logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Bengali

কালভৈরৱাষ্টকম - Kalabhairava Ashtakam

Kalabhairava Ashtakam


কালভৈরব অষ্টকম্

দেবরাজ সেব্যমান পাবনাঙ্ঘ্রি পঙ্কজং
ব্যালয়জ্ঞ সূত্রমিন্দু শেখরং কৃপাকরম্  ।
নারদাদি যোগিবৃন্দ বন্দিতং দিগম্বরং
কাশিকা পুরাধিনাথ কালভৈরবং ভজে॥ ১॥

ভানুকোটি ভাস্বরং ভবাব্ধিতারকং পরং
নীলকণ্ঠম্ ঈপ্সিতার্থ দায়কং ত্রিলোচনম্ ।
কালকালম্ অম্বুজাক্ষম্ অক্ষশূলম্ অক্ষরং
কাশিকা পুরাধিনাথ কালভৈরবং ভজে॥২॥

শূলটঙ্ক পাশদণ্ড পাণিমাদি কারণং
শ্যামকায়ম্ আদিদেবম্ অক্ষরং নিরাময়ম্ ।
ভীমবিক্রমং প্রভুং বিচিত্রতাণ্ডবপ্রিয়ং
কাশিকা পুরাধিনাথ কালভৈরবং ভজে ॥৩॥

ভুক্তিমুক্তিদায়কং প্রশস্তচারুবিগ্রহং
ভক্তবৎসলং স্থিতং সমস্তলোকবিগ্রহম্ ।
বিনিক্বণন্ মনোজ্ঞহেমকিঙ্কিণী লসৎকটিং
কাশিকা পুরাধিনাথ কালভৈরবং ভজে ॥৪॥

ধর্মসেতুপালকং ত্বধর্মমার্গনাশকং
কর্মপাশ মোচকং সুশর্মদায়কং বিভুম্ ।
স্বর্ণবর্ণশেষপাশ শোভিতাঙ্গমণ্ডলং
কাশিকা পুরাধিনাথ কালভৈরবং ভজে ॥ ৫॥

রত্নপাদুকা প্রভাভিরাম পাদয়ুগ্মকং
নিত্যম্ অদ্বিতীয়ম্ ইষ্টদৈবতং নিরঞ্জনম্ ।
মৃত্যুদর্পনাশনং করাল়দংষ্ট্রমোক্ষণং
কাশিকা পুরাধিনাথ কালভৈরবং ভজে ॥৬॥

অট্টহাস ভিন্নপদ্মজাণ্ডকোশ সন্ততিং
দৃষ্টিপাতনষ্টপাপ জালমুগ্রশাসনম্ ।
অষ্টসিদ্ধিদায়কং কপাল মালিকন্ধরং
কাশিকা পুরাধিনাথ কালভৈরবং ভজে ॥৭॥

ভূতসঙ্ঘনায়কং বিশালকীর্তিদায়কং
কাশিবাসলোক পুণ্যপাপশোধকং বিভুম্ ।
নীতিমার্গকোবিদং পুরাতনং জগৎপতিং
কাশিকা পুরাধিনাথ কালভৈরবং ভজে ॥৮॥

কালভৈরবাষ্টকং পঠন্তি যে মনোহরং
জ্ঞানমুক্তিসাধনং বিচিত্রপুণ্যবর্ধনম্ ।
শোক মোহ দৈন্য লোভ কোপ তাপ নাশনং
তে প্রয়ান্তি কালভৈরবাঙ্ঘ্রি সন্নিধিং ধ্রুবম্ ॥৯॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্যবিরচিতং কালভৈরবাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ॥

Related Content

kalkikRutaM shivastotram (কল্কিকৃতং শিৱস্তোত্রম)

অনাদি কল্পেশ্ৱর স্তোত্রম - Anaadi Kalpeshvara Stotram

অপমৃত্যুহরং মহামৃত্যুঞ্জয় স্তোত্রম্ - Apamrutyuharam Mahamru

অপরাধভঞ্জনস্তোত্রম - Aparadhabanjana Stotram

অভযঙ্করং শিৱরক্ষাস্তোত্রম - Abhayankaram Shivarakshaastotram