logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Shri Bhairava Chaaliisaa

 

This Page is courtesy of Sanskrit Documents List.

Please send your corrections

This stotra is also available in  devanAgari PDF

 

.. shrii bhairava chaaliisaa ..

dohaa

shrii gaNapati guru gauri pada prema sahita dhari maatha .

chaaliisaa vandana karau.n shrii shiva bhairavanaatha ..

shrii bhairava sa.nkaTa haraNa ma.ngala karaNa kR^ipaala .

shyaama varaNa vikaraala vapu lochana laala vishaala ..

 

jaya jaya shrii kaalii ke laalaa . jayati jayati kaashii- kutavaalaa ..

jayati baTuka- bhairava bhaya haarii . jayati kaala- bhairava balakaarii ..

jayati naatha- bhairava vikhyaataa . jayati sarva- bhairava sukhadaataa ..

bhairava ruupa kiyo shiva dhaaraNa . bhava ke bhaara utaaraNa kaaraNa ..

bhairava rava suni hvai bhaya duurii . saba vidhi hoya kaamanaa puurii ..

sheSha mahesha aadi guNa gaayo . kaashii- kotavaala kahalaayo ..

jaTaa juuTa shira cha.ndra viraajata . baalaa mukuTa bijaayaTha saajata ..

kaTi karadhanii ghuu.Ngharuu baajata . darshana karata sakala bhaya bhaajata ..

jiivana daana daasa ko diinhyo . kiinhyo kR^ipaa naatha taba chiinhyo ..

vasi rasanaa bani saarada- kaalii . diinhyo vara raakhyo mama laalii ..

dhanya dhanya bhairava bhaya bha.njana . jaya manara.njana khala dala bha.njana ..

kara trishuula Damaruu shuchi ko.Daa . kR^ipaa kaTaakSha suyasha nahi.n thoDaa ..

jo bhairava nirbhaya guNa gaavata . aShTasiddhi nava nidhi phala paavata ..

ruupa vishaala kaThina dukha mochana . krodha karaala laala duhu.N lochana ..

agaNita bhuuta preta sa.nga Dolata . baM baM baM shiva baM baM bolata ..

rudrakaaya kaalii ke laalaa . mahaa kaalahuu ke ho kaalaa ..

baTuka naatha ho kaala ga.Nbhiiraa . shveta rakta aru shyaama shariiraa ..

karata niinahuu.N ruupa prakaashaa . bharata subhaktana kaha.N shubha aashaa ..

ratna ja.Dita ka.nchana si.nhaasana . vyaaghra charma shuchi narma su_aanana ..

tumahi jaa_i kaashihi.n jana dhyaavahi.n . vishvanaatha kaha.N darshana paavahi.n ..

jaya prabhu sa.nhaaraka sunanda jaya . jaya unnata hara umaa nanda jaya ..

bhiima trilochana svaana saatha jaya . vaijanaatha shrii jagatanaatha jaya ..

mahaa bhiima bhiiShaNa shariira jaya . rudra trayambaka dhiira viira jaya ..

ashvanaatha jaya pretanaatha jaya . svaanaaru.Dha sayacha.ndra naatha jaya ..

nimiSha digaMbara chakranaatha jaya . gahata anaathana naatha haatha jaya ..

treshalesha bhuutesha cha.ndra jaya . krodha vatsa amaresha nanda jaya ..

shrii vaamana nakulesha chaNDa jaya . kR^ityaa_U kiirati prachaNDa jaya ..

rudra baTuka krodhesha kaaladhara . chakra tuNDa dasha paaNivyaala dhara ..

kari mada  paana shambhu guNagaavata . chau.nsaTha yogina sa.nga nachaavata ..

karata kR^ipaa jana para bahu Dha.ngaa . kaashii kotavaala a.Daba.ngaa ..

deya.N kaala bhairava jaba soTaa . nasai paapa moTaa se moTaa ..

janakara nirmala hoya shariiraa . miTai sakala sa.nkaTa bhava piiraa ..

shrii bhairava bhuuto.nke raajaa . baadhaa harata karata shubha kaajaa ..

ailaadii ke duHkha nivaarayo . sadaa kR^ipaakari kaaja samhaarayo ..

sundara daasa sahita anuraagaa . shrii durvaasaa nikaTa prayaagaa ..

shrii bhairava jii kii jaya lekhyo . sakala kaamanaa puuraNa dekhyo ..

 

dohaa

jaya jaya jaya bhairava baTuka svaamii sa.nkaTa Taara .

kR^ipaa daasa para kiiji_e sha.nkara ke avataara ..

 

aaratii bhairava jii kii

jaya bhairava devaa prabhu jaya bhairava devaa .

jaya kaalii aura gauraa devii kR^ita sevaa .. jaya..

tumhii paapa uddhaaraka duHkha sindhu taaraka .

bhakto.n ke sukha kaaraka bhiiShaNa vapu dhaaraka .. jaya..

vaahana shvaana viraajata kara trishuula dhaarii .

mahimaa amita tumhaarii jaya jaya bhayahaarii .. jaya..

tuma bina sevaa devaa saphala nahii.n hove .

chaumukha diipaka darshana sabakaa duHkha khove .. jaya..

tela chaTaki dadhi mishrita bhaaShaavali terii .

kR^ipaa kariye bhairava kariye nahii.n derii .. jaya..

paava ghuu.ngharu baajata aru Damaru Damakaavata .

baTukanaatha bana baalakajana mana haraShaavata .. jaya..

baTukanaatha kii aaratii jo ko_I nara gaave .

kahe dharaNiidhara nara manavaa.nchhita phala paave .. jaya..

 

Related Content

shri shiva chaalisaa

அருணாசலீசர்பதிகம் (புரசை சபாபதி முதலியார்)