logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Eleventh Thirumurai

 

Kaaraikkaal ammayaar

Magizhdhi madanenjeey maanidarin neeyum 
Thigazhdheey peruncheeymam seeyrndhdhaai - Igazhaadheey
Yaarenbeey yeenum anindhdhuzhalvaark kaatpatta
Peeyranbeey innum perukku
Kaalanai vendroom kadunaragam kaikazhandroom
Meeylai yiruvinayum veeyraruththoom - Kola 
Aranaar avindhdhazhiya vendheeyam peydhaan
Saranaara vindhdhangal saarndhdhu.
Nakkeerar

Matrum pala pidhatra veeynda mada nenjeey
Katraich chadaiyannal kalaththy - Netrikkan
Aaraa vamudhin thirunaamam anjezhuthtum
Sooraamal eppodhum chol

Related Content