logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Bengali

শঙ্করাষ্টকম - Shankara Ashtakam

Shankara Ashtakam


শঙ্কর অষ্টকম

হে ৱামদেৱ শিৱশঙ্কর দীনবন্ধো কাশীপতে পশুপতে পশুপাশনাশিন | 
হে ৱিশ্ৱনাথ ভৱবীজ জনার্তিহারিন সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ||১|| 

হে ভক্তৱত্সল সদাশিৱ হে মহেশ হে ৱিশ্ৱতাত জগদাশ্রয হে পুরারে | 
গৌরীপতে মম পতে মম প্রাণনাথ সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ||২|| 

হে দুঃখভঞ্জক ৱিভো গিরিজেশ শূলিন হে ৱেদশাস্ত্রৱিনিৱেদ্য জনৈকবন্ধো |
হে ৱ্যোমকেশ ভুৱনেশ জগদ্ৱিশিষ্ট সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ||৩|| 

হে ধূর্জটে গিরিশ হে গিরিজার্ধদেহ হে সর্ৱভূতজনক প্রমথেশ দেৱ | 
হে সর্ৱদেৱপরিপূজিতপাদপদ্ম সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ||৪|| 

হে দেৱদেৱ ৱৃষভধ্ৱজ নন্দিকেশ কালীপতে গণপতে গজচর্মৱাসঃ | 
হে পার্ৱতীশ পরমেশ্ৱর রক্ষ শংভো সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ||৫|| 

হে ৱীরভদ্র ভৱৱৈদ্য পিনাকপাণে হে নীলকণ্ঠ মদনান্ত শিৱাকলত্র | 
ৱারাণসীপুরপতে ভৱভীতিহারিন সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ||৬|| 

হে কালকাল মৃড শর্ৱ সদাসহায হে ভূতনাথ ভৱবাধক হে ত্রিনেত্র | 
হে যজ্ঞশাসক যমান্তক যোগিৱন্দ্য  সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ||৭|| 

হে ৱেদৱেদ্য শশিশেখর হে দযালো হে সর্ৱভূতপ্রতিপালক শূলপাণে | 
হে চন্দ্রসূর্য শিখিনেত্র চিদেকরূপ সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ||৮|| 

শ্রীশঙ্করাষ্টকমিদং যোগানন্দেন নির্মিতম | 
সাযং প্রাতঃ পঠেন্নিত্যং সর্ৱপাপৱিনাশকম ||৯|| 

ইতি শ্রীযোগানন্দতীর্থৱিরচিতং শঙ্করাষ্টকং সংপূর্ণম ||

Related Content

आर्तिहर स्तोत्रम - Artihara stotram

दक्षिणामूर्ति वर्णमालास्तोत्रम - DhakshiNamurthi varnamala

शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम - shiva praataH smaraNa stotram

श्री शिवापराधक्षमापण स्तोत्रम - Shivaaparaadhakshamaapana

ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Pradoshastotram