logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Bengali

শিবাষ্টকম্ - Shivashtakam

Shivashtakam


শিব অষ্টকম্

প্রভুং প্রাণনাথং বিভুং বিশ্বনাথং জগন্নাথনাথং সদানন্দভাজম্ ।
ভবদ্ভব্যভূতেশ্বরং ভূতনাথং শিবং শঙ্করং শম্ভুমীশানমীডে ॥১॥

গলে রুণ্ডমালং তনৌ সর্পজালং মহাকালকালং গণেশাধিপালম্ ।
জটাজূটগঙ্গোত্তরঙ্গৈর্বিশালং শিবং শঙ্করং শম্ভুমীশানমীডে ॥২॥

মুদামাকরং মণ্ডনং মণ্ডয়ন্তং মহামণ্ডলং ভস্মভূষাধরং  তম্ ।
অনাদিং হ্যপারং মহামোহমারং শিবং শঙ্করং শম্ভুমীশানমীডে ॥৩॥

তটাধোনিবাসং মহাট্টাট্টহাসং মহাপাপনাশং সদা সুপ্রকাশম্ ।
গিরীশং গণেশং সুরেশং মহেশং শিবং শঙ্করং শম্ভুমীশানমীডে ॥৪।

গিরীন্দ্রাত্মজাসঙ্গৃহীতার্ধদেহং গিরৌ সংস্থিতং সর্বদা সন্নিগেহম্ ।
পরব্রহ্ম ব্রহ্মাদিভির্বন্দ্যমানং শিবং শঙ্করং শম্ভুমীশানমীডে ॥৫॥

কপালং ত্রিশূলং করাভ্যাং দধানং পদাম্ভোজনম্রায় কামং দদানম্ ।
বলীবর্দয়ানং সুরাণাং প্রধানং শিবং শঙ্করং শম্ভুমীশানমীডে ॥৬॥

শরচ্চন্দ্রগাত্রং গুণানন্দপাত্রং ত্রিনেত্রং পবিত্রং ধনেশস্য মিত্রম্ ।
অপর্ণাকল়ত্রং চরিত্রং বিচিত্রং শিবং শঙ্করং শম্ভুমীশানমীডে ॥৭॥

হরং সর্পহারং চিতাভূবিহারং ভবং বেদসারং সদা নির্বিকারম্ ।
শ্মশানে বসন্তং মনোজং দহন্তং শিবং শঙ্করং শম্ভুমীশানমীডে ॥৮॥

স্তবং যঃ প্রভাতে নরঃ শূলপাণেঃ পঠেৎসর্বদা ভর্গভাবানুরক্তঃ ।
স পুত্রং ধনং ধান্যমিত্রং কল়ত্রং বিচিত্রৈঃ সমারাদ্য মোক্ষং প্রয়াতি ॥৯॥

ইতি শ্রীশিবাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ॥

Related Content

অম্প্ঘ শিৱকৱচ - Amogha shivakavacha

কালভৈরৱাষ্টকম - Kalabhairava Ashtakam

নির্বাণষট্কম্ - Nirvana Shatkam

রাবণকৃতং শিবতাণ্ডব স্তোত্রম্ - Ravanakrutam Shivatandava Sto

শিবপঞ্চাক্ষর নক্ষত্রমালা স্তোত্রম্ - Shivapanchakshara Naksh