logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Sundarar Thevaram some songs

 

The seventh Thirumurai is given by Sundhara Moorthy Adigalar. This is also called Thiruppattu.

Index

 1. Piththa
 2. Thammaanai
 3. Thillaivaazh
 4. Neela
 5. Vadivudai
 6. Mudhuvaai
 7. Paaduvaar
 8. Meelaaadimai
 9. Vuraippaar
 10. Thaan
 11. Matru
 12. Thammayee
 13. Yimayoor
 14. Thiruvum

Sundharar was getting married. At that time the Lord came as an old man and told the people that Sundharar is the slave of Him. Sundharar said he had never seen that person before that. But that old man proved that Sundharar is the His slave and took him. Sundharar was calling Him "Piththaa" (mad) and following Him. That old man disappeared in the temple of Thiru vennai nalloor. Sundharar realised that it is the God who came to give Sundharar His grace. He cried to the Lord that I called you "Piththaa" by mistake. But the Lord said "Using that word as the first word recite a hymn". Then Sundhara sang this. Sundharar is called "Van thondar" because he praises the Lord as if he is cursing.

Place: Thiru vennai nalloor

Pan: Indhalam

Piththaa pirai soodee perumaanee arulaalaa
Eththal maravaadhee ninaikkindreen manathunnai
Vaiththaai pennai thenpaal vennai nalloor aruththurayul
Aththa vunakku aalaai inee alleen enal aamee

Translation:
Oh mad! Oh Peruman with a crescent, Oh Graceful one, I am thinking about you without forgetting. Oh God of Thiru vennai nalloor in the southern bank of the river Pennai, how can I say I am not your slave?

Sundharar did not want to put his leg in the holy town of thiruvadhikai where Thirunaavukkarasar was born. So he stayed in the outskirts - sidhdhavada madam. In the night when he was sleeping, the God appeared as an old man and put His legs many times on Sundharar 's head. Sundharar shouted at Him. He disappeared from there. Realizing that the old man was God Himself, Sundharar sang this song.

Place: Thiruvadhikai(Near Kadaloor)

Pan: Kollikkouvaanam

Thammaanai ariyaadha saadhiyaar ularee thalaimeyrkkol piraiyaanai vidaimeyrkkol vigirdhan
Kaimmavin uri poorthu kari kaattil aadal vudaiyaanai vidaiyaanai karai konda kandaththu
Ammanran adikkonden thalaimeyl vaiththidumen aasaiyaal vazhginra arivilaa naayeen
Emmaanai yerikedila vada veerattanathth uraivaanai iraippodhum igazhvan kol yaanee

Sundharar once when in Thiruvaaroor was praying to God to bless him to sing the glory of his devotees. God asked him start with His statement as "Thillai vaazh andhanar tham adiyarkkum adiyeen". In this hymn Sundharar sang about 63 devotees of the Lord. This particular song is called "Thiruth thondaththogai".

Place: Thiruvaaroor

Pan: Kollikkouvaanam

Thillaivaazh andhanar tham adiyaarkkum adiyeen
Thiruneela kantaththu kuyavanaarkku adiyeen
Illaiyee ennaadha iyarpagaikkum adiyeen
illayaandran kudimaaran adiyaarkkum adiyeen
Vellumaa miga valla meypporulukku adiyeen
Viripozhin sool konraiyaar virnmindarkku adiyeen
Allimen mullaianthaar amarneethikku adiyeen
Aarooran aarooril ammaanukku aalee.

Kundaiyuur kizaar used to give rice to Sundharar 's house. At one point there was a famine. Kizaar prayed to Lord. Lord made a rice rain to fall and a big heap of rice was formed. People were astonished how that can be mobilised to Sundharar 's house in Thiruvaaruur. Sundharar sang this song and short buudhaas came and took it to Sundharar 's house in Thiruvaaruur. Paravaiyaar (Sundharar 's wife) distributed them to all.

Place: Thirukkoolili

Pan: Nattau raagam

Neela ninaindhadiyeen umai niththalum kai thozhuveyn
Vaalana kan madavaal aval vaadi varundhaamey
Koolili emperuman kundayoor chila nellup petreeyn
Aalilai emm perumaan avayattiththarap paniyee

Sundharar was on his way to Thirumudhukunram (Virudhdhaachalam). Then the God appeared in the form a old man. Sundharar asked Him what is the way to go to Thirumudhukunram. God told that this is the path to kuudalaiyaatroor and disappeared. With this pleasent shock Sundharar sang this song.

Place: Thirukkoodalaiyaatroor

Pan: Pura neermai

Vadivudai mazhuveeyndhi madhakari yuri poorththu
Podiyani thirumeeynee surikuzhal vumaiyoodum
Kodiyani nedu maada koodalai aatrooril
Adigal ivvazhip poondha adhisayam ariyeenee

When Sundharar was coming near Thirukkurugaavuur, he was quite tired and hungry. Then God made a small shelter and waited there as an old man. There Sundharar and other devotees took rest and had food. After that God disappeared with the shelter. Amused, Sundharar sang this hymn.

Place: Thirukkurugavoor

Pan: Natta Raagam

Paaduvaar pasi theerppaai paravuvaar pini kalaivaai
Oodu nan kalanaaga vun palikkuzhal vaaneey
Kaadu nin idamaaga kadu irul nadamaadum
Veeydaneey kurugaavoor velladai neeyandree

As Sundharar approached thirukkachchuur, he was quite hungry. At that time God begged the food for Sundharar, gave him and disappeared. With tears of thanksgiving and love he sang this.

Place: Aalakkoyil

Pan: Kolli Kouvanam

Mudhuvaai woori kadhara mudhu kaatu eri kondaadal muyalvaaneey
Madhuvaar konrai pudhu veechchoodum malayaan magal than manavaala
Kadu vaaithtalaiyir pali nee kollak kandaal adiyaar kavalaaree
Adhuveey aamaar idhuvoo kachchuur aalakkoil ammaanee

Sundharar married Sangili naachiyaar with the promise in God's presence that he wont leave her. But since he was in heavy love with the Lord of Thiruvaaruur, he wanted to go there. As he left Sangili naachiyaaar, violating the promise, he lost the sight of both the eyes. He prayed to God of thiruvenpakkam. God gave him a stick to hold and walk.

Place: Thiruvenpakkam

Pan: Seekaamaram

Maan thigazhum sangiliyai thandhuvaru payangalellaam
Thoonravarul seydhaliththai enruraikka ulagam ellam
Eenravaney ven koil ingirundhaayoovenna
Oonruvadhoor kool aruuli uloom poogeer enraanee

At Kanchipuram (Ekambam) he got the sight of left eye. In Thiruvaaruur, he prayed with depression for the sight in the other eye also. At this God gave the sight for the other eye also.

Place: Thiruvaaroor

Pan: Senthuruththi

Meelaaadimai umakkeey aalaai pirarai veeyndaadheey
Moolaa ththeepool ulleey kananru mugaththaal miga vaadi
Aalaayirukkum adiyaar thangal allal sonnakkaal
Vaalangiruppeer thiruvaarooreer vazhndhu poodheeree

In Avinaasi, while two young boys were playing in a pond one was eaten by a crocodile. The parents of the child were crying. Out of the mercy on suffering people Sundharar sang a song asking the God to order the Yama to bring the young boy to life.

Place: Avinaasi

Pan: Kurinjee

Vuraippaar vurai vugandhdhu vulgavallaar thangal vuchchiyaai
Araikkaadu aravaa aadhiyum andhamum aagi
Thuraikkaadu soolai pukkoliyoor avinaasiyee
Karaikkaal mudhalaiyai pillai tharachchollu kalanayee

God sent a white elephant to bring Sundharar back to Kailaash (Nodiththaan malai). While going to Kailaash Sundharar sang this song to express his gratitude.

Place: Nodiththaan malai(Kailash)

Pan: Panchchamam

Thaan enai mun padaiththaan adharindhuthan ponnadikkeey
Naanenap padalndhoo naayineeynaip porutpaduththu
Vaanenai vandhdhedhir kolla maththa yaanai arul purindhdhu
Voonuyir veeru seidhdhaan nodiththaan malai vuththamanee

Others

Place:Paandi kodumudi

Pan: Pazham panjuram

Matru patrenakkinri nin thiruppaadhameey manam paaviththeeyn
Petralum pirandhdheeyn ini piravaadha thanmai vandheydheneeyn
Katravar thozhudheththum sir karaiyuurir paandi kodumudi
Natravaa unai naan marakkinum sollum naa NAMASHIVAYAvee

Place:Pugaluur

Pan: Kolli

Thammayee pugazhndhdhu ichchai pesinum saarvinum thondar tharugila
Poymmayaalaraip paadaadhe endhai pugaluur paadumin pulaveergaal
Yimmayee tharum soorum kuuraiyum yeethalaam idar kedalumaam
Ammayee sivalookam aalvadharkku yaadhum aiyuravu illayee

Place: Thiruk kalaththy

Pan: Natta raagam

Yimayoor naayaganeey iraivaa yen idar thunaiyeey
Kamaiyaar karunayinaai karumaamugil pool midatraai
Vumayoor kuurudaiyaai vuruvee thiruk kalaththiyul
Amaidhy unnaiallal arindhdheththa matteeynee

Place: Thiru mullai vaayil

Pan: Thakkeeysi

Thiruvum meeyporulum selvamum enakku vun seerudaikkazhalgal enru enni
Oruvarai madhiyaadhu uraamaigal seidhum oodiyum uraivanaaith thiriveeyn
Murugamar soolai suuzh thirumullai vaayilaai vaayinaal unnai
Paravidum adiyeen paduthuyar kalaiyaai pasupathaa paranchudaree

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika