logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

shri shiva chaalisaa

 

This Page is courtesy of Sanskrit Documents List. Please send your corrections.

This stotra is also available in  devanAgari PDF

.. shiva chaaliisaa ..
dohaa
    jaya gaNesha girijaasuvana ma.ngala muula sujaana .
    kahata ayodhyaadaasa tuma de_u abhaya varadaana ..

jaya girijaapati diinadayaalaa . sadaa karata santana pratipaalaa ..
bhaala chandramaa sohata niike . kaanana kuNDala naaga phanii ke ..
a.nga gaura shira ga.nga bahaaye . muNDamaala tana kShaara lagaaye ..
vastra khaala baaghambara sohe . chhavi ko dekhi naaga mana mohe ..
mainaa maatu ki have dulaarii . vaama a.nga sohata chhavi nyaarii ..
kara trishuula sohata chhavi bhaarii . karata sadaa shatruna kShayakaarii ..
na.ndii gaNesha sohai.n taha.n kaise . saagara madhya kamala hai.n jaise ..
kaartika shyaama aura gaNaraa_U . yaa chhavi kau kahi jaata na kaa_U ..
devana jabahii.n jaaya pukaaraa . tabahi.n dukha prabhu aapa nivaaraa ..
kiyaa upadrava taaraka bhaarii . devana saba mili tumahi.n juhaarii ..
turata ShaDaanana aapa paThaaya_u . lava nimeSha mahaM maari giraaya_u ..
aapa jala.ndhara asura sa.nhaaraa . suyasha tumhaara vidita sa.nsaaraa ..
tripuraasura sana yuddha machaa_I . tabahi.n kR^ipaa kara liina bachaa_I ..
kiyaa tapahi.n bhaagiiratha bhaarii . puraba pratiGYaa taasu puraarii ..
daanina maha.n tuma sama ko_u naahii.n . sevaka stuti karata sadaahii.n ..
veda maahi mahimaa tuma gaa_I . akatha anaadi bheda nahii.n paa_I ..
prakaTe udadhi ma.nthana me.n jvaalaa . jarata suraasura bha_e vihaalaa ..
kiinha dayaa taha.n karii sahaa_I . niilaka.nTha taba naama kahaa_I ..
puujana raamacha.ndra jaba kiinhaa.n . jiita ke la.nka vibhiiShaNa diinhaa ..
sahasa kamala me.n ho rahe dhaarii . kiinha pariikShaa tabahi.n tripuraarii .
eka kamala prabhu raakhe_u jo_I . kamala nayana puujana chaha.n so_I ..
kaThina bhakti dekhii prabhu sha.nkara . bhaye prasanna di_e ichchhita vara ..
jaya jaya jaya ana.nta avinaashii . karata kR^ipaa sabake ghaTa vaasii ..
duShTa sakala nita mohi sataavai.n . bhramata rahau.n mohe chaina na aavai.n ..
traahi traahi mai.n naatha pukaaro . yaha avasara mohi aana ubaaro ..
le trishuula shatruna ko maaro . sa.nkaTa se mohi.n aana ubaaro ..
maata pitaa bhraataa saba ko_I . sa.nkaTa me.n puuchhata nahi.n ko_I ..
svaamii eka hai aasa tumhaarii . aaya harahu mama sa.nkaTa bhaarii ..
dhana nirdhana ko deta sadaa hii . jo ko_I jaa.nche so phala paahii.n ..
astuti kehi vidhi karo.n tumhaarii . kShamahu naatha aba chuuka hamaarii ..
sha.nkara ho sa.nkaTa ke naashana . ma.ngala kaaraNa vighna vinaashana ..
yogii yati muni dhyaana lagaavai.n . shaarada naarada shiisha navaavai.n ..
namo namo jaya namaH shivaaya . sura brahmaadika paara na paaya ..
jo yaha paaTha kare mana laa_I . taa para hota hai.n shambhu sahaa_I ..
raniyaa.n jo ko_I ho adhikaarii . paaTha kare so paavana haarii ..
putra hona kii ichchhaa jo_I . nishchaya shiva prasaada tehi ho_I ..
paNDita trayodashii ko laave . dhyaana puurvaka homa karaave ..
trayodashii vrata karai hameshaa . tana nahi.n taake rahai kaleshaa ..
dhuupa diipa naivedya cha.Dhaave . sha.nkara sammukha paaTha sunaave ..
janma janma ke paapa nasaave . anta dhaama shivapura me.n paave ..
kahai.n ayodhyaadaasa aasa tumhaarii . jaani sakala dukha harahu hamaarii ..

dohaa
    nita nema uThi praataHhii paaTha karo chaaliisa .
    tuma merii manakaamanaa puurNa karo jagadiisha ..

      atha triguNa aaratii shivajii kii .

jaya shiva o.nkaaraa hara jaya shiva o.nkaaraa
brahmaa viShNu sadaashiva ardhaa.ngii dhaaraa .. Teka..
ekaanana chaturaanana pa.nchaanana raaje
ha.nsaanana garuDaasana vR^iShavaahana saaje .. jaya..
do bhuja chaara chaturbhuja dasa bhuja ati sohe
tiino.n ruupa nirakhataa tribhuvana jana mohe .. jaya..
akShamaalaa banamaalaa ruNDamaalaa dhaarii
cha.ndana mR^igamada sohai bhaale shashidhaarii .. jaya..
shvetaaMbara piitaaMbara baaghaMbara a.nge
sanakaadika garuDaadika bhuutaadika sa.nge .. jaya..
kara madhye sukamaNDala chakra trishuula dhartaa
jagakartaa jagabhartaa jagasa.nhaarakartaa .. jaya..
brahmaa viShNu sadaashiva jaanata avivekaa
praNavaakShara OM madhye ye tiino.n ekaa .. jaya..
kaashii me.n vishvanaatha viraajata nando brahmachaarii
nita uThi bhoga lagaavata mahimaa ati bhaarii .. jaya..
triguNa svaamii kii aaratii jo ko_I nara gaave
kahata shivaana.nda svaamii manavaa.nchhita phala paave .. jaya..
.. iti..

Related Content

Shri Bhairava Chaaliisaa

அருணாசலீசர்பதிகம் (புரசை சபாபதி முதலியார்)