logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Bengali

পশুপতি অষ্টকম্ - Pashupati Ashtakam

Pashupati Ashtakam


পশুপতি অষ্টকম্ ।

পশুপতীন্দুপতিং ধরণীপতিং ভুজগলোকপতিং চ সতীপতিম্ ।
প্রণতভক্তজনার্তিহরং পরং ভজত রে মনুজা গিরিজাপতিম্ ॥১॥

ন জনকো জননী ন চ সোদরো ন তনয়ো ন চ ভূরিবলং কুলম্ ।
অবতি কোঽপি ন কালবশং গতং ভজত রে মনুজা গিরিজাপতিম্ ॥২॥

মুরজডিণ্ডিমবাদ্যবিলক্ষণং মধুরপঞ্চমনাদবিশারদম্ ।
প্রমথভূতগণৈরপি সেবিতং ভজত রে মনুজা গিরিজাপতিম্  ॥৩॥

শরণদং সুখদং শরণান্বিতং শিব শিবেতি শিবেতি নতং নৃণাম্ ।
অভয়দং করুণাবরুণালয়ং ভজত রে মনুজা গিরিজাপতিম্  ॥৪॥

নরশিরোরচিতং মণিকুণ্ডলং ভুজগহারমুদং বৃষভধ্বজম্ ।
চিতিরজোধবলীকৃতবিগ্রহং ভজত রে  মনুজা গিরিজাপতিম্  ॥৫॥

মখবিনাশকরং শশিশেখরং সততমধ্বরভাজিফলপ্রদম্ ।
প্রল়য়দগ্ধসুরাসুরমানবং ভজত রে মনুজা গিরিজাপতিম্  ॥৬॥

মদমপাস্য চিরং হৃদি সংস্থিতং মরণজন্মজরাময়পীডিতম্ ।
জগদুদীক্ষ্য সমীপভয়াকুলং ভজত রে মনুজা গিরিজাপতিম্  ॥৭॥

হরিবিরঞ্চিসুরাধিপপূজিতং যমজনেশধনেশনমস্কৄতম্ ।
ত্রিনয়নং ভুবনত্রিতয়াধিপং ভজত রে মনুজা গিরিজাপতিম্  ॥৮॥

পশুপতেরিদমষ্টকমদ্ভুতং বিরচিতং পৃথিবীপতিসূরিণা ।
পঠতি সংশৃণুতে মনুজঃ সদা শিবপুরীং বসতে লভতে মুদম্ ॥৯॥

ইতি শ্রীপশুপত্যষ্টকম্ সম্পূর্ণম্ ॥

Related Content

आर्तिहर स्तोत्रम - Artihara stotram

दक्षिणामूर्ति वर्णमालास्तोत्रम - DhakshiNamurthi varnamala

शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम - shiva praataH smaraNa stotram

श्री शिवापराधक्षमापण स्तोत्रम - Shivaaparaadhakshamaapana

ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Pradoshastotram