galadalakānanapadmaṁ
  mṛtyuñjaya bhāvayāmi hṛtpadme || 18||
  
  muktātapatraṁ śaśikoṭiśubhraṁ
  śubhapradaṁ kāñjanadaṇḍayuktam |
  māṇikyasaṁsthāpitahemakumbhaṁ
  sureśa mṛtyuñjaya te'rpayāmi || 19||
  
  maṇimukure niṣpaṭale
  trijagadgāḍhāndhakārasaptāśve |
  kandarpakoṭīsadṛśaṁ
  mṛtyuñjaya paśya vadanamātmīyam || 20||
  
  karpūracūrṇaṁ kapilājyapūtaṁ
  dāsyāmi kāleyasamānvitaiśca |
  samudbhavaṁ pāvanagandhadhūpitaṁ
  mṛtyuñjayāṅgaṁ parikalpayāmi || 21||
  
  vartitrayopetamakhaṇḍadīptyā
  tamoharaṁ brāhmamathāntaraṁ ca |
  sājyaṁ samastāmaravargahṛdyaṁ
  sureśā mṛtyuñjaya vaṁśadīpam || 22||
  
  rājānnaṁ madhurānvitaṁ ca mṛdulaṁ māṇikyapātre sthitaṁ
  hiṅgūjīrakasanmarīcamilitaiḥ śākairanekaiḥ śubhaiḥ |
  śākaṁ samyagapūpasūpasahitaṁ sadyoghṛtenāplutaṁ
  śrīmṛtyuñjaya pārvatīpriya vibho sāpośanaṁ bhujyatām || 23||
  
  kūṣmāṇḍavārtākapaṭolikānāṁ
  phalāni ramyāṇi ca kāravallyā |
  supākayuktāni sasaurabhāṇi
  śrīkaṇṭha mṛtyuñjaya bhakśayeśa || 24||
  
  śītalaṁ madhuraṁ svacchaṁ pāvanaṁ vāsitaṁ laghu |
  madhye svīkuru pānīyaṁ śiva mṛtyuñjaya prabho || 25||
  
  śarkarāmilitaṁ snigdhaṁ dugdhānnaṁ godhṛtānvitam |
  kadalīphalasaṁmiśraṁ bhujyatāṁ mṛtyusaṁhara || 26||
  
  kevalamatimādhuryaṁ 
  dugdhaiḥ snigdhaiśca śarkarāmilitaiḥ |
  elāmarīcamilitaṁ 
  mṛtyuñjaya deva bhuṅkśva paramānnam || 27||
  
  rambhācūtakapitthakaṇṭhakaphalairdrākśārasāsvāduma-
  tkharjūrairmadhurekśukhaṇḍaśakalaiḥ sannārikelāmbubhiḥ |
  karpūreṇa suvāsitairguḍajalairmādhuryayuktairvibho
  śrīmṛtyuñjaya pūraya tribhuvanādhāraṁ viśālodaram || 28||
  
  manojñarambhāvanakhaṇḍakhaṇḍitā-
  nrucipradānsarṣapajīrakāṁśca |
  sasaurabhānsaindhavasevitāṁśca
  gṛhāṇa mṛtyuñjaya lokavandya || 29||
  
  hiṅgūjīrakasahitaṁ 
  vimalāmalakaṁ kapitthamatimadhuram |
  bisakhaṇḍāllāvaṇyayutā-
  nmṛtyuñjaya te'rpayāmi jagadīśa || 30||
  
  elāśuṇṭhīsahitaṁ
  dadhyannaṁ cāruhemapātrastham |
  amṛtapratinidhimāḍhyaṁ
  mṛtyuñjaya bhujyatāṁ trilokeśa || 31||
  
  jambīranīrāñcitaśṛṅgaberaṁ
  manoharānamlaśalāṭukhaṇḍān |
  mṛdūpadaṁśānsahitopabhuṅkśva
  mṛtyuñaya śrīkaruṇāsamudra || 32||
  
  nāgararāmaṭhayuktaṁ
  sulalitajambīranīrasaṁpūrṇam |
  mathitaṁ saindavasahitaṁ
  piba hara mṛtyuñjaya kratudhvaṁsin || 33||
  
  mandārahemāmbujagandhayuktai-
  rmandākinīnirmalapuṇyatoyaiḥ |
  gṛhāṇa mṛtyuñjaya pūrṇakāma
  śrīmatparāpośanamabhrakeśa || 34||
  
  gaganadhunīvimalajalai-
  rmṛtyuñjaya padmarāgapātragataiḥ |
  mṛgamadacandanapūrṇaṁ
  prakśālaya cāru hastapādayugmam || 35||
  
  punnāgamallikākundavāsitairjāhnavījalaiḥ |
  mṛtyuñjaya mahādeva punarācamanaṁ kuru || 36||
  
  mauktikacūrṇasametai-
  rmṛgamadaghanasāravāsitaiḥ pūgaiḥ |
  parṇaiḥ svarṇasamānai-
  rmṛtyuñjaya te'rpayāmi tāmbūlam || 37||
  
  nīrājanaṁ nirmaladīptmādbhi-
  rdīpāṅkurairujjvalamucchritaiśca |
  ghaṇṭāninādena samarpayāmi
  mṛtyuñjayāya tripurāntakāya || 38||
  
  viriñcimukhyāmaravṛndavandite
  sarojamatsyāṅkitacakracihnite |
  dadāmi mṛtyuñjaya pādapaṅkaje 
  phaṇīndrabhūṣe punararghyamīśvara || 39||
  
  punnāganīlotpalakundajātī-
  mandāramallīkaravīrapaṅkajaiḥ |
  puṣpāñjaliṁ bilvadalaistulasyā
  mṛtyuñjayāṅghrau viniveśayāmi || 40||
  
  pade pade sarvamanonikṛndanaṁ
  pade pade sarvaśubhapradāyakam |
  pradakśiṇaṁ bhaktiyutena cetasā
  karomi mṛtyuñjaya rakśa rakśa mām || 41||
  
  namo gaurīśāya sphaṭikadhavalāṅgāya ca namo
  namo lokeśāya stutivibudhalokāya ca namaḥ |
  namaḥ śrīkaṇṭhāya kśapitapuradaityāya ca namo
  namaḥ phālākśāya smaramadavināśāya ca namaḥ || 42||
  
  saṁsāre janitāparogasahite tapatrayākrandite
  nityaṁ putrakalatravittavilasatpāśairnibaddhaṁ dṛḍham |
  garvāndhaṁ bahupāpavargasahitaṁ kāruṇyadṛṣṭyā vibho
  śrīmṛtyuñjaya pārvatīpriya sadā māṁ pāhi sarveśvara || 43||
  
  saudhe ratnamaye navotpaladalākīrṇe ca talpāntare
  kauśeyena manohareṇa dhavalenācchādite sarvaśaḥ |
  karpūrāñcitadīpadīptimilite ramyopadhānadvaye
  pārrvatyāḥ karapadmalālitapadaṁ mṛtyuñjayaṁ bhāvaye || 44||
  
  catuścatvāriṁśadvilasadupacārairabhimatai-
  rmanaḥ padme bhaktyā bahirapi ca pūjāṁ śubhakarīm |
  karoti pratyūṣe niśi divasamadhye'pi ca pumā-
  nprayāti śrīmṛtyuñjayapadamanekādbhutapadam || 45||
  
  prātarliṅgamumāpateraharahaḥ saṁdarśanātsvargataṁ
  madhyāhne hayamedhatulyaphaladaṁ sāyaṁtane mokśadam |
  bhānorastamane pradoṣasamaye pañcākśarārādhanaṁ
  tatkālatrayatulyamiṣṭaphaladaṁ sadyo'navadyaṁ dṛḍham || 46||
  
  || iti śrīmacchāṅkarabhagavataḥ kṛtau mṛtyuñjayamānasikapūjāstotraṁ saṁpūrṇam ||
  

Related Content

Mrutyunjaya Maanasa Puja Stotram

Mrutyunjaya Maanasa Puja Stotram

अपमृत्युहरं महामृत्युञ्जय स्तोत्रम - Apamrutyuharam Mahamrut

अपमृत्युहरं महामृत्युञ्जय स्तोत्रम - Apamrutyuharam Mahamrut

मृत्युञ्जय मानस पूजा स्तोत्रम - Mrutyunjaya Maanasa Puja Sto