logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

Bengali

পরমাত্মাষ্টকম - Paramatma Ashtakam

Paramatma Ashtakam


পরমাত্মা অষ্টকম |

পরমাত্মংস্তৱ প্রাপ্তৌ কুশলোঽস্মি ন সংশযঃ | 
তথাপি মে মনো দুষ্টং ভোগেষু রমতে সদা ||১|| 

যদা যদা তু ৱৈরাগ্যং ভোগেভ্যশ্চ করোম্যহম | 
তদৈৱ মে মনো মূঢং পুনর্ভোগেষু গচ্ছতি ||২|| 

ভোগান্ভুক্ত্ৱা মুদং যাতি মনো মে চঞ্চলং প্রভো | 
তৱ স্মৃতি যদা যাতি তদা যাতি বহির্মুখম ||৩|| 

প্রত্যহং শাস্ত্রনিচযং চিন্তযামি সমাহিতঃ | 
তথাপি মে মনো মূঢং ত্যক্ত্ৱা ত্ৱাং ভোগমিচ্ছতি ||৪|| 

শোকমোহৌ মানমদৌ তৱাজ্ঞানাদ্ভৱন্তি ৱৈ | 
যদা বুদ্ধিপথং যাসি যান্তি তে ৱিলযং তদা ||৫|| 

কৃপাং কুরু তথা নাথ ত্ৱযি চিত্তং স্থিরং যথা | 
মম স্যাজ্জ্ঞানসংযুক্তং তৱ ধ্যানপরাযণম ||৬|| 

মাযযা তে ৱিমূঢোঽস্মি ন পশ্যামি হিতাহিতম | 
সংসারাপারপাথোধৌ পতিতং মাং সমুদ্ধর ||৭|| 

পরমাত্মংস্ত্ৱযি সদা মম স্যান্নিশ্চলা মতিঃ | 
সংসারদুঃখগহনাত্ত্ৱং সদা রক্ষকো মম||৮|| 

পরাত্মন ইদং স্তোত্রং মোহৱিচ্ছেদকারকম | 
জ্ঞানদং চ ভৱেন্নৃণাং যোগানন্দেন নির্মিতম ||৯|| 

ইতি শ্রীযোগানন্দতীর্থৱিরচিতং পরমাত্মাষ্টকং সংপূর্ণম ||

Related Content

आर्तिहर स्तोत्रम - Artihara stotram

दक्षिणामूर्ति वर्णमालास्तोत्रम - DhakshiNamurthi varnamala

शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम - shiva praataH smaraNa stotram

श्री शिवापराधक्षमापण स्तोत्रम - Shivaaparaadhakshamaapana

ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Pradoshastotram